Σαν σήμερα στην Αλεξανδρούπολη: 26 Μαρτίου 1890 – Οι κάτοικοι ζητούν την μεταφορά της Μητρόπολης

του Θόδωρου Ορδουμποζάνη

Οι κάτοικοι του Δεδέαγατς αποστέλλουν  αίτηση στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και ζητούν την μεταφορά της έδρας της Μητροπόλεως από την  Αίνο στην «κωμόπολή τους» για να προστατευτούν εκκλησιαστικά, εκπαιδευτικά και εθνικά συμφέροντα των ορθοδόξων χριστιανών.

Για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα σε έγγραφο της η Πρεσβείας μας στη Κωνσταντινούπολη προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών  Στέφανο Δραγούμη, μεταξύ των άλλων  αναφέρει:

«…Εν συνεδριάσει της Ιεράς Συνόδου, ενεκρίθη ίνα ενταλή ο Μητροπολίτης Αίνου να μεταφέρει την έδραν του εις Δεδέαγατς. Αλλ΄ η Οθωμανική Κυβέρνησις εν τω μεταξύ απηύθυνεν έγγραφον τω Πατριάρχη, δηλούσα αυτώ ότι έδρα της Μητροπόλεως είναι η Αίνος και ότι δεν δύναται ν΄ αναγνωρίση  τον Μητροπολίτην παραμένοντα εις Δεδέαγατς. Εις το έγγραφον τούτο η Μεγάλη Εκκλησία αμέσως απήντησεν ότι ο Μητροπολίτης αναγνωρίζεται δια πάσαν την επαρχίαν και ουχί δι΄ ορισμένην πόλιν, επομένως είναι ελεύθερος, συμφώνως προς τους Εκκλησιαστικούς Κανονισμούς, να εδρεύει όπου επιθυμεί εντός της Επαρχίας του. Εις την απόφασιν ταύτην εμμένων ο Πατριάρχης, εξουσιοδότησε την αυτού Σεβασμιότητα να μεταβεί εις Δεδέαγατς..…».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο