Ένα καλό μνημόνιο… «Για την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της επισκεψιμότητας της Περιφέρειας»

Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια ΑΜΘ και στο Σωματείο «Διάζωμα» θα υπογραφεί την Τετάρτη, με σκοπό την ενίσχυση της πολιτιστικής και τουριστικής ελκυστικότητας της ΠΑΜΘ και στην αύξηση της επισκεψιμότητάς της, καθώς και στην υποστήριξη της Περιφέρειας για την δημιουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής “Εγνατία Οδός”, που αποτελεί μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα.

Για τον σκοπό αυτό φθάνει στην Κομοτηνή ο Πρόεδρος του Διαζώματος κ. Σταύρος Μπένος, συνοδευόμενος από στελέχη του Διαζώματος, μεταξύ των οποίων και ο

Γιάννης Λασκαράκης, ο οποίος εμπνεύστηκε και επεξεργάστηκε σε πρώτη φάση την πολιτιστική διαδρομής της Εγνατίας.
Το Σωματείο “Διάζωμα” θα μελετήσει τη σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με την τοπική οικονομία, όπως έχει ήδη κάνει σε αντίστοιχα προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών για άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Παράλληλα θα εφαρμόσει εγκεκριμένα ολοκληρωμένα σχέδια χωρικής ανάπτυξης που αφορούν αστικά συγκροτήματα και θα μελετήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες του πολιτιστικού αποθέματος, του φυσικού πλούτου και της οικονομίας της περιοχής.

Επιπλέον το Διάζωμα θα υποστηρίξει την Περιφέρεια και στα άλλα δυο κρίσιμα θέματα που αποτελούν προϋπόθεση για την ανάδειξη της περιφέρειας σε ποιοτικό τουριστικό προορισμό

● στην προβολή/προώθηση/μάρκετινγκ του προορισμού και

● στην παρουσίαση των μνημείων με την βοήθεια τεκμηριωμένων αλλά προσιτών στο πλατύ κοινό αφηγήσεωνμε την χρήση ψηφιακών εφαρμογών, κατάλληλων για συσκευές κινητής τηλεφωνίας και ταμπλέτες.

Ειδικότερα στο θέμα της σύνδεσης της οικονομίας με τον τουρισμό, το σχέδιο που θα εκπονηθεί θα περιλαμβάνει την δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων που θα συνδέονται μεταξύ τους με μνημόνιο συνεργασίας και θα στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση τους μέσα από ολιστικού χαρακτήρα δράσεις.

Το σχέδιο θα προτείνει μικρό αριθμό κριτηρίων μέσα από τα οποία η κάθε επιχείρηση θα έχει την δυνατότητα με στοχευμένες κινήσεις, προσιτές σε κάθε σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση και με λίγες επενδύσεις, να προχωρήσει στην ανάπτυξη και στην προσφορά όλο και πιο ποιοτικών υπηρεσιών στους επισκέπτες.

Το σχέδιο, πριν την οριστικοποίηση του θα συζητηθεί με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και στην συνέχεια τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ημερίδες στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες.

Το «Διάζωμα» αναλαμβάνει σχεδιασμό μελετών

Επίσης το Διάζωμα μπορεί να υποστηρίξει ενεργά τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην προετοιμασία των “ήπιων” δράσεων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό για την ΟΧΕ Εγνατία Οδός, είτε με την συνδρομή των εθελοντών του είτε με την αξιοποίηση του δυναμικού των 34 εταιρικών του μελών. Συγκεκριμένα το «Διάζωμα» θα αναλάβει τις εξής μελέτες:

● Προδιαγραφές για την Μελέτη MarketingPlan για τη δημιουργία επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού.

● Μελέτη «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην Πολιτιστική Διαδρομή».

● Μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού».

● Υποστήριξη των υπηρεσιών της περιφέρειας στην εξειδίκευση και προετοιμασία των “ήπιων” δράσεων που ήδη προβλέπονται ή θα κριθεί ότι απαιτούνται συμπληρωματικά, στα πλαίσια του εν λόγω έργου.

Κατά πάγια τακτική του Διαζώματος, ότι όλες οι μελέτες που θα εκπονηθούν από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και θα χρηματοδοτηθούν από τον κύκλο των μελών, δωρητών και χορηγών του Σωματείου, θα προσφερθούν στην Περιφέρεια δωρεάν.

Μπένος : «Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ να μπει στον παγκόσμιο πολιτιστικό και τουριστικό χάρτη»

Ο πρόεδρος του Διαζώματος Σταύρος Μπένος με αφορμή την επερχόμενη Γενική Συνέλευση του Δια­ζώματος στη Θράκη αλλά και τις δράσεις που έχει προγραμματίσει μίλησε στον «Παρατηρητή Θράκης» εξηγώντας πως η επιλογή αυτή δεν ήταν τυ­χαία, αλλά «βασισμένη πάνω στο καινοτόμο πρόγραμμα που οικοδο­μείτε όλοι εσείς εκεί, που αποτελεί τροχιοδείκτη για την μελλοντική Ελλάδα».

Το πρόγραμμα «Πολιτι­στική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού» που όπως εξήγησε υιοθετήθηκε από τον αείμνηστο Γιώργο Παυλί­δη, « τον οποίο θέλουμε ιδιαιτέρως να τιμήσουμε με την παρουσία μας εκεί, καθώς υιοθέτησε ένα οραματι­κό σχέδιο που δίνει τον τόνο και το μέτρο της φωτεινής Ελλάδας».

Ο κ.Μπένος εξήγησε πως πρόκει­ται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάδειξη όλων των μνημείων που βρίσκονται εκα­τέρωθεν της Εγνατίας, τόσο των καταλοίπων της αρχαίας Εγνατίας αλλά και της νέας Εγνατίας, που έχει ως στόχο την δημιουργία ενός νέου τουριστικού προορισμού. «Στο πρόγραμμα αυτό δεν αρκείται η Πειφέρεια και εμείς οι Διαζωματικοί στο κομμάτι της αποκατάστασης των μνημείων, αλλά το καινούργιο, το καινοτομικό στοιχείο είναι ότι συνδέουμε τα μνημεία με την πραγ­ματική ζωή και την πραγματική οι­κονομία. Ένα ολιστικό πρόγραμμα, ένα πάρτι στην κυριολεξία όλων των παραγωγικών δυνάμεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ που θα συμμετέ­χουν και η αφετηρία του οποίου θα είναι η εν λόγω συνέλευση» επεσή­μανε. «Φιλοδοξούμε να δημιουργήσου­με έναν τουριστικό προορισμό. Η περιοχή να μπει στον πολιτιστικό και τουριστικό παγκόσμιο χάρτη και να γίνει προορισμός» συνέχισε, υπογραμμίζοντας πως αυτό θα γί­νει μέσα από τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων για την παροχή μιας καθολικής βιωματικής εμπειρίας για τον κάθε επισκέπτη.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπσόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του