“Θα στρέψουμε το βλέμμα ή την πλάτη στο Λιμάνι Αλεξανδρούπολης;”

Γράφει η Αναστασία Γκαρά *

Με μεγάλη καθυστέρηση και σε περιορισμένη εμβέλεια άνοιξε η συζήτηση για την παραχώρηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης (ΔΧΖ) του Λιμένα Αλεξανδρούπολης στην τοπική κοινωνία. Αν και η συζήτηση περιορίζεται σε διαδικαστικά ζητήματα και όχι ως προς την ουσία, όπως ο ευρύτερος ρόλος του Λιμανιού, οι αναπτυξιακές του προοπτικές, η σχέση και η σύνδεση με την πόλη, αλλά και οι προτεινόμενες δραστηριότητες στη Δυτική Χερσαία Ζώνη.

Αναμφίβολα, η ανάπτυξη της Θράκης σχετίζεται άμεσα με την αξιοποίηση του Λιμένα στο πλαίσιο των συνδυασμένων σύγχρονων μεταφορών, τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου, εμπορικού δρόμου του χερσαίου Ελλήσποντου κ.α. Την προώθηση του project ‘Sea to Sea’ και τη σύνδεση με τα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια, το οποίο δεν βρίσκεται δυστυχώς στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης ΝΔ. Η δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου κι ενεργειακού κόμβου βρίσκονται άλλωστε στο επίκεντρο της Εθνικής Στρατηγικής.

Η αξιοποίηση και η αναβάθμιση του εμπορικού χαρακτήρα του Λιμανιού, με την υλοποίηση των αναγκαίων σύγχρονων υποδομών και ανάπτυξη πλήθους εμπορικών δραστηριοτήτων, ακολουθώντας το μοντέλο των Υποπαραχωρήσεων (πρακτική που ακολουθείται στο 88% στη διεθνή λιμενική βιομηχανία) κι όχι της πλήρους ιδιωτικοποίησης, δύναται να δώσει αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη περιοχή, να ενισχύσει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, την οικονομία και την εργασία.

Άλλωστε, ο περιφερειακός ρόλος της Θράκης ως γέφυρα ειρήνης και συνανάπτυξης στην περιοχή βασίζεται και στη διεύρυνση του αναπτυξιακού κι εμπορικού χαρακτήρα του Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Γι αυτό και η αναβάθμιση του εμπορικού χαρακτήρα πρέπει να βρίσκεται σε προτεραιότητα και να προασπιστεί έναντι στο σχέδιο στρατικοποίησής του.

Ο κρίσιμος ρόλος του Λιμανιού δεν μπορεί να είναι αποκομμένος από τις ανάγκες και την αναπτυξιακή στρατηγική της κοινωνίας. Δεν μπορεί η πόλη της Αλεξανδρούπολης να γυρίσει την πλάτη στον λιμένα, ούτε και το λιμάνι να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Είναι αναγκαίο να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τη θάλασσα και να δημιουργήσουμε μία ισχυρή κι άμεση σχέση με το λιμάνι στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδίου ανάπτυξης.

Μία πτυχή αυτού του σχεδίου δύναται να είναι η παραχώρηση μέρους της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης στην τοπική κοινωνία, προκειμένου να αναπτυχθούν αθλητικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, τουριστικές κι εμπορικές δραστηριότητες, αφήνοντας ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα στην περιοχή μας. Μία πρόταση η οποία κατατέθηκε επισήμως από τον ΣΥΡΙΖΑ στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διεκδίκηση της παραχώρησης είναι θετικό κι αναγκαίο βήμα. Η απόφαση αυτή συνοδευόμενη από σχέδιο χωροταξικής αποτύπωσης και πρόταση δυνάμενων δραστηριοτήτων πρέπει να γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας και να προωθηθεί για θετική γνωμοδότηση στην «Κυβερνητική Επιτροπή Παρακολούθησης Αξιοποίησης Λιμένων» (ΦΕΚ 65Α/23.4.21). Έκτοτε απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέχεια η τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου στον ΟΛΑ

Σημειώνεται ότι το 2003 υπογράφηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου στον ΟΛΑ, όπου οριοθετήθηκε η έκταση του Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Σύμβαση που Κυρώθηκε από τη Βουλή το 2019 με τον Ν. 4597/2019, κι εκεί εισήχθη θεσμικά και η δυνατότητα αξιοποίησης των Λιμένων με το μοντέλο των Υποπαραχωρήσεων, διατηρώντας το Ελληνικό Δημόσιο την κυριότητα.

Δυστυχώς, στις 12 Φεβρουαρίου 2020 γράφτηκε μία μελανή σελίδα για το μέλλον των περιφερειακών λιμανιών στη χώρα, καθώς η Κυβέρνηση της ΝΔ εισήγαγε το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης, της πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των λιμένων, με τροπολογία του Υπ. Οικονομικών (αρ.4, 157/36) στον Νόμο 4664/2020, η οποία ψηφίστηκε μόνο από το κυβερνών κόμμα με σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στη συνέχεια προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για την πώληση των μετοχών του ΟΛΑ.

Λαμβάνοντας υπόψιν και τα νέα δεδομένα, για τη διεκδίκηση της Παραχώρησης της ΔΧΖ, αφότου πραγματοποιηθεί η τροποποίηση του Ν.4597 ως προς την οριοθέτηση της περιοχής, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Άλλωστε, στη Διακήρυξη της διαγωνιστικής Διαδικασίας αναφέρεται ότι «Στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, προβλέπεται η επαναδιαπραγμάτευση και τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης…».

Η αλλαγή του μοντέλου αξιοποίησης των Λιμένων που προωθεί την ιδιωτικοποίησή τους, αποδεικνύει τις καταστροφικές επιλογές της Κυβέρνησης της ΝΔ και στον τομέα αυτόν. Επιλογές πώλησης της δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες, αποκλείοντας την τοπική κοινωνία από τη χρήση και τη σχέση με τον Λιμένα. Γι΄ αυτό θα επιμένουμε ότι το μοντέλο των υποπαραχωρήσεων διασφαλίζει και τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, τον δημόσιο χαρακτήρα του Λιμανιού, και την ανάπτυξή του.

Η εν λόγω διαδικασία, βέβαια, απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση. Προϋποθέτει, ευρεία ουσιαστική συζήτηση με τους κοινωνικούς, παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς της περιοχής, σχεδιασμό και τεκμηρίωση για τον ρόλο του λιμένα και τις δραστηριότητες που δύνανται να αναπτυχθούν στη ΔΧΖ. Προϋποθέτει και τη δημιουργία συμπαγούς κινήματος με τη συμμετοχή πολιτών και φορέων. Το μέλλον και η αξιοποίηση του Λιμένα δεν μπορεί να γίνει ερήμην της τοπικής κοινωνίας.

Θα γίνει επιτέλους μία ευρεία συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς και σχεδιασμός για την προάσπιση των συμφερόντων της περιοχής; Ή άμοιροι κι αμέτοχοι θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, φοβούμενοι «μην ενοχλήσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία και τους μελλοντικούς επενδυτές»; Θα επιτρέψουμε κάποιοι να επικαλούνται «ρήτρα εμπιστευτικότητας» όταν ανοίγουμε συζητήσεις για τον Δημόσιο Χώρο – μέχρι στιγμής τουλάχιστον; Θα δεχτούμε τον δρόμο της υποχώρησης και θα αναμένουμε «ο επενδυτής να εξετάσει αν θα παραχωρήσει στην πόλη έκταση»; Θα υπάρχει ισχυρή βούληση της κοινωνίας για διεκδίκηση, αλλά και πολιτική Βούληση από την Κυβέρνηση για την απόδοση της ΔΧΣ στην τοπική κοινωνία; Θα πάρουν θέση οι τοπικοί Βουλευτές, θα συμμετέχουν και θα πιέσουν για την υλοποίηση των αιτημάτων της περιοχής;

Και τέλος, σε ότι αφορά τον χρόνο διεκδίκησης: Ποτέ δεν είναι αργά και τίποτα δεν είναι ανέφικτο, όταν εργάζεσαι προς όφελος της περιοχής και της κοινωνίας. Ακόμη και αν απαιτούνται δυναμικοί αγώνες και ρήξεις.

Αναστασία Γκαρά – Βουλευτής Ν. Έβρου , Αναπληρώτρια Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικοινωνίας & Ενημέρωσης – ΣΥΡΙΖΑ

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο