«Παρερμηνεία και επιλεκτική ανάγνωση …..»

 Απαντήσεις κλήθηκε να δώσει ο αντιπεριφειάρχης δημόσιας υγείας κ. Κώστας Βενετίδης, αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώ­σεις του περί εφαρμογής του αντικα­πνιστικού νόμου που τον έθεσαν στο στόχαστρο των πανελλήνιων μέσων, κατόπιν σχετικής ερώτησης που απηύθυνε η παράταξη «Περιφερεια­κή Σύνθεση», με επικεφαλής τον κ. Χριστόδουλο Τοψίδη κατά τη διάρ­κεια του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τοψίδης αναπα­ρήγαγε τις φερόμενες δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη δημόσιας υγείας που αφορούσαν στο ότι η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, τα αυ­στηρά μέτρα και η επιτήρηση του νό­μου διεγείρουν προβλήματα στη πε­ριοχή της Βορείου Ελλάδος και ειδι­κότερα στον Βόρειο Έβρο.

Στη συνέχεια, τόνισε πως ο αντικα­πνιστικός νόμος έχει αποδειχθεί σω­τήριος για τους πολίτες, τους καπνι­στές και τα καταστήματα, ενώ παράλ­ληλα ζήτησε να μάθει αν ο Αντιπερι­φερειάρχης ζήτησε ειδική ρύθμιση αυτοβούλως ή αν εκπροσωπεί την περιφερειακή διοίκηση, γιατί, όπως εξήγησε, πραγματοποίησε τις δηλώ­σεις με την ιδιότητα του αντιπεριφε­ρειάρχη και όχι ως Κώστας Βενετί­δης.

Με σφόδρα επικριτικό χαρακτήρα, παρότρυνε τον αντιπεριφερειάρχη να αποκαταστήσει την αλήθεια παραδε­χόμενος πως έκανε λάθος. «κ. Βενε­τίδη, νοιάζεστε για το κρυολόγημα των ανθρώπων. Ο καρκίνος δεν σας ενδιαφέρει; Υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη με πολύ χαμηλότερες θερ­μοκρασίες από τον Βόρειο Έβρο και την περιφέρειά μας όπου φυσικά δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της «Περιφερειακής Σύνθεσης».

Κατόπιν, τόνισε πως «δεν χρειάζεται να δημιουργείται αρνητική εικόνα σε όλη τη περιφέρεια», υπογραμμίζο­ντας παράλληλα το αίτημα των ιατρι­κών συλλόγων για παραίτηση του αντιπεριφερειάρχη. «Δεν επιτρέπεται να μπαίνουμε στο στόχαστρο του πα­νελληνίου όταν προσπαθούμε να φέ­ρουμε θετικά αποτελέσματα για τη περιοχή μας» συνέχισε, ενώ έκλεισε διερωτώμενος ποια η θέση της περι­φέρειας για τον αντικαπνιστικό και ποια η θέση της προς αποκατάσταση των δηλώσεων του κ. Βενετίδη.

Η απάντηση Βενετίδη

Σε απάντηση του στον κ. Τοψίδη, ο αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας κ. Βενετίδης ανέφερε πως «με έκ­πληξη, όχι τόσο από εμένα αλλά από τους κατοίκους της περιφέρειάς μας και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδος, διαπιστώθηκε ότι τα κεντρικά και πε­ριφερειακά μέσα ασχολήθηκαν με την αφεντιά μου. Όσο πιο εκκωφαντι­κός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ασχολήθηκαν, άλλο τόσο εκκωφα­ντικό ήταν το ψέμα και ο μύθος στον οποίο αναλώθηκαν. Θα μπορούσα, βλέποντας την επερώτηση να γράψω ολόκληρο βιβλίο, πιάνοντας μια μια λέξη και να την αποδομήσω, δεν θα το κάνω όμως γιατί δεν θέλω να κουράσω το σώμα».

Καταρχήν, τόνισε πως δεν πραγματο­ποίησε καμία δήλωση, σε κανένα site για τον αντικαπνιστικό νόμο, αλλά όσα δημοσιεύθηκαν πάρθηκαν από τα λεγόμενα του κατά το τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο, σε ανάλυ­ση του προγράμματος υγείας. «Ό, τι είπα, το είπα εδώ μέσα, όταν ανέλυα στο τελευταίο συμβούλιο το πρό­γραμμα υγείας. Στο τέλος της ανάλυ­σης αναφέρθηκα στα προβλήματα που δημιούργησε ο αντικαπνιστικός. Την επόμενη μέρα με κάλεσαν τηλε­οπτικά και ραδιοφωνικά μέσα και εξήγησα τι εννοούσα» επεσήμανε ο αντιπεριφερειάρχης ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως δεν είπε ποτέ ότι είναι κατά του αντικαπνιστικού νόμου και πως δεν μίλησε για καμία ρύθμι­ση, παρά μόνο ανέφερε ότι εκεί που δημιουργείτο το πρόβλημα ήταν στους εξωτερικούς χώρους. «Αυτοί οι χώροι που είναι ανοιχτοί από πα­ντού για τον ελλαδικό χώρο, είναι άδικο να είναι έτσι για τη Βόρειο Ελ­λάδα και ίσως θα έπρεπε λίγο να τους βελτιώσουμε» σημείωσε ο κ. Βενετί­δης τονίζοντας παράλληλα πως «εί­ναι εύκολο να παίρνεις επικεφαλίδες, τίτλους από site και να βγάζεις συ­μπεράσματα χωρίς να διαβάζεις εντός, τι ακριβώς γράφουν».

«Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο να ρωτήσει τι εννοούσα εκτός από αυ­τούς που πραγματικά ενδιαφέρονταν και κατάλαβαν την αλήθεια» είπε, επιλέγοντας.

Από τον Παρατηρητή Θράκης

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο