Περισσότερη ανακύκλωση, λιγότερα τέλη το μήνυμα της ΔΙΑΜΑΑΘ προς τους δήμους

Κοινή συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ΔΙΑΜΑΑΘ, δημάρχου Ξάνθης Μ. Τσέπελη με τον αντιπρόεδρο και δήμαρχο Καβάλας  Θ. Μουριάδη στην Καβάλα.  Στοίχημα η απορρόφηση κονδυλίων

Της Μαριάννας Ξανθοπούλου

Σε θέση «κλειδί» η ανακύ­κλωση για τους δήμους της περιφέρειας ΑΜΘ και το μεγάλο στοίχημα της ΔΙΑΜΑΑΘ, του φο­ρέα που υλοποιεί το πρόγραμμα στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Δια­χείρισης απορριμμάτων, είναι να μην χαθεί ού­τε ένα ευρώ από τα κονδύλια που διατίθενται μέχρι το 2023 ώστε να μην βρεθούν οι δήμοι στην δυσάρεστη θέση να πληρώνουν πρόστιμα στην Ε.Ε.

Αυτό ήταν και το συμπέρασμα των όσων ειπώθηκαν στην κοινή συνέντευξη Τύ­που που παραχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέ­ρας 17 Φεβρουαρίου ο δήμαρχος Ξάνθης και πρόεδρος της ΔΙΑΜΑΑΘ Μανώλης Τσέπελης με τον δήμαρχο Καβάλας και αντιπρόεδρο της ΔΙΑΜΑΑΘ Θεόδωρο Μουριάδη. Η συνέντευξη δόθηκε στα τοπικά Μέσα στις εγκαταστάσεις του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμά­των της Καβάλας και είχε εκτός από τοπικό ενδιαφέρον και ειδήσεις που αφορούν την Δι­αχείριση απορριμμάτων και για την Ξάνθη. Να σημειώσουμε πως προηγουμένως ο κ. Τσέπε­λης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ και ενημερώθηκε για την πορεία των έργων.

Ανακύκλωση – τέλη: Ποσά αντιστρόφως ανάλογα

Να υπενθυμίσουμε ότι η μόνιμη γκρίνια των δήμων προς της ΔΙΑΜΑΑΘ έχει ως αιτία το μεγάλο ποσό των τελών που πληρώνουν. Αυ­τό αφορά και τους μητροπολιτικούς αλλά και τους μικρότερους δήμους, κάποιοι από τους οποίους κυριολεκτικά δεινοπαθούν και εξανα­γκάζονται να κάνουν μεγάλες αυξήσεις των δημοτικών τελών με αποτέλεσμα να έχουν να αντιμετωπίσουν αντιδράσεις των τοπικών κοι­νωνιών. Όπως για παράδειγμα ο Δήμος Φιλίπ­πων που εξαναγκάστηκε να κάνει 47% αύξηση τελών για να καλύψει το ποσό προς την ΔΙΑ­ΜΑΑΘ προκαλώντας αντιδράσεις στους δημό­τες. Το ζήτημα αυτό τέθηκε στην συνέντευξη και η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι όλα θα εξαρτηθούν από την Ανακύκλωση. Ειδικότερα όπως ξεκαθάρισε μιλώντας στο «Ε» ο δήμαρ­χος Ξάνθης κ. Τσέπελης: «Όσο προχωράει η ανακύκλωση στους δήμους τόσο θα μειώνο­νται τα τέλη προς της ΔΙΑΜΑΑΘ και κατ’ επέ­κταση και προς τους δημότες. Κατά συνέπεια και κωδικοποιημένα: Ανακύκλωση – τέλη είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα: «Θα επιτύχουμε τη μείωση του κόστους μέσω ανακύκλωσης. Είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο λόγω των έργων. Οι μεγάλοι δήμοι πρέπει να βοηθήσουν τους μικρότερους στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πρέπει να λειτουργήσουμε συλλο­γικά. Σε τρία χρόνια πρέπει να τελειώνουμε με τα σκουπίδια και από πρόβλημα που ήταν να κάνουμε τα σκουπίδια πλούτο», τόνισε ο δήμαρχος Ξάνθης στην συνέντευξη Τύπου.

Την «μερίδα του λέοντος» των τελών στους ώμους των μητροπολιτικών δήμων

Επίσης κάτι σημαντικό που αναφέρθηκε είναι ότι ο υπολογισμός και η κατανομή στους δή­μους από την ΔΙΑΜΜΘ έγινε με βάση τα δε­δομένα που ισχύουν σχετικά με την υλοποίη­ση του προγράμματος ανακύκλωσης και πως το 2021 θα γίνει αναπροσαρμογή των τελών με βάση τα νέα δεδομένα από την λειτουρ­γία του νέου ΧΥΤΥ στην Καβάλα και τις πα­ρεμβάσεις που θα γίνουν σε διάφορα σημεία όπως η δράση «πράσινες γωνιές» καθώς και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την καμπάνια ενημέρωσης για την ανακύκλωση. Επίσης ειπώθηκε πως το μεγαλύτερο μέρος των «βαρών» των τελών προς την ΔΙΑΜΑΑΘ θα αναλάβουν οι μητροπολιτικοί δήμοι κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Στοίχημα η απορρόφηση κονδυλίων – Έρχονται πρόστιμα μετά το 2023 από την Ε.Ε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους δημάρ­χους Ξάνθης και Καβάλας στην αναγκαιότητα να επιταχυνθεί η προσπάθεια απορρόφησης όσο το δυνατόν περισσοτέρων κονδυλίων για να γίνουν έργα υποδομής στην ανακύκλω­ση καθώς όπως τονίστηκε μετά το 2023 θα επιβληθούν πρόστιμα και μάλιστα ιδιαίτερα «τσουχτερά» στους δήμους που θα παρουσι­άζουν υστέρηση. Μάλιστα όπως ανέφερε ο κ. Τσέπελης το ζήτημα τέθηκε και στην σύσκεψη με τον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο ο οποί­ος και εξέφρασε την αμέριστη συνδρομή της περιφέρειας στην προσπάθεια να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Δημοπράτηση του ΧΥΤΥ και ΜΕΑ Καβάλας, σε φάση κατασκευής στην Αλεξανδρούπολη

Δύο έργα καίριας σημασίας για την Διαχείριση απορριμμάτων πρόκειται να δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα. Ήδη η ΔΙΑΜΑΑΘ έχει προκηρύξει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό δι­αγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Καβάλας», εκτιμώμενης αξίας 7.202.766,79 € ενώ όπως ανέφερε ο κ. Τσέπελης σ’ ένα τετράμηνο από τώρα θα προκηρυχθεί και η κατασκευή Μονάδας Επε­ξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), ένα έργο της τάξης των 20 εκ. ευρώ. Να σημειώσουμε ότι το περιφερειακό Σχέδιο περιλαμβάνει την κα­τασκευή 2 ΜΕΑ, στην Αλεξανδρούπολη που είναι σε φάση κατασκευής και στην Καβάλα. Στην Ξάνθη δεν λειτουργεί ΜΕΑ αλλά Μονά­δα Κέντρο διαλογής (ΚΔΑΥ) ανακυκλώσιμων. «Σ’ αυτό μεταφέρονται και τα ανακυκλώσιμα της Καβάλας έως ότου λειτουργήσει η ΜΕΑ στην Καβάλα», ανέφερε ο κ. Τσέπελης δίνο­ντας απάντηση και στο ερώτημα που έθεσε το «Ε» εξ αφορμής των όσων είπε η πρώην δήμαρχος της Καβάλα κα Δήμητρα Τσανάκα προκαλώντας ερωτηματικά στην Ξάνθη.

empros.gr

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο