10 μόνιμες προσλήψεις-ανάσα στο Δήμο Ορεστιάδας

Σε δέκα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα προχωρήσει ο δήμος Ορεστιάδας, μέσω ΑΣΕΠ. Πρόκειται για κενές θέσεις στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου.
Αναλυτικά, πρόκειται για την πρόσληψη:

-Ενός υπαλλήλου, κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων με αντίστοιχο πτυχίο, με σκοπό την κάλυψη της κενής θέσης στο Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, για τηνκάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται στα απορριμματοφόρα και οχήματα της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου. Ο ηλεκτρολόγος θα απασχολείται στο γκαράζ του Δήμου Ορεστιάδας με τη συντήρηση και αποκατάσταση τωνβλαβών των απορριμματοφόρων και οχημάτων καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του παραπάνω τμήματος, διότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο δεν υπηρετεί κανείς ηλεκτρολόγος σ’αυτή τη θέση. Οι 3 υπηρετούντες ηλεκτρολόγοι έχουν διαφορετικά τυπικά προσόντα και απασχολούνται στην συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κλπ.

– Τριών υπαλλήλων, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων για κάλυψη των κενών θέσεων οδηγών απορριμματοφόρων στο Τμήμα Καθαριότητας. Η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε μεγαλύτερο εύρος περιοχής, προκύπτει λόγω της αύξησης της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου, από την ενοποίηση των τεσσάρων Δήμων ( Ορεστιάδας, Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου), σύμφωνα με το πρόγραμμα ” ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ “. Επίσης, ο Δήμος από τον Σεπτέμβριο του 2015 διενεργεί πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμμάτων και η πλήρωση των θέσεων των οδηγών απορριμματοφόρων είναι απαραίτητη για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών διότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο υπηρετούν μόνο 16 μόνιμοι υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων.

– Ενός υπαλλήλου, κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας για κάλυψη της κενής θέσης στο τμήμα καθαριότητας. Λόγω του Καλλικρατικού Δήμου, οι ανάγκες σε καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πεζόδρομοι, πάρκα κ.τ.λ.) έχουν αυξηθεί και ο Επόπτης Καθαριότητας είναι απαραίτητος, για τον προγραμματισμό και έλεγχο του προγράμματος Καθαριότητας διότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος σ’αυτή τη θέση.

– Πέντε υπαλλήλων, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για κάλυψη των κενών θέσεων στο Τμήμα Καθαριότητας που θα απασχοληθούν στην αποκομιδή απορριμμάτων και αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών όπως και στην καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων διότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο υπηρετούν μόνο 19 μόνιμοι & ΙΔΑΧ υπάλληλοι κλάδου ΥΕ εργατών Καθαριότητας.

Σημειώνεται πως έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του δήμου οι απαραίτητες πιστώσειςγια την μισθοδοσία των δέκα υπαλλήλων από 1.7.2017 καθώς η διαδικασία πρόσληψης είναι χρονοβόρα και δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του