Ψηφίζουν για πρώτη φορά και οι 17άρηδες

Μάθε που ψηφίζεις – Έλεγξε αν είσαι ανάμεσα στους 17χρονους που θα ψηφίσουν.
 Οι Απαγορεύσεις στην προεκλογική προβολή των Υποψήφιων στις Ευρωεκλογές.

Με δύο εγκυκλίους, το υπουργείο Εσωτερικών δίνει διευκρινίσεις για τη διαδικασία διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών 2019. Ο «Κλεισθένης I» θεσπίζει ακόμα την επαναφορά της τετραετούς θητείας των αυτοδιοικητικών αρχών και την αποσύνδεση του χρόνου διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές. Σημειώνεται ότι, ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 26 Μαΐου ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές. Οι επαναληπτικές εκλογές, όπου χρειαστεί, θα διεξαχθούν την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου.

Επίσης, για πρώτη φορά, εισάγεται το δικαίωμα του εκλέγειν στους νέους 17 ετών. Αποσυνδέεται η ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων από τους συνδυασμούς, που μετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των δημοτικών αρχών, και προβλέπεται η εκλογή των οργάνων κοινότητας σε χωριστή κάλπη.

Είσαι 17χρονος; Μάθε αν ψηφίζεις!

Σε αυτές τις εκλογές θα ψηφίσουν και οι 17χρονοι που έχουν συμπεριληφθεί ήδη στους εκλογικούς καταλόγους. Αν είστε 17χρονος ή είστε γονιός και θέλετε να ελέγξετε αν το παιδί σας ψηφίζει, μπορείτε να βάλετε τα απαραίτητα στοιχεία στην εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών.

Κάντε κλικ εδώ :  http://eklogesapps.ypes.gr/eea/eeagr/eea.htm

Στην ίδια εφαρμογή μπορούν όλοι οι πολίτες να δουν που ψηφίζουν.

Η απλή αναλογική

Σε ό,τι αφορά στην απλή αναλογική, σύμφωνα με αυτό το εκλογικό μέτρο, οι έδρες κάθε συμβουλίου, αφού κατανεμηθούν στους οικείους συνδυασμούς με βάση το εκλογικό μέτρο που προκύπτει από τη διαίρεση των έγκυρων ψήφων με τις προς διάθεση έδρες, εν συνεχεία, τυχόν αδιάθετες έδρες κατανέμονται στους συνδυασμούς με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.

«Με τη θέσπιση της απλής αναλογικής, ως του μοναδικού εκλογικού συστήματος αντιστοίχισης της ψήφου των εκλογέων με την εκπροσώπησή τους στο οικείο συμβούλιο, η πολιτική συμμετοχή των πολιτών ενισχύεται ακόμα περισσότερο, συμβάλλοντας, με το τρόπο αυτό, στον εκδημοκρατισμό του πολιτικού βίου», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι Απαγορεύσεις στην προεκλογική προβολή των Υποψήφιων στις Ευρωεκλογές

Το θεσμικό πλαίσιο προεκλογικής προβολής ενόψει Ευρωεκλογών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η αριθμ.26 (Α.Π. 32168/25.4.2019) Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών.
Σημειώνεται ότι η προεκλογική περίοδος των Ευρωεκλογών – εν αντιθέσει με τα ισχύοντα για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές – ξεκινά με τη δημοσίευση προεδρικού διατάγματος για τον ορισμό της ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας. Φέτος, το π.δ. 38/2019 εκδόθηκε στις 24 Απριλίου (Φ.Ε.Κ. Α’ 64).

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι εμφανίσεις για κάθε υποψήφιο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπό οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται, ως εξής:
– σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας μέχρι δύο (2) εμφανίσεις,
– σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας που εδρεύει στα διοικητικά όρια καθεμιάς από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας μέχρι τρεις (3) εμφανίσεις.

Ως εμφανίσεις των Υποψήφιων στα ανωτέρω μέσα θεωρούνται:
– οι προσωπικές συνεντεύξεις,
– η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τα δελτία ειδήσεων, καθώς και
– η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος του Υποψήφιου, της προεκλογικής του δραστηριότητας.

Για την προβολή στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο εκ του νόμου ΔΕΝ τίθεται περιορισμός.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Σύμφωνα με το αρ.12Α του ν.3023/2002, όπως προστέθηκε με την παρ.4 του αρ.112 του ν.4604/2019, κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται για τους Υποψήφιους:
Α) Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα,αεροπανό, πανό, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προσωπική τους προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

Β) Η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου.

Γ) Η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των δημοσίων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή των φορέων παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Απαγορεύεται, επίσης, από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η μετάδοση κάθε είδους εκπομπών, οι οποίες παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από Υποψήφιους.

Δ) Η διακίνηση προεκλογικού υλικού μέσω του Δημοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των κρατικών Ν.Π.I.∆.

Ε) Η λειτουργία εκλογικών κέντρων από Υποψήφιους ή από τρίτους χάριν Υποψήφιων.
∆εν περιλαμβάνονται στην έννοια του εκλογικού κέντρου τα πολιτικά γραφεία των Υποψήφιων, εφόσον δεν είναι εγκατεστημένα σεισόγειους χώρους. (Εξαιρούνται της απαγόρευσης εγκατάστασης σε ισόγειους χώρους, πολιτικά γραφεία βουλευτών, τα οποία λειτουργούν, συνεχώς από την 31η Δεκεμβρίου 2000 μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών).
Για τους Υποψήφιους, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο επιτρεπόμενος αριθμός χρήσης πολιτικών γραφείων, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3).
Στον εξωτερικό χώρο των πολιτικών γραφείων των Υποψηφίων επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση πινακίδας με τα αναγκαία προσδιοριστικά στοιχεία του Υποψήφιου. Σε κάθε ανάρτηση πανό, αεροπανό, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής, η αναγραφή συνθημάτων, καθώς και η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, απαγορεύεται.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το αρ.11 του ν.3023/2002 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων:
Α) η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανό, πανό, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, εκτός των χώρων της παρ.3 του αρ.9
Β) η μετάδοση από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του αρ.3 του ν.2328/1995, τα οποία προβάλλουν, με οποιονδήποτε τρόπο, πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, με εξαίρεση τη μετάδοση τέτοιων διαφημιστικών μηνυμάτων βάσει του αρ.10 του ν.3023/2002.
Αναφορικά με τις ώρες λειτουργίας και την κλίμακα έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχημάτων των κομμάτων, καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες, ισχύει η αριθμ. 27212/11.04.2019  Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

Κοινότητες

Θυμίζουμε ότι με τον «Κλεισθένη» δεν υφίσταται υποψηφιότητα για το αξίωμα του «προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων», καθώς όλοι ο υποψήφιοι στις κοινότητες αυτές είναι υποψήφιοι σύμβουλοι. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται έμμεσα από τους συμβούλους της.

Προβλέπεται, επίσης, η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως 300 κατοίκων, με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υποψηφίων, ενώ λαμβάνεται, για πρώτη φορά, υπόψη ο «μόνιμος πληθυσμός» της χώρας για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντικαθιστώντας τον «πραγματικό πληθυσμό», που ίσχυε μέχρι σήμερα

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο