Άκυρη η απόφαση για έκπτωση στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΑ από υιοθεσία αδέσποτου

Μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  

Της Κικής Ηπειρώτου

«Άκυρο» έριξε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης στην απόφαση της ΔΕΥΑΑ και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την έκπτωση 50% στους λογαριασμούς του νερού, για όποιους δημότες προχωρήσουν σε υιοθεσία αδέσποτου από το καταφύγιο του Δήμου.

Η κίνηση αυτή, αν και πολύ θετική, βρήκε «τοίχο» και έτσι, τουλάχιστον για την ώρα, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Ωστόσο, η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα ένστασης στον Δήμο κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης, το οποίο μένει να φανεί αν θα ασκηθεί από την πλευρά της δημοτικής αρχής.

Πιο αναλυτικά, στην απόφαση της Αποκεντρωμένης που κλήθηκε να εξετάσει τη νομιμότητα της προαναφερθείσας απόφασης, αναφέρεται πως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΥΑΑ, εν προκειμένω, µπορεί να θεσπίζει ειδικό τιµολόγιο για τις ευπαθείς οµάδες των καταναλωτών, µε βάση ενιαία και αντικειµενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο.

Ωστοσο, επισημαίνεται στη συνέχεια πως «τα Συµβούλια είναι υποχρεωµένα, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόµενα τέλη να είναι αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νοµιµότητας. (ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2077/14-1-2005)».

Και συνεχίζει με το εξής σκεπτικό:

«Επειδή  µε τις ανωτέρω αποφάσεις διαµορφώνεται ειδικό µειωµένο τιµολόγιο κατά 50% µε κριτήριο την υιοθεσία αδέσποτου από το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήµου χωρίς αυτό να αποτελεί κατηγορία καταναλωτών που µπορεί να προσδιορισθεί µε συγκεκριµένα αντικειµενικά κριτήρια.

Επειδή, εισάγεται διάκριση µεταξύ των καταναλωτών κατά παράβαση της αρχής της ισότητας, αφού µε τις ανωτέρω αποφάσεις ρυθµίζεται µε ανοµοιόµορφο τρόπο κατηγορία καταναλωτών που τελούν υπό όµοιες συνθήκες.

Για τους λόγους αυτούς: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Ακυρώνουµε την αριθµ. 163/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλξ/πολης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπσόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του