«Κόκκινο πανί» το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά

Ελαστικό ωράριο εργασίας, με δεκάωρο για έξι μήνες χωρίς επιπλέον αμοιβή, αλλά με ισόποση μείωση ωραρίου ή με ρεπό ή με αύξηση των ημερών άδειας
«Δεν πρέπει να γίνει καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά το 8ωρο» διαμηνύει ο πρόεδρος του Εργ/κού Κέντρου Έβρου Στάθης Ασπιώτης

 

Ελαστικό ωράριο εργασίας, με δεκάωρο για έξι μήνες χωρίς επιπλέον αμοιβή, αλλά με ισόποση μείωση ωραρίου το επόμενο διάστημα ή με ρεπό ή με αύξηση των ημερών άδειας θα προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά που προωθεί η κυβέρνηση προς ψήφιση τον επόμενο μήνα, έχοντας πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Έβρου Στάθης Ασπιώτης, «δεν πρέπει να γίνει μία αλλαγή σε ό,τι αφορά το 8ωρο», ενώ, αναφορικά με τις συμβάσεις, σημειώνει πως «με το νομοσχέδιο και την διευθέτηση του  χρόνου, πάμε κατευθείαν στις ατομικές, όπου εκεί  ο εργαζόμενος είναι αδύναμος».

 

Τα βασικά σημεία

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θα προβλέπει πως επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να απασχολούν επιπλέον δύο ώρες την ημέρα το προσωπικό και στη συνέχεια να τις συμψηφίζουν για το επόμενο αντίστοιχο διάστημα με μείωση ωραρίου ή με ρεπό ή με ημέρες άδειας ή συνδυασμό μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών αναπαύσεως.

Παράλληλα αυξάνεται το ετήσιο πλαφόν των υπερωριών στις 150 ώρες, όταν σήμερα το ανώτατο όριο είναι 48 ώρες ανά 6μηνο για εργαζομένους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες και 120 ώρες στους υπόλοιπους κλάδους το έτος.

Η διευθέτηση του χρόνου θα μπορεί να γίνει με ατομική σύμβαση συμφωνίας εργοδότη – εργαζομένου μόνο εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή ένωση προσώπων ή δεν επιτευχθεί η κατάρτιση της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Θα επιτρέπεται μόνον εάν η επιχείρηση διαθέτει και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων της, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σε πραγματικό χρόνο.

Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης) ο εργαζόμενος να απασχολείται δύο ώρες την ημέρα επιπλέον των 8 ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των 40 ωρών ή του μικρότερου συμβατικού ωραρίου ώρες εργασίας την εβδομάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου μειωμένης απασχόλησης.

Αντί της μείωσης των ωρών επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών αναπαύσεως. Το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν υπερβαίνει συνολικά τους έξι μήνες σε διάστημα δώδεκα μηνών.

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζομένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

Κατά την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης η ημερήσια απασχόληση του εργαζομένου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ώρες.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας καθορίζεται με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνία του εργοδότη με συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης που αφορά τα μέλη της ή συμφωνία του εργοδότη και του συμβουλίου των εργαζομένων ή συμφωνία του εργοδότη και ένωσης προσώπων.

Η ένωση προσώπων μπορεί να συσταθεί από το 25% τουλάχιστον των εργαζομένων στην επιχείρηση που απασχολεί πάνω από είκοσι εργαζομένους και 15% εφόσον ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση είναι κατ’ ανώτατο αριθμό 20 εργαζόμενοι.

Εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή ένωση προσώπων υπογράφεται ατομική σύμβαση με κάθε εργαζόμενο που θα εργασθεί υπό το εν λόγω σύστημα. Η εφαρμογή συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας με ατομική σύμβαση εργοδότη και εργαζομένου επιτρέπεται μόνον εάν η επιχείρηση διαθέτει και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων της, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΡΓΑΝΗ, σε πραγματικό χρόνο.

Εξάλλου σύμφωνα με τη σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία).

Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης.

Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι εργάσιμων ημερών την εβδομάδα η υπερεργασία ανέρχεται σε 8 ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα).

Θα προβλέπεται το άνοιγμα μιας σειράς επαγγελμάτων – όπως τα logistics, τα κέντρα δεδομένων, η παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά φαρμάκων – και τις Κυριακές.

Οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούν να παρέχονται και τις Κυριακές (σε αντίθεση με το τι συμβαίνει έως σήμερα).

 

«Αν το τελικό σχέδιο νόμου παραμείνει ως έχει, θα αντιδράσουμε»

Την αντίθεση του στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά εκφράζει ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Έβρου Ευστάθιος Ασπιώτης οποίος ήδη ξεκίνησε επαφές με τα σωματεία -μέλη του όπου τους ενημερώνει για το τι περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο.

«Δεν πρέπει να γίνει καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά το 8ωρο όπως δεν πρέπει να γίνει και καμιά αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο που αφορά τις απεργίες», δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο κ. Ασπιώτης και τόνισε πως «εάν το τελικό σχέδιο του νομοσχεδίου  παραμείνει ως έχει, τότε ο μόνος δρόμος είναι να αντιδράσουμε».

«Μέχρι στιγμής η διευθέτηση του χρόνου εργασίας γινόταν μέσα από ΣΣΕ, επιχειρησιακές, ή κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Αυτήν την στιγμή ήδη έχουν καταργηθεί οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, έχουν μείνει περισσότερες  οι επιχειρησιακές, τώρα  όμως, με το νέο νομοσχέδιο και την διευθέτηση του  χρόνου, πάμε κατευθείαν στις ατομικές, όπου εκεί  ο εργαζόμενος είναι αδύναμος», είπε κ. Ασπιώτης  αναφερόμενος στις ΣΣΕ και πρόσθεσε: «χωρίς συνδικάτα, χωρίς ΣΣ δεν μπορεί ο εργαζόμενος να διεκδικήσει και να καταφέρει πράγματα. Αυτό έχει δείξει η ιστορία όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τα χρόνια του μνημονίου όπου καταρρίφθηκαν οι κλαδικές συλλογικές  συμβάσεις και υπερίσχυσαν οι επιχειρησιακές. Και βέβαια δεν έχουμε επιπλέον υπογραφή νέων κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων με αποτέλεσμα οι αμοιβές των εργαζομένων  να είναι πολύ χαμηλές».

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο