Προσεισμικό έλεγχο στα σχολεία προωθεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  

Ο Δήμος διαθέτει 9 σχολεία που κατασκευάστηκαν πριν το 1955, ενώ πολλά ιδρύθηκαν τη δεκαετία του ‘80 
Κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με σκοπό τον εντοπισμό των επισφαλών κτιρίων και την επιδιόρθωσή τους  

Της Κικής Ηπειρώτου 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διαθέτει 9 σχολικά κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1955, τρία κτίρια για τα οποία οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν το 1963, 2 με οικοδομική άδεια το 1974 και το  το 1978 αντίστοιχα και 13 σχολεία με τις οικοδομικές τους άδειες να εκδίδονται μεταξύ 1981 και 1988. Είναι αυτονόητο πως παρά τις παρεμβάσεις που γίνονται κατά  καιρούς, τα κτίρια είναι παλιά και σίγουρα χρήζουν αντισεισμικών ελέγχων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα πολύ σημαντικό, όσο και απαραίτητο έργο θα έχει την ευκαιρία να υλοποιήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, εφόσον η πρότασή του λάβει έγκριση και χρηματοδότηση, μέσα από το πρόγραμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης». 

Μετά την σχετική πρόσκληση, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου συνέταξαν τον φάκελο του έργου με τίτλο : «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», προϋπολογισμού 65.210,61 € (με ΦΠΑ). Με τη μελέτη αυτή, προβλέπεται ο προσεισμικός έλεγχος δημοτικών κτιρίων και υποδομών που είναι κατασκευασμένα κυρίως πριν το 1985 (α’ βάθμιος και β’ βάθμιος προσεισμικός έλεγχος), με σκοπό τον εντοπισμό των επισφαλών κτιρίων για τα οποία θα πρέπει να ληφθεί μελλοντική μέριμνα, καθώς και δράση δημοσιότητας-ενημέρωσης του πληθυσμού για θέματα αντισεισμικής προστασίας 

Σημειώνεται πως ο προσεισμικός έλεγχος δημοτικών κτιρίων είναι επιβεβλημένος προκειμένου να προστατευτεί η δημοτική δομική περιουσία και η ανθρώπινη ζωή σε περίπτωση σεισμού και υπεύθυνος για αυτό είναι ο Δήμος σύμφωνα με τον νόμο του Καλλικράτη.  

 Το έργο που προτείνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης χωρίζεται σε δύο υποέργα : 

– Υποέργο1 , με τίτλο «Πρωτοβάθμιος & Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων δημοτικών υποδομών του Δήμου Αλεξ/πολης », προυπολογισμού 60.250 ευρώ, το οποίο αφορά : 

  1. α’βάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε 36 κτίρια-δομές του Δήμου ανεγερθέντα προ του 1986 (χωρίς δηλαδή σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό )
  2. β’βάθμιος έλεγχος σε 12 από τα 36 κτίρια ανάλογα με τη βαθμονόμηση της προτεραιότητας τους για περαιτέρω έλεγχο που θα προκύψει από τον α’βάθμιο έλεγχο 

Υποέργο 2 , με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε θέματα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου και Καταστροφών καθώς και Συνοδών Γεωδυναμικών Φαινομένων», το οποίο αφορά : 

  1. Δράση ενημέρωσης –πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου , σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Ο.Α.Σ.Π. , Πολιτική Προστασία κλπ.) με την διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σε γραμματοκιβώτια και την υλοποίηση εκπαιδευτικής διαδικτυακής ημερίδας. 

Σημειώνεται πως το συνολικό ποσό που δικαιούται κάθε Δήμος για την 1η+2η φάση του προσεισμικού ελέγχου ανέρχεται στα 120.000 Ευρώ. Έτσι, μόλις ο Δήμος ολοκληρώσει την 1η φάση του προσεισμικού ελέγχου, μπορεί να αιτηθεί τα υπόλοιπα χρήματα για την εκπόνηση μελέτης Αποτίμησης-Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για εκείνες τις υποδομές που θα κριθούν ως επισφαλείς από τον β’βάθμιο έλεγχο. 

 

 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο