Έκπτωτη η SAOS από τη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη

Έκπτωτη κηρύχθηκε η εταιρεία “Αγιος Ευστάθιος” από τη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, μετά από απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας Ιωάννη Πλακιωτάκη. Το γεγονός ότι η εταιρεία, από τις 6/8 αθέτησε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το ελληνικό δημόσιο, μετά τη βλάβη του ΣΑΟΣ ΙΙ, και οι μη πειστικές εξηγήσεις που έδωσε, αλλά και το χάος που προκλήθηκε στο νησί, οδήγησαν στην συγκεκριμένη απόφαση.

Σημειώνεται πως η εταιρεία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις καταθέτοντας υπόμνημα θέσεων, στο οποίο, όμως, όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση, οι ισχυρισμοί της “είναι αόριστοι, ανεπαρκείς,  αβάσιμοι, αναπόδεικτοι,  αλυσιτελείς και ασαφείς, καθόσον, παρόλη τη πίστωση χρόνου που δόθηκε στην ανάδοχο εταιρεία, είτε για να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599, είτε να αντικαταστήσει αυτό με άλλο πλοίο, όπως προκύπτει από αυτό, α) η βλάβη του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π.10599 δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία, αλλά σε υπαιτιότητα της εταιρείας, διότι το υπόψη πλοίο βρίσκονταν για το χρονικό διάστημα από28.12.2018 μέχρι και 11.06.2019, ήτοι πεντέμισι περίπου μήνες, ήδη σε ακινησία, προκειμένου να αποκαταστήσει προηγούμενη βλάβη του, β)σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος και η διαπίστωση της βλάβης εκ μέρους των μελών πληρώματος του πλοίου και η γνωστοποίηση αυτής στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης προβάλλεται αλυσιτελώς δεδομένου ότι δεν αποτελεί νόμιμη αιτία μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες”.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, το Υπουργείο αναζητά λύσεις για την ακτοπλοϊκή κάλυψη του νησιού, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για νέα προκήρυξη διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη γραμμή.

Όλη η απόφαση στον σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D4%CE%A54653%CE%A0%CE%A9-%CE%9C%CE%922?inline=true

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο