Κοινή δημοσκόπηση σε Ελλάδα και Τουρκία, πώς βλέπει ο ένας τον άλλο

Η δεύτερη κοινή δημοσκόπηση στην Ελλάδα και την Τουρκία έλαβε χώρα το τρίτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2021, με τη συμμετοχή 3.739 πολιτών και από τις δύο χώρες.

Η πλειονότητα των Ελλήνων και των Τούρκων πολιτών «εξακολουθούν να προκρίνουν την επίλυση των διμερών διαφορών με ειρηνικά μέσα», συνάγεται από τη δεύτερη κοινή δημοσκόπηση στην Ελλάδα και την Τουρκία, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 με τη συμμετοχή 1.008 Ελλήνων και 2.731 Τούρκων πολιτών. Αυτή ακολούθησε τα βήματα της πρώτης κοινής δημοσκοπήσεως που έλαβε χώρα μεταξύ 19 και 21 Φεβρουαρίου 2021, με τη συμμετοχή 1.022 Ελλήνων και 1.163 Τούρκων πολιτών.

Υποχώρηση παρουσιάζει στην εν λόγω δεύτερη δημοσκόπηση, η αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση που χαρακτήριζαν την τουρκική κοινή γνώμη κατά την δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου 2021.  Ενώ τον Φεβρουάριο, το 78,5% των Τούρκων θεωρούσαν ότι η χώρα τους είναι μια περιφερειακή δύναμη στο πολιτικό και οικονομικό πεδίο, τον Δεκέμβριο του 2021 το ποσοστό αυτό πήγε στο 63,8%. Παράλληλα ενισχύεται η απαισιοδοξία για την γενική πορεία της χώρας, με το 67% των Τούρκων να δηλώνουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά έως πολύ άσχημα στη χώρα τους έναντι 62,5% που δήλωσαν το ίδιο τον Φεβρουάριο.

Η κοινή δημοσκόπηση είναι προϊόν της ερευνητικής σύμπραξης της διαΝΕΟσις, του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Istanbul Policy Center (IPC). Διοργανώθηκε από δύο κορυφαίες εταιρείες δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα και την Τουρκία, την MRB και την KONDA σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές.

Κοινό ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο ήταν κοινό σε Ελλάδα και Τουρκία, ενώ μεγάλο μέρος των ερωτήσεων παρέμεινε το ίδιο, ώστε είτε να επιβεβαιωθούν οι τάσεις που αποτυπώθηκαν στην πρώτη δημοσκόπηση, είτε να επισημανθούν οι δυναμικές πιθανών αλλαγών.

dimoskopisi

(Φωτ.: ΕΛΙΑΜΕΠ)

Η έρευνα αναδεικνύει δύο κοινωνίες σε μετάβαση, οι οποίες παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις εξακολουθούν να προκρίνουν την ειρηνική επίλυση των μεταξύ τους διαφορών και ενδιαφέρονται να αναπροσδιορίσουν τις σχέσεις τους υπό το βάρος των διμερών προβλημάτων αλλά και των εσωτερικών κοινωνικών δυναμικών, σημειώνει το ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε σε διαδικτυακή εκδήλωση από τους επικεφαλής της διαΝΕΟσις και του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγητές και ερευνητές ειδικούς για τις σχέσεις των δύο χωρών.

dimoskopisi.2

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο