room-to-grow-bnner

Medical Students’ Conference: Ένα μοναδικό συνέδριο από τους φοιτητές Ιατρικής του ΔΠΘ

Ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα συνέδριο, από τους φοιτητές Ιατρικής του ΔΠΘ. Πέρα από αμιγώς ιατρικά θέματα, η θεματολογία του επεκτείνεται και σε ζητήματα που απασχολούν συνολικά την ελληνική, αλλά, και παγκόσμια κοινότητα

Το Medical Students’ Conference συνιστά ένα συνέδριο, που έχει δημιουργηθεί με ανεξάρτητη πρωτοβουλία των φοιτητών Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Η πρώτη απόπειρα διεξαγωγής του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 2017, συνεχίστηκε το 2018 με μεγαλύτερη επιτυχία, κατέκτησε ανταπόκριση, σταθερό κοινό και υποστηρικτές της ιδέας ενός καινούριου τύπου συνεδρίων, αποδείχθηκε και πάλι η σημαντικότητά του ως ένα πρωτότυπο φοιτητικό ιατρικό συνέδριο το 2019 και, τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του 4th Medical Students’ Conference, το έτος 2020.

Το συνέδριό μας συνιστά μία αυτόνομη πρωτοβουλία, επομένως, σύνδεση με οποιαδήποτε ομάδα, ένωση, σύλλογο ή παράταξη, δεν υφίσταται. Από τα τελευταία χρόνια, όμως, η τοπική κοινωνία και το Πανεπιστήμιο δείχνουν την στήριξή τους προς το έργο μας, αναγνωρίζοντας επίσημα το συνέδριο και βοηθώντας στην προώθησή του και προς την τοπική κοινωνία της πόλης της Αλεξανδρούπολης και προς τον φοιτητικό πληθυσμό στις επτά Ιατρικές Σχολές της χώρας.

Τα χαρακτηριστικά του συνεδρίου είναι αυτά που το καθιστούν μοναδικό και καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα στον κλάδο της ιατρικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ο σκοπός του είναι αμιγώς εκπαιδευτικός, κοινωνικός και ψυχαγωγικός, καθώς μέσα από τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα, οι φοιτητές για ένα χρονικό διάστημα μερικών μηνών εξειδικεύονται στη μελέτη ενός σύγχρονου, ή και αμφιλεγόμενου, ιατρικού θέματος. Στο σύνολό τους, αυτοί είναι σπουδαστές και από τις επτά Ιατρικές Σχολές της χώρας μας, από όλα τα έτη της Ιατρικής Σχολής, και, με αυτόν τον τρόπο, έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν με ανθρώπους που τους χωρίζουν, κανονικά, εκατοντάδες χιλιόμετρα και άλλοι μόλις ξεκινούν την πορεία τους στον κλάδο της υγείας, ενώ άλλοι, έχουν περισσότερη εμπειρία μέσω των χρόνων των σπουδών τους και είναι σχεδόν έτοιμοι να εισαχθούν στον επαγγελματικό αυτό κλάδο.

Τέλος, παίρνουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια που έχουν οργανωθεί ειδικά για το στόχο της κοινωνικοποίησης των συμμετεχόντων, αλλά και σε workshop που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και πραγματεύονται την ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως αυτές του public speaking και τη ορθή παρουσίαση έργου έρευνας σε επιστημονικό συνέδριο, ικανότητες πλέον απαραίτητες για κάθε επιστήμονα στον κλάδο της Ιατρικής, που εκσυγχρονίζεται και ανανεώνεται διαρκώς. Η ιδιαιτερότητα του συνεδρίου είναι εμφανής, καθώς με τους χαρακτήρες του και όπως αυτοί περιγράφτηκαν παραπάνω, ο κάθε συμμετέχοντας καλείται να απορρίψει κάθε ανταγωνισμό και ατομικισμό, να υιοθετήσει τον ομαδικό τρόπο εργασίας για την επίτευξη ενός μεγαλύτερου και αρτιότερου αποτελέσματος και να παιδευτεί στην καλλιέργεια, ανάπτυξη και εξέλιξη ικανοτήτων που δεν έχει διδαχθεί στα σχολικά του χρόνια, αλλά, πλέον, θεωρούνται απαραίτητα.

Προχωρώντας προς την αναλυτικότερη περιγραφή του Medical Students’ Conference, οφείλουμε να αναφερθούμε στη βασική δομή και οργάνωσή του. Το συνέδριο αποτελείται στο σύνολό του από δύο φάσεις, την πρώτη, και πιο εκτεταμένη χρονικά κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και τη δεύτερη, βραχεία χρονικά, αλλά, άκρως καθοριστική, καθώς εδώ φαίνεται η εργασία του κάθε φοιτητή και ο μόχθος που έχει καταβάλει για την διερεύνηση του αντικειμένου που έχει αναλάβει. Κατά την πρώτη φάση, όλοι οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε διάφορες υποομάδες, οι οποίες είτε ασχολούνται με την ενδελεχή μελέτη ενός ιατρικού θέματος, αναζητώντας βιβλιογραφία και πληροφορίες για αυτό, είτε ασχολούνται με την καθεαυτό οργάνωση του συνεδρίου από πρακτικής άποψης. Στη δεύτερη φάση του συνεδρίου, που ακολουθεί, τα μέλη των ακαδημαϊκών ομάδων από τις διάφορες πόλεις της Ελλάδας, συναντώνται για πρώτη φορά μεταξύ τους στην Αλεξανδρούπολη. Σε διάστημα τριών ημερών όλες  οι ομάδες αυτές καλούνται να αποδείξουν στις υπόλοιπες ομάδες, αλλά και στο κοινό που θα παρακολουθήσει την τελευταία μέρα του συνεδρίου και μέρα παρουσίασης των εργασιών των ομάδων, πως μπορούν να ανταπεξέλθουν στη χρονική πίεση, να συνδυάσουν κατάλληλα τις βιβλιογραφίες και τις πληροφορίες τους και να παρουσιάσουν τελικά μία ολοκληρωμένη εργασία – παρουσίαση του θέματός τους.

Όλες αυτές τις διεργασίες τις πραγματοποιούν οι ακαδημαϊκές ομάδες, ο κύριος όγκος των συμμετεχόντων του συνεδρίου. Στα παρασκήνια, όμως, αυτού του συνεδρίου, ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα φέρουν και επιπλέον ομάδες, στις οποίες εργάζονται, επίσης, από κάθε πόλη της Ελλάδας, φοιτητές Ιατρικής, που εθελοντικά, προσφέρουν βοήθεια τόσο για την υλοποίηση, όσο και για την προώθηση και επέκταση του συνεδρίου. Σκοπός είναι να διατηρηθεί το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των εργασιών – παρουσιάσεων με ταυτόχρονη άνοδο του επιπέδου της οργάνωσης και της παροχής υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες όλων των ομάδων. Έτσι, έχει οριστεί ως παράδοση, να τίθεται ως στόχος κάθε συνεδρίου, αυτό να είναι το αρτιότερο που υπάρχει, έως φυσικά την οργάνωση του επόμενου Medical Students’ Conference. Οι ομάδες αυτές που αφιερώνουν τον χρόνο τους στο εγχείρημα αυτό έχουν ως εξής:

  • Α-Meds – Academical researching Medical Students –Συμμετέχοντες, Μέλη ομάδων
  • T-Meds – Team coordinating Medical Students – Συντονιστές ομάδων
  • Οι A-Meds μαζί με τους T-Meds συνιστούν την ακαδημαϊκή ομάδα του συνεδρίου, δηλαδή τον πληθυσμό που διεκπεραιώνει την μελέτη και την παρουσίαση του εκάστοτε ιατρικού θέματος. Ακολουθούν:
  • O-Meds: Organising Medical students- Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
  • P-Meds: Promotional Medical students- Επιτροπή Προώθησης Συνεδρίου
  • R-Meds: Runners Medical students- Επιτροπή Διοργάνωσης Συνεδρίου

Οι τρεις ομάδες αυτές μαζί, αποτελούνται από φοιτητές Ιατρικής που εθελοντικά, διαδραματίζουν τον σημαντικότατο ρόλο της οργάνωσης από την πιο μικρή λεπτομέρεια στην πιο βασική ανάγκη του συνεδρίου και της προώθησής του με κάθε δυνατό μέσο της σύγχρονης εποχής, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο, σε κάθε γωνιά της χώρας, και γιατί όχι στο μέλλον, και του εξωτερικού. Την τελική ευθύνη κάθε χρόνο για οποιαδήποτε απόφαση αφορά το συνέδριο σε κάθε έναν από τους τρεις κύριους πυλώνες του, τον ακαδημαϊκό, τον διοργανωτικό και τον προωθητικό, έχει η Επιτροπή Διοργάνωσης του Medical Students’ Conference, η οποία αποτελείται από τρία άτομα, τα οποία διαμορφώνουν ένα όραμα κάθε χρόνο για το εκάστοτε συνέδριο, και με τη βοήθεια των μελών των υπόλοιπων ομάδων, βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να βλέπουν ένα, ακριβώς, θεωρητικό σχέδιο να παίρνει σάρκα και οστά και να μετατρέπεται σε ένα συνέδριο που ευελπιστεί να ανοίξει ορίζοντες για κάθε συμμετέχοντα, να μάθει σε αυτούς να σκέπτονται πέρα από το συνηθισμένο και το κλασσικό, να αναδείξει τη δύναμη της ιατρικής φοιτητικής κοινότητας όταν αυτή συνεργάζεται και, τελικά, να διδάξει σε κάθε άτομο πώς να ξεπεράσει τα όρια που ο ίδιος έχει θέσει για τον εαυτό του, να ανακαλύψει στοιχεία της προσωπικότητας του που υπό πίεση και σε ένα τόσο καινοτόμο περιβάλλον δεν είχαν φανερωθεί και να δημιουργήσει μία παράδοση μέσα στις Ιατρικές Σχολές.

Παρακάτω, θα παραδοθούν με τίτλους τα θέματα τα οποία μελέτησαν οι ομάδες του 3rd Medical Students’ Conference, ώστε να γίνει φανερό το επίπεδο των ακαδημαϊκών ομάδων, αλλά και ο κοινωνικός και σύγχρονος χαρακτήρας του συνεδρίου, καθώς πέρα από αμιγώς ιατρικά θέματα, η θεματολογία επεκτείνεται και σε ζητήματα που απασχολούν συνολικά την ελληνική, αλλά, και παγκόσμια κοινότητα. Έτσι, τα θέματα περιλάμβαναν τη μελέτη του καρκίνου του μαστού στα θήλεα, όπου υπήρξε και ενημέρωση κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για την εκτέλεση μια ορθής αυτοεξέτασης μαστού, όπως μια εμβάθυνση στην συνθετική βιολογία με μελέτη των θεραπειών του μέλλοντος. Ακόμα, άλλη ακαδημαϊκή ομάδα ασχολήθηκε με τα τροπικά νοσήματα, ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία του 21ου αιώνα, όπως και η ενασχόληση με την ψυχοπαθολογία των μεταναστών με έμφαση στην ψυχική επιβάρυνση της μετανάστευσης. Άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα που παρουσιάστηκε ήταν η διαδικασία του επαναπροσδιορισμού του φύλου μέσω της ειδικότητας της πλαστικής χειρουργικής και η σύγχρονη μελέτη των δράσεων της κορτιζόνης, καθώς τα νέα επιστημονικά δεδομένα μας δίνουν άλλη εικόνα για την χρήση της και τις παρενέργειες που μπορεί να επιφέρει. Λιγότερο συνηθισμένα νοσήματα επίσης μελετώνται, όπως το σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς, όπως και αμφιλεγόμενα για την κοινωνία, όπως ο HIV. Τέλος, κλασσικά θέματα, όπως το κάπνισμα και η επίπτωση και η επιβίωση από αυτό, μελετώνται από τις ομάδες, όπως και η πολλαπλή σκλήρυνση και οι αποσχιστικές διαταραχές. Τέλος, νέα ιατρικά θέματα, όπως η χρήση ανοσοθεραπείας για την θεραπεία του καρκίνου, αποτελούν κομμάτι της θεματολογίας που εξετάζεται από τους συμμετέχοντες του συνεδρίου. Επομένως, παρατηρούμε πως δίνεται έμφαση σε όλες τις κατηγορίες της ιατρικής, οι οποίες αποτελούν κέντρα ερευνητικής μελέτης, αλλά και επηρεάζουν στο παρόν και θα διαμορφώσουν στο μέλλον, την υφήλιο.

Ελπίζουμε με αυτή την περιγραφή και επεξήγηση του συνεδρίου μας, να σας εισάγουμε στον ξεχωριστό κόσμο του Medical Students’ Conference, που ξεκίνησε ως πείραμα και τείνει να γίνει παράδοση του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, και να σας καλωσορίσουμε στο φετινό συνέδριο, το 4th Medical Students’ Conference.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο