Ξεκινά η μελέτη για την επισκευή της Ιρλανδικής διάβασης Καστανεών    

Έχει καταστεί μη λειτουργική μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα του Μαρτίου 2018 στον ποταμό Άρδα 
Η ανακατασκευή της διάβασης κρίνεται πολύ σημαντική, καθώς εξυπηρετεί, πέραν των αγροτών, τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας 

 

Το πρώτο βασικό βήμα για την επισκευή της ιρλανδικής διάβασης των Καστανέων, στον ποταμό Άρδα, που καταστράφηκε από τις πλημμύρες του 2018, έγινε πριν λίγες μέρες με την έγκριση, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας, του τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της μελέτης για την επισκευή της. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.866,91€ με ΦΠΑ 24% και επειδή δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, μπορεί να διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφη διαδικασία για την ανάθεσή της. 

Στα τεύχη τεχνικών δεδομένων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Τεχνική μελέτη για την  επισκευή Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας” της υπ’ αριθμ. 17/2020 μελέτης της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας αναφέρονται τα παρακάτω: 

Σκοπός της μελέτης είναι η ανακατασκευή τμήματος της Ιρλανδικής διάβασης, που διασχίζει τον ποταμό Άρδα και βρίσκεται βορείως του οικισμού Καστανεών της δημοτικής ενότητας Βύσσας. Η υφιστάμενη διάβαση έχει καταστεί μη λειτουργική μετά την θραύση της που σημειώθηκε μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα του Μαρτίου 2018 στον ποταμό Άρδα, λόγω υπερχείλισης δύο Βουλγαρικών Φραγμάτων. Η διάβαση Καστανεών κατασκευάσθηκε την δεκαετία του 1970 μαζί με τα μεγάλα αρδευτικά έργα της ευρείας κοίτης του ποταμού Άρδα, τόσο στην Βόρεια, όσο και στη Νότια ζώνη του και σκοπός της ήταν η διευκόλυνση της μεταφοράς της παραγωγής των αγροτών, λόγω έλλειψης γεφυρών, πλην αυτής του Κυπρίνου, που βρίσκεται στο Δυτικό άκρο της Π.Ε. Έβρου. 

Η βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών μιας περιοχής είναι κομβικής σημασίας και λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης. Για την περιοχή των Καστανεών η ανακατασκευή της διάβασης κρίνεται πολύ σημαντική, γιατί εξυπηρετεί πέραν των αγροτών και τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, που επιχειρούν στην περιοχή σε 24ωρη βάση μετά τα γνωστά σε όλους γεγονότα. 

Η χρήση της οδού (και κατ’ επέκταση της Ιρλανδικής διάβασης) γίνεται κυρίως από αγρότες και αποσκοπεί στην πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, που βρίσκονται βορείως του οικισμού στη Δ.Ε. Τριγώνου στις περιόδους που η στάθμη ροής των υδάτων στον ποταμό Άρδα είναι χαμηλή. Στις περιόδους που η χρήση της είναι μη εφικτή, λόγω πλημμυρικών φαινομένων, η πρόσβαση γίνεται μέσω του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Τευχών τεχνικών δεδομένων για την εκπόνηση της μελέτης , την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφη διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης, προϋπολογισμού 43.866 , τον  καθορισμό και την έγκριση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού , καθώς και τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη μελέτη 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο