Πράσινο φως από τον ΑΣΕΠ για 10 θέσεις στον Δήμο Ορεστιάδας

Εγκρίθηκε η πρόσληψη τριακοσίων είκοσι ενός (321) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή ως εννέα (9) μήνες σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι.

Μέσα στις θέσεις αυτές , περιλαμβάνονται και 10 για τον Δήμο Ορεστιάδας και πιο συγκεκριμένα για να στελεχώσουν την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής του Ανάπτυξης.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο