Κύμα αντιδράσεων στον Έβρο προκαλεί η διαβούλευση για το “Natura 2000” 

Το έργο προβλέπει την οριοθέτηση ζωνών προστασίας, όρους και περιορισμούς στις χρήσεις γης και στην άσκηση δραστηριοτήτων 
Οι αλλαγές που ζητούν οι επαγγελματίες  

Της Κικής Ηπειρώτου  

Σε δημόσια διαβούλευση στο ypen.gov.gr θα βρίσκεται ως τέλη Ιανουαρίου το έργο «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000». Πρόκειται για την επιστημονική μελέτη τεκμηρίωσης για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και του Σχεδίου Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες περιλαμβάνεται και το Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναθέσει την εκπόνηση 23 μελετών και σχεδίων διαχείρισης για τις 446 περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας, μοιρασμένων σε 11 ομάδες περιοχών. Το έργο προβλέπει την οριοθέτηση και θεσμοθέτηση διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας των περιοχών Natura 2000 και αντίστοιχους όρους και περιορισμούς στις χρήσεις γης και στην άσκηση δραστηριοτήτων, με πολλαπλά οφέλη τόσο ως προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και προς την ανάπτυξη της χώρας. 

Οι ΕΠΜ θα υποδείξουν τις ζώνες και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός των ορίων τους, σε συνάρτηση με τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους κάθε ομάδας περιοχών και σε αρμονία με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής. Τα Σχέδια Διαχείρισης θα επιτρέψουν τη θέσπιση κανόνων άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις περιοχές της μελέτης. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Γιώργο Αμυρά, το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, και χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικά σημαντικό, τόσο για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Οι ενστάσεις  

Αρκετά είναι τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που έχουν καταθέσει εκπρόσωποι των επαγγελματιών του Έβρου, με επίκεντρο το Δήμο Σουφλίου. 

Ο Χρήστος Γιορδαμλής, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Έβρου, σε σχόλιό του, ανέφερε: 

«Η οριοθέτηση των περιοχών Natura στα όρια των οικιστικών περιοχών χωρίς να αποτυπώνει και να λαμβάνει υπόψη της υφιστάμενες δραστηριότητες και καταστάσεις,  δημιουργεί θέματα συνέχειας σε επιχειρήσεις και στους αγροτοκτηνοτρόφους της Περιοχής. Είναι σημαντικό να γίνει με σαφήνεια η χωροθέτηση αυτών με μέριμνα για την ανθρώπινη δραστηριότητα, με φιλικό για το περιβάλλον τρόπο, ειδικά σε θέματα που άπτονται απασχόλησης ή διατήρησης δραστηριότητων. Θέματα όπως αδυναμία αδειοδότησης για υφιστάμενα κτίρια ή επεκτάσεις αυτών σε υφιστάμενα οικόπεδα, αποκλεισμοί από προγράμματα τύπου Interreg ή Leader και γενικόλογες απαγορεύσεις δράσεων που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία της περιοχής και σέβονται και αναδυκνύουν το περιβάλλον θα πρέπει να αντιμετωπισθούν από τον Νομοθέτη άμεσα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι σε οικόπεδα που συνορεύουν με την Εθνική Οδό σήμερα δεν εκδίδονται νέες  άδειες επειδή ο χωροθέτης απλά τις συμπεριέλαβε στον σχεδιασμό του. Επίσης η διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς είναι σημαντικό να γίνει και διαζώσης και να απαντηθούν όλες οι παρατηρήσεις που θα ληφθούν». 

 Ο Τριαντάφυλλος Χατζάκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου, αναφέρεται στις αλλαγές που προτείνουν οι επαγγελματίες. 

«Πρέπει να τονισθεί ότι η περιοχή του Σουφλίου στην οποία ζητάμε την απελευθέρωση των δράσεων έχει μορφολογικά κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή στην πλευρά που βρίσκεται κάτω από την εθνική οδό και στην οποία επιτρέπεται κάθε δράση και ενέργεια από την ΚΥΑ, δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρήσεων μιας και είναι γεωργική και αποτελείται από χωράφια και ιδιαίτερα γιατί  είναι περιοχή που πλημμυρίζει συχνά από την υπερχείλιση των υδάτων του ποταμού Έβρου κατά τους χειμερινούς μήνες ενώ έχει  υλοποιηθεί πριν από μερικά χρόνια  αναδασμός και εκπονήθηκαν έργα διαχείρισης των υδάτων για την μείωση του κόστους παραγωγής  από το υπουργείο γεωργίας. Στην άλλη πλευρά της εθνικής οδού, η οποία χαρακτηρίζεται από την ΚΥΑ ως ζώνη Β2 υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια  επιχειρήσεις ( εναπομένουσες ) από  όλους  τους  κλάδους και επαγγέλματα. Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις που ισχύουν στην προαναφερθείσα περιοχή οι εν λόγω επιχειρήσεις  αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς την  ανάπτυξη και εξέλιξή τους και συνεπώς ως προς την βιωσιμότητα τους.  

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι αν δεν τροποποιηθούν τα σημεία που αφορούν τα επιτρεπόμενα όρια δόμησης ( να είναι απελευθερωμένα ) και τα επιτρεπόμενα επαγγέλματα θα είναι αδύνατη η ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και η συμμετοχή τους  στον αναπτυξιακό νόμο. Ήδη από το 2006 και έπειτα που τέθηκε σε εφαρμογή η παραπάνω διάταξη δεν πραγματοποιήθηκε καμία κτιριακή επένδυση στην συγκεκριμένη περιοχή. Για τον παραπάνω λόγο ζητάμε την αλλαγή στα όρια της ζώνης Β2 κατά 3 χιλιόμετρα πιο μέσα από την εθνική οδό και τον περί αστικό ιστό της πόλης του Σουφλίου ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί τόσο η επιχειρηματικότητα όσο και κάθε είδους οικοδομική δραστηριότητα αλλά και να μπορέσουν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία και την ανάπτυξη τους.  

Στην  ήδη  ταλαιπωρημένη και ευαίσθητη εθνικά  περιοχή μας  είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας η αλλαγή των σημείων που σας αναφέραμε το συντομότερο δυνατό με σκοπό την συγκράτηση του πληθυσμού που έχει απομείνει». 

Ο Θεόδωρος Τσιαμίτας, Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Σουφλίου και Περιφέρειας αναφέρει από την πλευρά του: 

«Από το 2006 όταν και εφαρμόστηκε η Natura στην περιοχή του Σουφλίου είμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς κατάστασης που ξεπερνά το λογικό όταν νέες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή μας γιατί τους αποτρέπει η ΚΥΑ 35633/30-06-2006. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις του Σουφλίου αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα κατά την λειτουργία τους καθώς υπάρχει: 

Περιορισμός / αδυναμία συντήρησης υπαρχουσών κτιριακών υποδομών (π.χ. κατασκευή σκεπής σε υφιστάμενα κτίρια) με σημαντική επίπτωση στην δομή τους . 

Περιορισμός/ Απαγόρευση επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων από επιχειρήσεις που επιθυμούν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους. 

Αδυναμία αδειοδότησης για υφιστάμενα κτίρια ή επεκτάσεις αυτών σε υφιστάμενα οικόπεδα. 

Αποκλεισμός ή δυσκολία στις μελέτες προγραμμάτων όπως leader ή interreg. 

Απαγόρευση στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών για αυτοπαραγωγή. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια : 

Αδυναμία εφαρμογής και ακολουθίας των νέων διατάξεων υγειονομικού χαρακτήρα καθώς και αδυναμία τοποθέτησης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις τις αγοράς (χωρίς νέες κτιριακές δομές). 

Αδυναμία διατήρησης της δραστηριότητας και κατ’επέκταση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. 

Αδυναμία διατήρησης των θέσεων εργασιών εξαιτίας των παραπάνω περιορισμών. 

Αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Με συνέπεια την τροφοδότηση της μετανάστευσης των ίδιων των παιδιών μας στην πιο ευαίσθητη περιοχή της πατρίδας μας . 

Κατάρρευση της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή. 

ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΥΑ35633/30-06-2006. 

Αυτά είναι μόνο κάποια παραδείγματα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιοχή του Σουφλίου από την εφαρμογή της  ΚΥΑ 35633/30-06-2006. 

Ζητούμε λοιπόν να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση με φορείς του τόπου και τον Δήμο Σουφλίου. 

Επίσης είναι απαραίτητη η επέκταση της ελεύθερης ζώνης από τη Natura στα δυτικά του οικισμού του Σουφλίου καθώς ο μελετητής δεν έχει εντάξει όλες τις επιχειρήσεις και κτίσματα με νόμιμες άδειες σε αυτήν την ζώνη και τις εντάσσει στην μπλε ζώνη  ή ακόμα και στην πορτοκαλί με ότι αυτό συνεπάγεται. Είναι απαράδεχτο σε μία τόσο ευαίσθητη περιοχή όπως το Σουφλί και ο Έβρος να μην έχουν όλοι οι πολίτες και επιχειρηματίες την ίδια αντιμετώπιση.  Αυτή η περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για την πόλη του Σουφλίου καθώς μόνο προς τα εκεί μπορεί να επεκταθεί. 

Στην ζώνη γύρω από την αστική περιοχή του Σουφλίου να προβλέπεται η επέκταση του σχεδίου πόλης και η δημιουργία Βιοτεχνικών και βιομηχανικών περιοχών, που θα επιτρέπουν στις Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες που είδη λειτουργούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία και την ανάπτυξη τους, ενώ θα επιτρέπουν και σε  νέες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν. 

Στην  ήδη  ταλαιπωρημένη και ευαίσθητη εθνικά  περιοχή μας  είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας η αλλαγή των σημείων που σας αναφέραμε το συντομότερο δυνατό με σκοπό την συγκράτηση του πληθυσμού που έχει απομείνει». 

  

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο