Στις 20/11 ο ανάδοχος για τα έργα συντήρησης στη χερσαία ζώνη του λιμανιού

Bγήκε στον ‘αέρα’ η προκήρυξη του διαγωνισμού από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ποιες είναι οι εργασίες που περιλαμβάνει το έργο                 

Με ημερομηνία 22/10/2020 δημοσιεύθηκε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης η διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου που θα υλοποιήσει το έργο:  «Συντήρηση και αναβάθμιση χερσαίων εγκαταστάσεων – ανωδομών λιμένα Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού περίπου 212.000 ευρώ.

Με το έργο αυτό, προβλέπεται να συντηρηθούν υποδομές του λιμένα Αλεξανδρούπολης, που έχουν υποστεί φθορές από τις καιρικές συνθήκες και την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι παρεμβάσεις είναι εδώ και χρόνια απαραίτητες, καθώς, ιδιαίτερα το οδόστρωμα εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα και πλησίον των σιδηροδρομικών γραμμών, είναι σε άθλια κατάσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ως τις 17/11, ενώ η επιτροπή του διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τις προσφορές στις 20/11.

Οι υποδομές που θα συντηρηθούν είναι:

  1. Αποκατάσταση καταστρωμάτων δύο διαβάσεων σιδηροδρομικών γραμμών
  2. Συντήρηση καταστρώματος πρόσβασης γεφυροπλάστιγγας
  3. Αποκαταστάσεις φθορών ασφάλτινων καταστρωμάτων (τοπικά)
  4. Συντηρήσεις κτιρίων (φυλακίων) Α και Β πύλης λιμένα όπως και των κτιρίων των δύο υποσταθμών (Χημείο και δυτικά γεφυροπλάστιγγας) και της γεφυροπλάστιγγας.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι:

-Αποκατάσταση των καταστρωμάτων δύο διαβάσεων σιδηροδρομικών γραμμών. Μεταξύ των γραμμών και εκατέρωθεν αυτών θα κατασκευαστεί εκ νέου το κατάστρωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, αφού πρώτα αποξηλωθεί το υφιστάμενο

-Αποκατάσταση του καταστρώματος πρόσβασης της γεφυροπλάστιγγας, θα κατασκευαστεί εξολοκλήρου διάδρομος από οπλισμένο σκυρόδεμα προκειμένου να αποφεύγονται λόγω μεγάλων φορτίων οι φθορές και οι μετατοπίσεις της ασφάλτου

-Συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση (χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά, θερμομόνωση εσωτερικά), του κτιρίου (φυλακίου) της Α πύλης λιμένα,   συντήρηση (χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά, καθαίρεση του υφιστάμενου προστεγάσματος, καθαίρεση και εκ νέου σκυροδέτηση τμήματος νότια και ανατολικά του κτιρίου (φυλακίου) της Β πύλης λιμένα),

-Χρωματισμός εξωτερικά και υγρομόνωση της στέγης του υποσταθμού της εμπορικής προβλήτας του υποσταθμού του χημείου, της στέγης του κτιρίου της γεφυροπλάστιγγας.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο