Δικαίωμα στην ενημέρωση για άτομα με προβλήματα όρασης

Σε μία αξιέπαινη πρωτοβουλία προχώρησε ο δήμος Αλεξανδρούπολης και ο αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Γιάννης Φαλέκας.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών για τη σημαντική προσπάθεια σχετικά με την υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προχώρησαν στην έκδοση ενός φυλλαδίου τυπωμένου με το σύστημα γραφής Braille, προκειμένου να εξασφαλισθεί έτσι το δικαίωμα στην ενημέρωση και για τους συνανθρώπους μας με προβλήματα όρασης.

Το φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του δήμου στο θέμα των ΑΠΕ, οι οποίες υλοποιούνται με εταίρους το «Πολυκοινωνικό», το δήμος Αλεξανδρούπολης και το ίδρυμα «Ο Άγιος Κυπριανός» μέσα από την πράξη με τίτλο «Υλοποίηση έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική εκπαίδευση στο δήμο Αλεξανδρούπολης». Η Πράξη, για την υλοποίηση της οποίας είναι υπεύθυνος ο κ. Φαλέκας, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 κι έχει προϋπολογισμό 759.160 ευρώ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ως απώτερο στόχο την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών ΑΠΕ και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στο δήμο. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε κτίρια τα οποία φιλοξενούν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από δομές που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του δήμου.

Με τις παρεμβάσεις αυτές αναβαθμίζεται η οικονομική δραστηριότητα του δήμου στον τομέα των ΑΠΕ, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή των έργων και τονώνεται η επιχειρηματικότητα σε έναν κλάδο που είναι εξαιρετικά σημαντικός τόσο για την περιοχή όσο και για τη χώρα. Οι παρεμβάσεις ΑΠΕ που πρόκειται να υλοποιηθούν στα κτίρια του δήμου συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων για το περιβάλλον και την ενέργεια. Μέσω των προβλεπόμενων παρεμβάσεων βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής τόσο για τα μέλη του ιδρύματος όσο και για τα μέλη και τους επισκέπτες λοιπών κτιρίων που φιλοξενούν τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου.

Τα κτίρια και οι δράσεις

• το Β΄ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία ηλιακό θερμικό σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ,

• ο Α’ Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ΖΝΧ,

• ο Β’ Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kWp, καθώς και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση και ΖΝΧ

• ο Ζ’ Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης όπου θα εγκατασταθούν πλήρες και σε λειτουργία φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 12,5 kWp, φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης 5 kWp, και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση και ΖΝΧ,

• ο Β’ Παιδικός Σταθμός Φερών, όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ΖΝΧ,

• το Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου θα εγκατασταθούν πλήρες και σε λειτουργία φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 12,5 kWp, φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης 5 kWp, και σύστημα λέβητα βιομάζας ισχύος για θέρμανση,

• το Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο Άγιος Κυπριανός», όπου θα εγκατασταθούν πλήρες και σε λειτουργία Ηλιακό σύστημα ΖΝΧ, σύστημα λέβητα βιομάζας για θέρμανση και ΖΝΧ και φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kWp,

• το Α΄ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης. όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία σύστημα λέβητα βιομάζας ισχύος για θέρμανση.
Επιπρόσθετα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης θα εγκατασταθεί μετρητικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από τις παρεμβάσεις. Τέλος, θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδρομές στους χώρους των παρεμβάσεων.

Η Πράξη υλοποιείται από 01 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί 30 Απριλίου 2017.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του