room-to-grow-bnner

Αίτημα να ισχύσει και στα τελωνεία της ΑΜΘ το “μοντέλο” Προμαχώνα

Ανοικτά σύνορα, τεστ σε όλους και διέλευση μόνο αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό

Νέα αναστάτωση έχει προκαλέσει στην ΑΜΘ η ανακοίνωση των νέων μέτρων της κυβέρνησης που αφορούν τη διέλευση τουριστών από τον σταθμό του Προμαχώνα, μόνο σε περίπτωση που το τεστ για κορωνοϊό, στο οποίο θα υποβάλλονται, βγαίνει αρνητικό. Ευλόγως, φορείς που αντιδρούν στον αποκλεισμό των τελωνείων της ΑΜΘ όλο αυτό το διάστημα, ζητούν πλέον να ισχύσει η ίδια πολιτική των τεστ και στις πύλες εισόδου της περιοχής μας.

Υπενθυμίζεται πως με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα:

α) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Ο έλεγχος πρέπει να έχει γίνει από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας.

β) φέρουν βεβαίωση της διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αθανάσιος Τσώνης, μετά από αυτή την εξέλιξη, σε ανάρτησή του, τόνισε:

Μετά και την τελευταία εξέλιξη με την υποχρέωση όλων των εισερχόμενων από τον Προμαχώνα για επίδειξη αρνητικού μοριακού ΤΕΣΤ, θεωρούμε αυτονόητο και δίκαιο αίτημα σύσσωμης της περιφερειακής,τουριστικής και οικονομικής κοινότητας, να εφαρμοστεί ομοίως το Μέτρο αυτό σε όλες τις κατάλληλες συνοριακές πύλες εισόδου από τη Βουλγαρία προς τη Χώρα μας.
Η καταλληλότητα αφορά στην επαρκή υγειονομική θωράκιση των σημείων Εισόδου με ειδικό διαγνωστικό υλικό και αντίστοιχο προσωπικό.
Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης η ψηφιακή διασύνδεση όλων ανεξαιρέτως των συγκοινωνιακών,υπηρεσιακών και τουριστικών δομών της ΠΑΜ-Θ με ένα απαραίτητο προς αυτό Συντονιστικό Κέντρο με REAL-TIME μετάδοση, ετοιμότητα και επεμβασιμότητα προς πάσα κατεύθυνση.
Η ανακοίνωση της Κυβέρνησης για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ενσωμάτωση του πολύπλευρου τουριστικού Σχεδιασμού μας στις ευρύτερες αναπτυξιακές στοχεύσεις και ανάγκες στον τόπο μας.
Σταθερά, συστηματικά και, για ορισμένους, μάλλον «ασυνήθιστα» σοβαρά και αθόρυβα, εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
Με καθημερινές πρωτοβουλίες προς Φορείς, Δήμους,Επιμελητήρια,το Πανεπιστήμιο και την κεντρική Διοίκηση της Χώρας.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο