Φεβρουάριο του 2023 αναμένεται η ολοκλήρωση του δημοτικού σφαγείου Φερών

Παράταση 16  μηνών αποφάσισε να δώσει στην κατασκευάστρια εταιρεία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Με 10 μήνες καθυστέρηση εκδόθηκε η άδεια δόμησης του έργου, ενώ ο δήμος δεν έχει ακόμη μεταφέρει, ως όφειλε, ρεύμα και νερό στο εργοτάξιο

 

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο πολυαναμενόμενο έργο του δημοτικού σφαγείου στις Φέρες. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αφού εξέτασε τα δεδομένα, αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση 16 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, με νέα ημερομηνία παράδοσης  τον Φεβρουάριο του 2023.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,   Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Προσβασιμότητας Κυριάκος Αραμπατζής σημείωσε πως η σύμβαση για το έργο υπεγράφη τον Οκτώβρη του 2019. Σύμφωνα με τη σύμβαση η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες, εκ των οποίων οι 18 μήνες αφορούν στην κατασκευή  του  έργου  και  οι 6  μήνες  στη  δοκιμαστική  λειτουργία  της εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων του έργου.

Η εταιρεία που ανέλαβε το έργο  όφειλε  να  υποβάλλει μέσα σε 60 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης τις  απαιτούμενες αδειοδοτήσεις σχετικές με την κατασκευή του έργου. Ωστόσο, η άδεια δόμησης, εκδόθηκε στις 13-10-2020, δηλαδή με καθυστέρηση 9 μηνών και 20 ημερών  μετά  την  προβλεπόμενη  από  τα  συμβατικά  τεύχη  ημερομηνία,  δίχως να υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, όπως ανέφερε ο κ. Αραμπαταζής.

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  21.5  της  Ειδικής  Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει νερό και ηλεκτρικό  ρεύμα  στο  εργοτάξιο.  Οι  εργασίες μεταφοράς  νερού  και ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες έπονται της έκδοσης άδειας δόμησης, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα,  καθιστώντας  ιδιαίτερα  δυσχερή  έως  αδύνατη  την  ομαλή  πρόοδο  των εργασιών.  Οι  εν  λόγω  εργασίες  μεταφοράς  νερού  και  ηλεκτρικού  ρεύματος αναμένεται να ολοκληρωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα, κατά τον Αντιδήμαρχο.

Με όλες αυτές τις καθυστερήσεις, για τις οποίες δεν έχει ευθύνη ο ανάδοχος, ήταν αναμενόμενο να υπάρξει αίτημα από την πλευρά του για παράταση στην ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου  και όσα υπολείπονται για να γίνουν προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή του, αποφασίστηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή να δοθεί παράταση 16 μηνών  για την περαίωση του έργου, δηλαδή μέχρι  22-02-2023.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο