room-to-grow-bnner

Στο «μικροσκόπιο» των επιστημόνων τα απειλούμενα αρπακτικά της Θράκης

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα γίνει καταγραφή των μετακινήσεων και των πυρήνων κατανομής στα συγκεκριμένα είδη

Της Κικής Ηπειρώτου

Στο «μικροσκόπιο» επιστημονικής ομάδας μπαίνουν απειλούμενα αρπακτικά της Θράκης, με σκοπό της έρευνας την καταγραφή των μετακινήσεων και των πυρήνων κατανομής τους, ιδίως για είδη των οποίων η χρήση του χώρου δεν είναι μελετημένη στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθούν οι περιοχές του Δάσους της Δαδιάς, του Δέλτα του Έβρου, του ποταμού Άρδα, της κοιλάδας του Δερείου και του Ερυθροποτάμου, η περιοχή γύρω από τους Ασβεστάδες, το Κουφόβουνο και τα Βρυσικά, αλλά και η Σαμοθράκη, η λίμνη Βιστωνίδα, το Δέλτα του Νέστου, το Παγγαίο, η Θάσος.

Τα είδη που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας είναι τα:

 • Φιδαετός
 • Κραυγαετός
 • Γερακαετός

Σε δεύτερο στάδιο και αν η διαθεσιμότητα πομπών το επιτρέψει θα γίνει σήμανση των ειδών:

 • Σφηκιάρης
 • Θαλασσαετός
 • Τσίφτης
 • Καλαμόκρικος
 • Αετογερακίνα
 • Σαϊνι
 • Στικταετός
 • Μαυροπελαργός

Σκοπός της έρευνας είναι να προκύψουν δεδομένα για τα πρότυπα χρήσης χώρου, διασποράς και μετανάστευσης των αρπακτικών, για τα είδη των οποίων δεν υπάρχουν μέχρι τώρα στην Ελλάδα σχετικά δεδομένα. Επιπλέον, θα γίνει συλλογή δεδομένων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εκτίμηση των επιπτώσεων των προτάσεων έργων σε επικράτειες που ζουν τα είδη αυτά, αλλά και δεδομένων που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της υφιστάμενης γνώσης για την οικολογία και διατήρηση των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο Ιούλιος 2020 – Δεκέμβριος 2022 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σύλληψη ενηλίκων ατόμων κατά προτεραιότητα, καθώς θα παρέχουν τα πλέον πολύτιμα δεδομένα για την χρήση χώρου εντός των επικρατειών. Για την σύλληψη θα δοκιμαστούν διεθνώς παραδεκτές μέθοδοι, όπως bownet. clapnet και dho-eaza και η προσέλκυση με προσφορά τροφής, αναπαραγωγή καλεσμάτων καθώς και χρήση βαλσαμωμένου μπούφου. Επίσης, η ερευνητική ομάδα θα επισκεφθεί φωλιές για τη σήμανση νεοσσών, αλλά και ενήλικων αρπακτικών με μεταλλικό δακτύλιο και δορυφορικούς πομπούς backpack και leg-loop harness.

Ακόμη, θα γίνει λήψη δειγμάτων αίματος για μοριακή ταυτοποίηση φύλου και αποθήκευση δειγμάτων για μελλοντική χρήση (π.χ. έλεγχο επιπέδων μολύβδου από ενήλικα άτομα).

Όλα τα μέλη της επιστημονικής ομάδας έχουν σχετική εμπειρία στην παρακολούθηση

πληθυσμών, χειρισμό και σήμανση αρπακτικών πτηνών, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς

διαθέτουν και σχετικές άδειες δακτυλίωσης.

Όπως ορίζεται στην απόφαση του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, πριν από τις λήψεις στο πεδίο, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τις Διευθύνσεις Δασών καθώς και με τους οικείους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, για τις τοποθεσίες της έρευνας και τους ακριβείς χρόνους των ερευνητικών εργασιών, που θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που να εξασφαλίζουν τη λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των πτηνών.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο