500 κιλά σκουπίδια αλιεύτηκαν στο Θρακικό Πέλαγος

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψαρεύοντας απορρίμματα»

 Της Κικής Ηπειρώτου

Περισσότεροι από 4,5 τόνοι απορριμμάτων συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν στο βόρειο Αιγαίο, στο πλαίσιο του προγράμματος Fishing for Litter, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Από αυτά, ο μισός τόνος προήλθε από την περιοχή του θρακικού πελάγους, ενώ, το 60% των απορριμμάτων αφορά σε αλιευτικά εργαλεία.

Το πρόγραμμα «Ψαρεύοντας απορρίμματα»  του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη περιλαμβάνει τη συμμετοχή του αλιευτικού κλάδου στη μείωση των θαλασσίων απορριμμάτων. Η περιβαλλοντική οργάνωση iSea έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος στο Βόρειο Αιγαίο.

Οι επαγγελματίες αλιείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κλήθηκαν να συλλέξουν απορρίμματα θαλάσσης που συσσωρεύονται στα δίχτυα τους ως μέρος της συνήθους αλιευτικής τους δραστηριότητας. Αυτά στη συνέχεια αποθηκεύονταν επί του σκάφους σε μεγάλες σακούλες που προσφέρονταν από το πρόγραμμα, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην ακτή με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση της αλιευτικής βιομηχανίας και η αλλαγή των πρακτικών διαχείρισης των απορριμμάτων της αλιευτικής βιομηχανίας, αλλά και η απομάκρυνση των θαλασσίων απορριμμάτων.

Πιο αναλυτικά, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2019 συλλέχθηκαν, ζυγίστηκαν και καταγράφηκαν περισσότεροι από 4,5 τόνοι απορριμμάτων από 8 αλιείς μηχανότρατας.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες και τα δεδομένα που κατέγραψαν οι αλιείς διαπιστώθηκαν οι επιπτώσεις των υδάτινων απορριμμάτων τόσο στους θαλάσσιους οργανισμούς τόσο και σε θαλάσσιες περιοχές  ζωτικής σημασίας.

Επιπλέον, μετά από τη βασική ανάλυση στα δεδομένα που διατέθηκαν από τους αλιείς, παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά ανάμεσα στα απορρίμματα των διαφορετικών λιμένων και ως προς τις κατηγορίες απορριμμάτων αλλά και την σύνθεσή τους.

Πιο συγκεκριμένα, στον Θερμαϊκό κόλπο πολυπληθέστερο απόρριμμα αποτέλεσαν τα πλαστικά μπουκάλια, ενώ στο Θρακικό πέλαγος, τα απορρίμματα κατά κανόνα είναι: σχοινάκια από γρι-γρι, πλαστικά δοχεία για χταπόδια και τέλος τσιμεντόλιθοι, συνδέοντας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% τη ρύπανση που καταγράφτηκε με την αλιευτική δραστηριότητα.   

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο