Και η Σαμοθράκη στη δυνατότητα μείωσης συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά

Νέα οδηγία ΕΕ – Τι αλλάζει

Μετά τη δημοσίευση της νέας Οδηγίας της ΕΕ που παρέχει τη σχετική ευελιξία, ο δρόμος ανοίγει για μόνιμους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά του Αιγαίου από το 2025.  Σύμφωνα με την Οδηγία, στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και στα νησιά της Θάσου, των Βορείων Σποράδων, της Σαμοθράκης και της Σκύρου, η Ελλάδα μπορεί να εφαρμόζει συντελεστές έως 30% χαμηλότερους από τους αντίστοιχους συντελεστές που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική χώρα.

Σήμερα, πέντε νησιά του Αιγαίου τα οποία συνδέονται με τις προσφυγικές ροές έχουν μειωμένους κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ. Πρόκειται για τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, την Κω και τη Λέσβο. Σύμφωνα με την Οδηγία, αφενός η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση διασφαλίζει τη δυνατότητα να διατηρήσει τις εκπτώσεις στα πέντε νησιά χωρίς σύνδεση με το προσφυγικό, αφετέρου σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά περιθώρια έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει το καθεστώς των εκπτώσεων σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, πλην Κρήτης, όπως ίσχυε πριν από την κατάργηση της έκπτωσης που επιβλήθηκε την εποχή των μνημονίων.

Σύμφωνα με το imerisia.gr, για να εφαρμοστεί η σχετική ρύθμιση πρέπει η νέα Οδηγία να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, αφού βρεθεί και ο σχετικός δημοσιονομικός χώρος.

Μειωμένοι συντελεστές σε περισσότερα προϊόντα

Όλα τα κράτη – μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε περισσότερα προϊόντα. Στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προστίθενται στον κατάλογο περιλαμβάνονται εκείνα που προστατεύουν τη δημόσια υγεία, είναι επωφελή για το περιβάλλον και στηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση. Μόλις τεθούν σε ισχύ οι κανόνες, τα κράτη-μέλη θα μπορούν επίσης για πρώτη φορά να απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες που θεωρείται ότι καλύπτουν βασικές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες – μέλη θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν ως κανονικό έναν συντελεστή ΦΠΑ υψηλότερο από το 15% αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν δύο μειωμένους συντελεστές, με τον χαμηλότερο στο 5%, σε αγαθά και υπηρεσίες και θα μπορούν ακόμη να εφαρμόζουν έναν πολύ μειωμένο συντελεστή, χαμηλότερο από 5%, και έναν μηδενικό συντελεστή για έως επτά κατηγορίες της λίστας που καλύπτουν βασικές ανάγκες, π.χ. τρόφιμα, φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο