Μείωση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων στον Έβρο το 2022

Κατά 2,66% μειώθηκαν τα σκουπίδια στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, οριακή μείωση 0,05% και στα ανακυκλώσιμα
Η ΑΜΘ παρήγαγε πέρσι 195.835 τόνους σκουπιδιών, περίπου 6.500 λιγότερους από το 2021

Λιγότερα σκουπίδια και λιγότερα ανακυκλώσιμα παρήγαγαν το 2022 οι κάτοικοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με εξαίρεση τους δύο νησιωτικούς Δήμους, Σαμοθράκης και Θάσου, που σημείωσαν σημαντική ποσοστιαία αύξηση στην ποσότητα σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήματων, σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι εμφανίζουν μείωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον ετήσιο απολογισμό της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας
Διαχείρισης Απορριμμάτων ΑΜΘ, το 2022, οι αρχικά καταγεγραμμένες παραγόμενες ποσότητες των σύμμεικτων απορριμμάτων έφτασαν περίπου τους 195.835 τόνους για το σύνολο της Περιφέρειας, δηλαδή μία ποσοστιαία μείωση περίπου 3,2% σε σχέση με το 2021.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας παρουσιάζουν οριακή μείωση, χωρίς όμως να έχουν υπολογιστεί οι ποσότητες γυαλιού του Δεκεμβρίου 2022 για τις οποίες δεν έχουν δοθεί ακόμα στοιχεία από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Σε επίπεδο Έβρου
Τα σκουπίδια στον Δήμο Αλεξανδρούπολης μειώθηκαν το 2022 σε σχέση με το 2021 κατά 2,66%. Στον Δήμο Ορεστιάδας κατά 5,06%, στον Δήμο Σουφλίου κατά 5,91%, στον Δήμο Διδυμοτείχου κατά 7,10%. Αντιθέτως, στη Σαμοθράκη αυξήθηκαν σε ποσοστό 8,15%!
Σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, στη Σαμοθράκη δεν υπήρξε καμία μεταβολή σε σχέση με το 2021. Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης οι ποσότητες μειώθηκαν κατά 0,05%, στον Δήμο Ορεστιάδας κατά 0,10%, στον Δήμο Σουφλίου κατά 0,84% και στον Δήμο Διδυμοτείχου κατά 0,16%.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην έκθεση της ΔΙΑΑΜΑΘ, το Α’ εξάμηνο του 2022 ολοκληρώθηκε και ήδη λειτουργεί η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ (ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης), για την επεξεργασία των εισερχόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων και τη βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσματος αυτών, για την εξυπηρέτηση των Δήμων της ΠΕ Έβρου και ΠΕ Ροδόπης. Μετά την ολοκλήρωση προμήθειας εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για Δήμους της ΠΑΜΘ, η μονάδα θα δέχεται και προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα τα οποία θα οδηγούνται σε βιολογική επεξεργασία. Η διαχείριση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί και για το 2023.
Τα απόβλητα συσκευασιών από το δίκτυο των μπλε κάδων των Δήμων της ΠΕ Έβρου οδηγήθηκαν για διαλογή στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης, με το υπόλειμμα να οδηγείται για ταφή στο ΧΥΤΥ Αν. Τομέα ΠΑΜΘ, κάτι που προβλέπεται να συνεχιστεί και για το 2023.
Για όλο το 2022 συνεχίστηκε η συλλογή του ρεύματος χαρτιού/χαρτονιού από το δίκτυο των μπλε κάδων με κίτρινο καπάκι των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας και διαλογή του στο ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου. Η συγκεκριμένη διαχείριση προβλέπεται να συνεχιστεί και για το 2023.
Το 2022 λειτούργησε ο ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ για τη διάθεση υπολείμματος από τη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης και το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης. Η λειτουργία του ΧΥΤΥ Αν. Τομέα ΠΑΜΘ προβλέπεται να συνεχιστεί και για όλο το 2023.
Για τη ΜΕΑ και το ΧΥΤΥ Β. Έβρου, εκδόθηκε ΑΕΠΟ εντός του 2022 και βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης οι μελέτες ωρίμανσης του έργου.
Για τη ΜΕΑ και το ΧΥΤΥ στη Σαμοθράκη, αναμένεται η έκδοση ΑΕΠΟ εντός του 2023 από την αδειοδοτούσα αρχή και η ολοκλήρωση των μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή του έργου.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο