Τι αλλάζει στα φανάρια του δρόμου Αλεξανδρούπολη – Αεροδρόμιο

Εκτός λειτουργίας βρίσκονται τις τελευταίες μέρες αρκετά φανάρια στο δρόμο Αλεξανδρούπολη-Απαλός, λόγω νέας βλάβης στις πλακέτες τους. Η  επισκευή θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες, ωστόσο η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προχωρά με σχέδιο για συνολική αναβάθμιση του δικτύου φωτεινών σηματοδοτών στο συγκεκριμένο οδικό άξονα, στη λογική του «πράσινου κύματος».

Αναφορικά με τη βλάβη, που έχει θέσει εκτός λειτουργίας τα φανάρια, κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε προβλήματα με τη ρευματοδότησή τους. Το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν τα ανταλλακτικά, ώστε να λειτουργήσουν και πάλι, μια και λόγω των μεγάλων ταχυτήτων που αναπτύσσονται στον συγκεκριμένο δρόμο, υπάρχουν κίνδυνοι για τους οδηγούς και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Την ίδια στιγμή, μετά από πολύμηνες προσπάθειες και καθυστερήσεις, προχωρούν οι διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου της αναβάθμισης του συστήματος σηματοδότησης, προϋπολογισμού περίπου 125.000 ευρώ, με έμφαση στην κατά το δυνατόν δημιουργία συνεχούς ροής των οχημάτων (το λεγόμενο «πράσινο κύμα»)  στο τμήμα Αλεξανδρούπολη –Δημόκριτος. Το σύστημα αυτό, είχε εφαρμοστεί πιλοτικά για κάποιο διάστημα και στα φανάρια του ΕΟΤ στην Αλεξανδρούπολη.

Η ανάγκη συντονισμού στο συγκεκριμένο δρόμο προκύπτει λόγω της πυκνής διάταξης των δικτύων φωτεινών σηματοδοτών.  Τα προγράμματα σηματοδότησης μεταξύ διαδοχικών κόμβων του δρόμου θα διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ροή των οχημάτων του κυρίου άξονα.

Νέο σύστημα με αντικατάσταση των σηματοδοτών και καλύτερη ρύθμισή τους προωθεί η ΠΕ Έβρου

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι κόμβοι οι όποιοι και θα συντονιστούν είναι:

  • – Κ6 (κόμβος γέφυρας Μαΐστρου)
  • – Κ1 (κόμβος αποθηκών καυσίμων)
  • – Κ2 (κόμβος Μαΐστρου)

Για την σύνταξη των αναλυτικών προγραμμάτων σηματοδότησης των κόμβων θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές μελέτες για κάθε κόμβο.  Η σύνταξη των κυκλοφοριακών μελετών θα γίνει προκειμένου να είναι δυνατή η σύνταξη όσο τον δυνατό αντιπροσωπευτικότερων προγραμμάτων σηματορύθμισης για κάθε κόμβο με στόχο την ελαχιστοποίηση καθυστέρησης των χρηστών.

Οι κυκλοφοριακές μελέτες θα λαμβάνουν υπ’ όψιν κριτήρια όπως:

  1. Κυκλοφοριακό φορτίο
  2. Διακοπή συνεχούς κυκλοφορίας
  3. Φορτίο πεζών
  4. Διαβάσεις
  5. Ατυχήματα
  6. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κόμβου

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο