Εργασία και κορωνοϊός: Τι προβλέπεται για μισθούς, ασφάλιση, άδειες, υπερωρίες

Με το κλείσιμο μεγάλου μέρους των επιχειρήσεων της χώρας με σκοπό τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού, πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που αναρωτιούνται αν θα πληρώνονται κανονικά και αν ισχύουν όλες οι παροχές (π.χ. ασφάλιση) που συνοδεύουν την εργασιακή τους σχέση με την εκάστοτε επιχείρηση.

Η απάντηση της κυβέρνησης περιλαμβάνει ένα ειδικό σύστημα στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις στις οποίες αναστέλλεται η λειτουργία και η καταβολή των μισθών. Το σύστημα θα περιλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων από απόσταση ακόμα και προσλήψεις έκτακτου προσωπικού.

Ο μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας περιλαμβάνεται στην νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του».

Ποιος θα πληρώνει τους εργαζόμενους – Το ποσό

Στην ΠΝΠ περιγράφεται ο τρόπος χορήγησης της αποζημίωσης, αλλά όχι το ποσό.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, για τις επιχειρήσεις που αναστέλλουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω του κορονοϊού, για 14 μέρες θα προωθηθεί:

  • Η καταβολή επιδόματος στους εργαζόμενους. Αρχικά το ποσό θα αφορά στο 50% των μηνιαίων αποδοχών τους και μέχρι ένα ανώτατο ύψος, εφόσον το διάστημα της αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης είναι μέχρι 14 μέρες. Το επίδομα που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στους κλάδους που αναγκαστικά μπαίνει «λουκέτο» θα κυμαίνεται από 400 έως και 1.000 ευρώ, σύμφωνα με αναφορά του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα. Βέβαια, το τελικό ποσό θα οριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, μετά και από την συνεδρίαση του Eurogroup.
  • Η πληρωμή από το Κράτος, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και επιχειρηματιών για το διάστημα, που οι επιχειρήσεις θα μείνουν κλειστές. Στην προκειμένη περίπτωση το διάστημα είναι 14 μέρες, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο παράτασης.
  • Δικαιούχες θα είναι μόνο οι επιχειρήσεις που δεν θα προβούν σε απολύσεις προσωπικού.
Ο ειδικός μηχανισμός στήριξης

Ας δούμε αναλυτικά το εν λόγω σύστημα, όπως σκιαγραφείται στην ΠΝΠ:

1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

2. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων – εργοδοτών, υποβάλλουν ατομικά Υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συγκεκριμένα, δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων, επιταγών κατάρτισης, που θα θεσπιστούν και θα εφαρμοστούν για τη στήριξη των εν λόγω εργαζομένων. Στη διαδικασία λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκείμενων σε όλες τις προβλεπόμενες επεξεργασίες του θεσπίζονται στο παρόν.

3. Ποιοι εξαιρούνται:

  • όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
  • όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
  • όσοι αποτελούν προσωπικό ασφαλείας ,
  • όσων η σύμβαση δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

4. Προβλέπεται ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, καθώς και σε επιχειρήσεις εφοδιασμού και σε δομές παροχής υγείας. Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς εργαζομένους σε, εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και ύδρευσης και που οφείλουν να ενεργούν για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα και παροχή ύδατος, σε επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα – επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, καθώς και σε δομές παροχής υγείας του ιδιωτικού τομέα, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της επιχείρησης.

Για την άδεια ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης καθώς και σε επιχειρήσεις εφοδιασμού και σε δομές παροχής υγείας θα αποφασίζει η διοίκηση των επιχειρήσεων. Για τους εργαζόμενους αυτούς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη.

5. Κατ’ εξαίρεση και για όσο διαρκούν τα μέτρα, επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν.Δ. 264/1973. Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

6. Και σε αυτήν την περίπτωση κατ’ εξαίρεση και για όσο διαρκούν τα μέτρα και με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα – επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών τις Κυριακές και τις Αργίες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

7. Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 29 η Φεβρουαρίου 2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους εξαρτώνται παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την ΑΑΔΕ και όχι πέραν της 30 ης Απριλίου 2020. Σημειώνεται ότ οι προθεσμίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητικών προσφυγών που απευθύνονται σε τοπικές διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, εφόσον λήγουν στον ενδιάμεσο από την δημοσίευση της παρούσας χρόνο, παρατείνονται μέχρι την 30 η Απριλίου 2020.

8. Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων της παρούσης και για όσο χρόνο ισχύουν τα ανωτέρω μέτρα, ήτοι μέχρι 10.4.2020.

9. Τα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων που υλοποιεί ή και χρηματοδοτεί (από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία περιλαμβάνουν: συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και είτε είναι ήδη σε εξέλιξη, είτε έχουν ενταχθεί, είτε βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο, δύνανται να υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτιση) λόγω της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. Η τηλεκατάρτιση μπορεί να υλοποιείται είτε με τη μορφή της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, είτε με τη μορφή της σύγχρονης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής, όταν η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (e-learning) που έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία». H πιστοποίηση με την εξ αποστάσεως μέθοδο θα υλοποιείται μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ.

10. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορονοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρμόδιος είναι ο διοικητής ή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κάθε φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω προνοιακών φορέων οφείλουν να παρέχουν άμεσα στον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την τεκμηρίωση των ανωτέρω αναγκών τους.

Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν δύναται να διαρκούν μετά από τις 30.9.2020. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού στους προνοιακούς φορείς, η διαδικασία πρόσληψης και τα λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στους προνοιακούς φορείς απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του διοικητή ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου για την παροχή των διευκολύνσεων της άδειας ειδικού σκοπού ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή αυτή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά και συνδυαστικά με τους άλλους πυλώνες έκτακτων μέτρων.

Χαρά Κάνδηλα

Πηγή: Reporter.gr

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο