Με την επιστολή αυτή ζητούν από τον κo. Leggeri πληροφορίες, για το κατά πόσο το προσωπικό της FRONTEX κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, έχει υπάρξει μάρτυρας ή έχει, μέσα από τα εργαλεία και τις επιχειρηματικές δυνατότητες του οργανισμού, τεκμήρια που να επιβεβαιώνουν τις σοβαρές καταγγελίες που δημοσιεύονται στον τύπο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι ευρωβουλευτές τεκμηριώνουν το ότι, σύμφωνα και με τον νέο κανονισμό της FRONTEX, ο οργανισμός είναι και σε θέση να γνωρίζει την κατάσταση και τα περιστατικά και έχει, ως εκ τούτου, την απόλυτη υποχρέωση να διασφαλίσει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υπενθυμίζουμε ότι τον τελευταίο καιρό έχουν εμφανιστεί, τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή τύπο, πολλά δημοσιεύματα και μαρτυρίες που παρουσιάζουν γενικευμένη τακτική επαναπροωθήσεων, η οποία παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, κάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και χρήση πλωτών σκηνών.Οι καταγγελίες αυτές είναι τόσο σοβαρές, που επιβάλλεται η διερεύνησή τους σε βάθος, με κάθε διαθέσιμο μέσο.