Μέτρα οικονομικής υποστήριξης των επιχειρήσεων ζητά το Επιμελητήριο Εβρου 

Από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Έκτακτα μέτρα οικονομικής υποστήριξης των επιχειρήσεων ζητά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης προς τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης για την ανακούφιση των τοπικών επιχειρήσεων και τον πολιτών που πλήττονται.

Οι προτάσεις:

Αξιότιμε κ.Δήμαρχε αναφορικά με την έκτακτη σύγκλιση του δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη μέτρων για την ανακούφιση των τοπικών επιχειρήσεων και τον πολιτών που πλήττονται, σας αποστέλλουμε τις απόψεις του Επιμελητηρίου Έβρου.

  • Η απαλλαγή πληρωμής του δημοτικού φόρου για τις επιχείρησης εστίασης και ξενοδοχεία (0,5%)
  • Η απαλλαγή πληρωμής των τελών κάλυψης κοινοχρήστων χώρων για τη χρήση του 2020, και τον συμψηφισμό των ποσών αυτών, στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί.
  • Η απαλλαγή του 60% των ενοικίων από την μίσθωση δημοτικών ακινήτων, που πρόκειται να καταβάλουν οι επιχειρήσεις εστίασης προς το Δήμο, για τους προσεχείς μήνες, όπου διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19. (Με το άρθρο 2 της ΠΝΠ 68/20.03.20, απαλλάσσεται ο μισθωτής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο).
  • Η άμεση ανάκληση όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για οφειλές των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, προς το Δήμο Αλεξανδρούπολης.
  • Η απαλλαγή όλων των ανταποδοτικών δημοτικών τελών, που καταβάλλονται, με τους λογαριασμούς ρευματοδότησης, για όλες τις επιχειρήσεις του Δήμου (Αλεξανδρούπολη-Φέρες-Τραϊανούπολη).
  • Να μην πραγματοποιείται οποιαδήποτε παρακράτηση από τον Δήμο, για τα έσοδα των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματικών για μη ληξιπρόθεσμες και ενήμερες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 01.03.2020.
  • Να επιταχυνθεί άμεσα η διαδικασία εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων για οφειλές του Δήμου προς τις επιχειρήσεις χωρίς κωλυσιεργίες. Για το ζήτημα αυτό έχει προωθηθεί σχετικό έγγραφο από την Κ.Ε.Ε.Ε. προς τους αρμόδιους υπουργούς, το οποίο επισυνάπτεται.
  • Να παρασχεθεί η δυνατότητα ρύθμισης σε 120 δόσεις όλων των οφειλών των επιχειρήσεων προς το Δήμο και τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα του (Δ.Ε.Υ.Υ.Α.) με την ταυτόχρονη αναστολή κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης.

 

Επιστολή Προέδρου προς Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων για επείγοντα Μέτρα

Θέμα: «Επείγοντα πρόσθετα  μέτρα»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία του κοροναϊου, είναι επιτακτική ανάγκη να μείνουμε ενωμένοι  ακολουθώντας πιστά το κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης ώστε να περιορίσουμε όσο κατά το δυνατόν την εξάπλωση αυτή. Είναι δεδομένο ότι η οικονομία θα υποστεί σοβαρό πλήγμα. Παρόλα αυτά μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την προσβολή αυτή της οικονομίας περιορίζοντας την με επιπρόσθετα μέτρα.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Έβρου, βλέποντας την εμπορική κίνηση των επιχειρήσεων να σημειώνει ραγδαία πτώση με μηδενικούς τζίρους, σας καλεί για την παρέμβασή σας, έτσι ώστε να δοθεί λύση στα εξής πολύ σοβαρά ζητήματα :

Α) Την αδυναμία των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες εμπορικές υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την εξόφληση των επιταγών τους οι οποίες λήγουν εντός του τρέχον και των επόμενων μηνών. Για το πρόβλημα αυτό,  Ζητούμε τη νομοθετική παρέμβασή σας, για την παράταση 6 (έξι) μηνών στην ημερομηνία λήξης όλων των εμπορικών αξιόγραφων (επιταγών, συναλλαγματικών) των επιχειρήσεων, καθώς και την αναβολή σφράγισης αυτών για την ίδια χρονική περίοδο.

Β) Μετά την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση σας για την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, ζητούμε επιπλέον να μην γίνεται

παρακράτηση εσόδων των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματικών για ληξιπρόθεσμες και  ενήμερες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 01.03.2020, από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο.

Γ) Να ενταχθούν όλοι οι δηλωμένοι ενεργοί Κ.Α.Δ. (κύριοι και δευτερεύοντες) των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην αποκλεισθούν πραγματικά πληττόμενες επιχειρήσεις από τα ευεργετικά μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης COVID-19.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου

Χριστόδουλος Τοψίδης

 

Κοινοποίηση

Κο Νικόλαο Παπαθανάση

(Υφυπουργό Βιομηχανίας & Εμπορίου)

Κο Παναγιώτη Σταμπουλίδη

(Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή)

 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο