room-to-grow-bnner

Νομικά κατά της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ στρέφεται η διοίκηση της Περιφέρειας

Μετά την απόφαση των Επιμελητηρίων – Εταίρων να παύσουν την προηγούμενη πρόεδρο και να ορίσουν νέο

Για «πρωτάκουστες ενέργειες που πιθανόν αποτελούν και ποινικά κολάσιμες πράξεις, με περαιτέρω επιπτώσεις» κάνει λόγο η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΜΘ

Της Κικής Ηπειρώτου

Ένας νέος κύκλος έντονης αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει μεταξύ της διοίκησης της Περιφέρειας ΑΜΘ και των Επιμελητηρίων της περιοχής, που είναι οι βασικοί εταίροι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική – Συμβουλευτική).

Πριν λίγες μέρες, όπως είναι γνωστό, τα Επιμελητήρια, σε μία κίνηση «ανταρσίας», έπαυσαν από την προεδρία της εταιρείας την Κατερίνα Ιωαννίδου, η οποία είχε εκλεγεί ομόφωνα στη θέση αυτή, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΣΜ-ΟΣ, τα μέλη του οποίου είχαν διοριστεί από τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο.

Σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, πριν λίγες μέρες, με ψήφους 6 υπέρ και 4 κατά, εγκρίθηκαν «νομικές ενέργειες ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου, λόγω επικειμένου κίνδυνου προσβολής συμφερόντων της ΠΑΜΘ και ταυτόχρονα μη επαναφοράς των πραγμάτων στη προτέρα κατάσταση σχετικά με άκυρες και ακυρώσιμες πράξεις ΔΣ και ΓΣ της εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.»

«Πώς ξεκίνησαν όλα»

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τον περασμένο Απρίλιο, έλαβε χώρα διά περιφοράς συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΣΜ-ΟΣ, στην οποία αποφασίστηκε η τοποθέτηση ως  Γενικού Διευθυντή/ υπεύθυνου έργου ενός υπαλλήλου της εταιρίας από το έτος ίδρυσης. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας η Πρόεδρος δύνατο να τοποθετήσει τον υπάλληλο στη συγκεκριμένη θέση με μονομερή πράξη της, αποφάσισε να φέρει το θέμα προς ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα επιμελητήρια της περιφέρειας, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, εξέφρασαν την αντίθεσή τους ως προς την τοποθέτηση του νέου Γενικού Διευθυντή, υποστηρίζοντας ότι ο μέχρι τότε Γενικός Διευθυντής πρέπει να παραμείνει στη θέση του.

Όμως, όπως επισημαίνεται στην απόφαση, υπήρχαν προβλήματα συμπεριφοράς με τον  προηγούμενο Γενικό Διευθυντή.

«Το γεγονός αυτό, δηλαδή της μετακίνησης ενός (από τους περίπου 25 που απασχολεί η εταιρία ) υπαλλήλου σε συγκεκριμένη  θέση, ήταν η αιτία για ότι ακολούθησε μέχρι και σήμερα από τους εταίρους επιμελητήρια, ενώ η Πρόεδρος έδρασε με μοναδικό σκοπό την εύρυθμη λειτουργία στο εσωτερικό της εταιρίας», επισημαίνεται από την Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνέχεια, τα 6 Επιμελητήρια, ως εταίροι, συγκάλεσαν Γενική Συνέλευση, παρά το γεγονός, όπως αναφέρει η Οικονομική Επιτροπή, ότι «το καταστατικό της εταιρίας έχει προβλέψει ρητά σε ειδική ρύθμιση  τη συνέλευση των εταίρων καθορίζοντας τις διατυπώσεις σύγκλησης και συνόδου και δεν  προβλέπει σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με πρόσκληση από τους εταίρους. Ακολούθως, η τοποθέτηση και μετακίνηση του προσωπικού της εταιρίας που κατατείνει στην εύρυθμη λειτουργία αυτής, δεν αποτελεί  θέμα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεδομένου ότι έχει αποφανθεί ήδη με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 του καταστατικού  τα μέλη της εταιρίας πρέπει να σέβονται τις  αποφάσεις του Δ.Σ.».

Η επίμαχη γενική συνέλευση

Στη γενική αυτή συνέλευση που τελικώς πραγματοποιήθηκε κανονικά, στην οποία, «δεν  συμπληρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία του 51 % που απαιτεί το καταστατικό στο άρθρο 8, προκειμένου να μπορεί η συνέλευση να  λάβει νόμιμες αποφάσεις», όπως τονίζει η Οικονομική Επιτροπή, οι εταίροι που συμμετείχαν «παράτυπα έλαβαν αποφάσεις και το σπουδαιότερο εμφάνισαν αυξημένα τα εταιρικά ποσοστά τους από 8,1 σε 8,4%.

«Οι εταίροι επιμελητήρια ενώ κλήθηκαν να δώσουν πληροφορίες περί των αλλαγών των εταιρικών μεριδίων, υποχρέωσή τους που πηγάζει από τις αρχές καλής πίστης και διαφάνειας που διέπουν τις εταιρικές σχέσεις και από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων, δεν μας απάντησαν παρά απέστειλαν πρόσκληση για άλλη Γενική Συνέλευση, στις 2/6, στην οποία δεν παρέστη η εταιρία Διαχείρισης του Πανεπιστημίου και η Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρία, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει απαρτία και να οριστεί νέα ημερομηνία στις 16/6. Στη νέα γενική συνέλευση η περιφέρεια με εκπροσώπους της, εξέφρασε εναντίωση στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και στην παρά το καταστατικό και το νόμο σύγκλησή της.

Οι εταίροι έκριναν ότι δεν μπορούσαν να παραστούν οι εκπρόσωποι και τους ζήτησαν να αποχωρήσουν. Το πρακτικό της συνέλευσης κοινοποιήθηκε αργότερα στην περιφέρεια και το οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως λήφθησαν αποφάσεις  τροποποίησης άρθρων του καταστατικού, δίχως γνωστοποίηση, όπως πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με την Περιφέρεια.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, επίσης, όπως καταγγέλλεται, «έγινε ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ μεταβολή του εταιρικού μεριδίου μας και μείωση αυτού από 49,212 % σε 47,393 % και αύξηση του εταιρικού μεριδίου του κάθε επιμελητηρίου από ποσοστό 8,145 % σε 8,429%. Επίσης οι εταίροι επιμελητήρια μείωσαν τον αριθμό των συμβούλων της εκπροσώπησής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο από 8 σε 6 και  στην παρ. 6 του πρακτικού όρισαν ότι μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτείται το μέλος του Δ.Σ Αντώνιος Φραντζής του Νικολάου να εκπροσωπεί την εταιρία και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο ώστε να συνεχίζει απρόσκοπτα η λειτουργία της εταιρίας. Όπως γίνεται κατανοητό οι πρωτάκουστες αυτές ενέργειες όχι μόνο προσβάλλουν το δικαίωμά της ΠΑΜΘ το οποίο ως εταίρος και επιπλέον και ως εκπρόσωπος  του Δημοσίου υποχρεούμαστε να προασπίσουμε αλλά πιθανόν αποτελεί και ποινικά κολάσιμη πράξη με περαιτέρω επιπτώσεις. Κατόπιν τούτου δημιουργήθηκε μεγάλη δυσλειτουργία στο φορέα  καθώς υπάρχει η νομίμως εκλεγείσα διοίκηση με Πρόεδρο την κ. Αικατερίνη Ιωαννίδου αλλά και η παράτυπη με νόμιμο φερόμενο  εκπρόσωπο τον νυν εκλεγμένο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιο Φραντζή με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση για τη διοίκηση της εταιρίας και αγωνία και άγχος στους εργαζομένους από μη νόμιμες διοικήσεις», σημειώνεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δικαστική οδός και οι αρνητικές ψήφοι

Έτσι, κατά πλειοψηφία, η Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισε:

  1. Την εκτέλεση κάθε ενδίκου μέσου αλλά και βοηθήματος κατά της εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική – Συμβουλευτική ) αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή και κατά των εταίρων της Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 %, Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 % , Επιμελητήριο Καβάλας με 8,145 %,  Επιμελητήριο Δράμας με 8,145 %,  Επιμελητήριο Έβρου με 8,145 %,  Επιμελητήριο Ξανθής με 8,145 %,• Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με 0,96 %  Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρία Βορείου Ελλάδος με 0,96 %,  που προβλέπεται από την νομοθεσία, για την προστασία των συμφερόντων της ΠΑΜΘ ως υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
  2. Να εγκριθεί, για την παραπάνω αιτία-νομική βάση, ο ορισμός των νομικών συμβούλων – δικηγόρων της ΠΑΜΘ Γούναρη Κωσνταντίνου ΠΕ Ξάνθης, Αποστολίδη Κυριάκου ΠΕ Δράμας, Αναγνώστου Ελένης ΠΕ Εβρου και Πατσουρίδου Στάμως ΠΕ Εβρου και να τους δοθεί εντολή και πληρεξουσιότητα για παράσταση, διαζευκτικά ή συζευκτικά σε οποιοδήποτε δικαστήριο οποιαδήποτε δίκης ή όποτε αυτή αναβληθεί ώστε να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά της εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.

Η εισήγηση έλαβε 6 θετικές και 4 αρνητικές ψήφους. Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης και Ταπατζάς Εμμανουήλ ψηφίζοντας κατά και αναφέροντας τα εξής: «Ψηφίζουμε αρνητικά. Ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την εταιρεία ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, που ασχολείται με ανάληψη και διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων και γενικότερα με την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας, θα έπρεπε να τυγχάνει καλύτερης αντιμετώπισης. Το θέμα αυτό θα πρέπει να εισαχθεί στο Περιφερικό Συμβούλιο για να αναλυθούν όλες οι πτυχές του, καθώς επίσης να προσκληθούν, ώστε να παραβρεθούν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων ΑΜΘ για να παραθέσουν τις δικές τους απόψεις, διότι δεν μπορεί ξαφνικά μετά από 24 χρόνια εποικοδομητικής συνεργασίας, οι ισότιμοι εταίροι μας να δημιουργούν μονομερώς προβλήματα. Προτείνουμε λοιπόν την παραπομπή του θέματος στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο.  Κατά τα λοιπά συντασσόμαστε θετικά με την πρόταση του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστου Χατζηπέμου, όπως αυτή αναφέρεται στην τοποθέτηση του».

Μειοψήφησε και το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά και αναφέροντας τα εξής: «Από την αρχή η παράταξή μας είχε επισημάνει στο ΠΣ την ανάγκη συλλογικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας στο ΔΣ της εταιρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. πρόταση την οποία τορπίλισε η πλειοψηφούσα παράταξη στο ΠΣ επιλέγοντας να τοποθετήσει για τους δικούς της λόγους, τους δικούς της εκπροσώπους. Η κόντρα που δείχνει να ξέσπασε ανάμεσα στα Επιμελητήρια της Περιφέρειας και τους εκπροσώπους που επέλεξε η πλειοψηφούσα παράταξη είναι απότοκος και της παραπάνω αλαζονικής στάσης. Παρά το γεγονός ότι εδώ και δύο μήνες στην εταιρεία υπάρχει αυτή η κατάσταση δεν υπήρξε από την Διοίκηση της Περιφέρειας καμία επίσημη ενημέρωση. Καλούμαστε σήμερα στην ΟΕ υποτίθεται «ενόψει κινδύνων» των συμφερόντων της Περιφέρειας να εγκρίνουμε εμμέσως τις ενέργειες της πλευράς των εκπροσώπων της Διοίκησης της Περιφέρειας στην εταιρεία, ενώ, ουσιαστικά, από την ίδια την Διοίκηση στερηθήκαμε τόσο την συμμετοχή στην εταιρεία, όσο και την ουσιαστική ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Μάλιστα αυτό έρχεται ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης χωρίς καν να έχουμε την πλήρη εικόνα των εγγράφων που αντηλλάγησαν και των θέσεων και απόψεων όλων των εμπλεκομένων πλευρών, παρά μια μονάχα εισήγηση που πολιτικά καταγράφει μόνο την μία άποψη. Προτείνω την παραπομπή του υπό συζήτηση θέματος στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο, άλλως καταψηφίζω την εισήγηση για τους προαναφερθέντες λόγους».

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο