Σε 15 προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΑ 

Το πρόγραμμα αφορά την πρόσληψη για 7 μήνες ανέργων από 18 ως 30 ετών 
Οι ειδικότητες που θα στελεχώσουν την επιχείρηση 

Τη συμμετοχή της σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, με το οποίο θα προσληφθούν για 7 μήνες 15 άνεργοι 18 έως 30 ετών, σε διάφορους τομείς της επιχείρησης, αποφάσισε το ΔΣ της ΔΕΥΑΑ. 

Πρόκειται για την πρόσκληση  63433/19-10-2020   με την οποία ο ΟΑΕΔ καλεί τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού αλλά και δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και οι ΔΕΥΑ) των Περιφερειών Στερεά Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να συμμετάσχουν στην διαδικασία τοποθέτησης (πρόσληψης) ανέργων ηλικίας 18-30 ετών για χρονικό διάστημα 7 μηνών. Το κόστος επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα, και μοναδική προϋπόθεση είναι η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση αθροιζόμενη με άλλη deminimis να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε περίοδο 3 οικονομικών ετών. 

Όπως είναι γνωστό, η ΔΕΥΑΑ μπορεί να επωφεληθεί, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ παράλληλα, με τη συμμετοχή της σε ένα τέτοιο πρόγραμμα εξυπηρετείται άριστα ο κοινωνικός ρόλος της επιχείρησης προσφέροντας μία, έστω, προσωρινή, λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας των νέων. 

Οι Διευθυντές των υπηρεσιών της επιχείρησης κατέθεσαν εγγράφως τις προτάσεις τους  για την στελέχωση των τμημάτων που διευθύνουν, με τον αριθμό των ελλείψεων να ξεπερνά τις δυνατότητες του [προγράμματος. Έτσι, χρειάστηκε να προτεραιοποιηθούν τα αιτήματα και να υποβληθούν αιτήματα για κάλυψη, μέσω του προγράμματος, των εξής θέσεων: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ (4):  

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΘΕΣΗ 1 

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΗ 1 

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΘΕΣΗ 1 

ΔΕ ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ ΘΕΣΗ 1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ (7): 

ΕΡΓΑΤΕΣ Υ.Ε. (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ – ΕΕΛ ΑΛΕ/ΞΠΟΛΗ – ΦΕΡΕΣ) ΘΕΣΕΙΣ 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε. (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ )ΘΕΣΕΙΣ 2 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ Δ.Ε. (ΥΔΡΕΥΣΗ) ΘΕΣΗ 1 

 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Δ.Ε. (ΕΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ -ΦΕΡΩΝ) ΘΕΣΗ 1 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Τ.Ε. ή ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ) ΘΕΣΗ 1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΔΥΠΠΕ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ (4) 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Δ.Ε. (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ) ΘΕΣΕΙΣ 2 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ  ΙΕΚ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ Α/Σ) ΘΕΣΗ 1 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΕ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΘΕΣΗ 1 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο