efhmerida1

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Ισότιμα πτυχία και επαγγελματικά δικαιώματα με τα υπόλοιπα ΑΕΙ

Το ίδρυμα όπως λέει και ο πρόεδρος του κ. Ο. Ζώρας στοχεύει στην προσφορά νέων σύγχρονων Προγραμμάτων Σπουδών που να καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών και απαιτήσεων μίας σύγχρονης κοινωνίας και μίας συνεχώς πιο απαιτητικής αγοράς εργασίας. Ανταποκρινόμενο στις νέες αυτές απαιτήσεις, το ΕΑΠ προσφέρει για πρώτη φορά φέτος τα ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με τίτλους «Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής», σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, και «Επιστήμη των Δεδομένων και μηχανική μάθηση».

Σπουδές

Τα προπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ, αν και είναι λίγα προσφέρουν μια λύση σπουδών και για αποφοίτους λυκείου οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εισαχθούν σε κάποιο πανεπιστήμιο πληρώνοντας βέβαια δίδακτρα τα οποία κυμαίνονται ανάλογα με τα προγράμματα και τα έτη σπουδών και φτάνουν έως 6.000 ευρώ (για σπουδές 4 ετών), ενώ γίνονται πολλές διευκολύνσεις με πιστωτικές κάρτες και 8 άτοκες δόσεις.

Οι σπουδές στο Ελληνικό (και το Κυπριακό) Ανοικτό πανεπιστήμιο είναι πλήρως αναγνωρισμένες και ισότιμες των υπολοίπων δημόσιων ΑΕΙ και φυσικά έχουν όλα τα «ατού» που έχει η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση. Στα περισσότερα προγράμματα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Συνήθως απαιτείται η  γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ΕΑΠ κάθε ακαδημαϊκό έτος χορηγεί υποτροφίες αριστείας για τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και υποτροφίες που αφορούν την ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος που αιτούνται τη χορήγηση υποτροφίας και απονέμονται με βάση τον συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις λεπτομέρειες στην ηλεκτρονική σελίδα του ιδρύματος καθώς και να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εισαγωγής τους.

Προγράμματα

Τα πτυχία που προσφέρει το Ε.Α.Π. είναι ισότιμα των υπόλοιπων ελληνικών ΑΕΙ, οι σπουδές είναι ευέλικτες διότι είναι εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, πράγμα που σημαίνει ότι ο φοιτητής μπορεί και να εργάζεται ταυτόχρονα. Το ΕΑΠ παρέχει:

Πτυχία
Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters)
Διδακτορικά Διπλώματα
Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης
Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης ΘΕ
Πτυχία

Για την απόκτηση πτυχίου από τους φοιτητές του Ε.Α.Π. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση δώδεκα (12) τουλάχιστον Θ.Ε.. Για την απόκτηση πτυχίου στα Προγράμματα Σπουδών που περιλαμβάνονται μία ή περισσότερες Ε.Θ.Ε. απαιτείται και η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση των Ε.Θ.Ε. επιπλέον των δώδεκα (12) Θ.Ε.. Ένας μικρός αριθμός Θ.Ε. επιλογής των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών μπορεί να καλύπτεται προαιρετικά από πτυχιακή εργασία που εκπονείται στη γνωστική περιοχή μιας Θ.Ε.. Η λειτουργία της πτυχιακής εργασίας είναι όμοια με αυτή της Θ.Ε. και εξειδικεύεται από τον Κανονισμό Σπουδών. Η εγγραφή των φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου απόλυσης Λυκείου ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters)

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεματικών Ενοτήτων ή Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων ή Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης, όπου προβλέπονται, ή και εκπόνηση επιστημονικής εργασίας. Η ΔΕ του ΕΑΠ, με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων και μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Σχολής, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διδακτορικά Διπλώματα

Για την απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η κατοχή συγγενούς μεταπτυχιακού τίτλου και η συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής. Η διαδικασία επίβλεψης της ερευνητικής εργασίας, ελέγχου και έγκρισης της διδακτορικής Διατριβής καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.. και εξειδικεύονται με τον κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του Ε.Α.Π., ο οποίος συντάσσεται από τη Σύγκλητο.

Πηγή: ethnos.gr

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr