Hellas Frost: «Πράσινη» επένδυση για μονάδα βιοαερίου στον Έβρο

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την έναρξη κατασκευής μονάδας βιοαερίου ισχύος ενός Megawatt στην περιοχή του Έβρου για την εταιρεία Hellas Frost.

Πρόκειται για μια αμιγώς «πράσινη» επένδυση, που εντάσσεται στις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας καθώς αφενός αξιοποιεί απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας κατεψυγμένων τροφίμων αλλά και των καλλιεργειών της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε μια περιοχή με πολύ μεγάλη συμβολική και ουσιαστική σημασία.

Συγκεκριμένα, η αδειοδοτική διαδικασία για την ανάπτυξη μονάδας βιοαερίου 999kW ξεκίνησε το 2017, έχοντας ως σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η νεοσύστατη εταιρεία Εco Energy, ενώ η μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα εγκατασταθεί ακριβώς δίπλα στις εγκαταστάσεις της Hellas Frost. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθεί η παραγόμενη θερμική ενέργεια για τις ανάγκες παστερίωσης τροφίμων, στηρίζοντας έτσι την επιχείρηση στη μείωση κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των επιταγών της κυκλικής οικονομία, το στερεό και υγρό υπόλειμμα από την διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης θα διατίθεται ως οργανικό λίπασμα στις καλλιέργειες της Hellas Frost.

Σήμερα, η Ecoenergy έχει συνάψει σύμβαση πώλησης ενέργειας με τη ΔΑΠΕΕΠ και είναι στη διαδικασία προετοιμασίας φακέλου οικοδομικης αδειας για την έναρξη υλοποίησης του έργου. Έτσι, αναμένεται άμεσα η έναρξη της κατασκευής και η μονάδα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη μετά από 10 μήνες.

Νέες θέσεις εργασίας και πολλαπλά οφέλη

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τις ωφέλειες προς το περιβάλλον, η επένδυση έχει σημαντικό θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία. Ενδεικτικό είναι ότι στη φάση της κατασκευής του έργου θα απασχοληθεί μεγάλος αριθμός από εργατικό και τεχνικό δυναμικό της περιοχής για περίπου ένα χρόνο. Επιπλέον, κατά τη λειτουργία αναμένεται να απασχοληθούν και νέες θέσεις εργασία πλήρους απασχόλησης για τη μονάδα.

Πέραν αυτών όμως, η επένδυση δημιουργεί και έμμεσες θέσεις απασχόλησης η οποία αφορά σε αγρότες, τοπικούς φορείς και εργολάβους ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί υπεργολάβοι για την ανάληψη του έργου της μεταφοράς των οργανικών αποβλήτων προς την μονάδα βιοαερίου αλλά και προς τους αγρούς. Επίσης, η νέα μονάδα υποστηρίζει σημαντικά τη λειτουργία της Hellasfrost, τόσο στη διαχείριση αποβλήτου της από την παραγωγή των προϊόντων της, αλλά και στις ιδιοκαταναλώσεις ενέργειας.

Παράδειγμα κυκλικής οικονομίας

Κατά τον τρόπο αυτό, η επένδυση του βιοαερίου συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο πρωτοποριακές μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα οφέλη που προκύπτουν στα πλαίσια κυκλικής οικονομίας:

Συγκεκριμένα, η νέα μονάδα:

  • Θα εγκατασταθεί ακριβώς δίπλα από τον αποδέκτη θερμότητας και παραγωγού αποβλήτου
  • Τα απόβλητα της Hellas Frost αξιοποιούνται στη μονάδα βιοαερίου Ecoenergy
  • Η θερμική ενέργεια αξιοποιείται στη παραγωγική διαδικασία παστερίωσης της Hellas Frost
  • Το εδαφοβελτιωτικό από τη μονάδα βιοαερίου, λειτουργώντας υγειονομικά ως κατάλληλο λίπασμα θα χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες της Hellas Frost και θα υποκαταστήσει ανόργανα λιπάσματα

Πέραν των παραπάνω ιδιαίτερη σημασία έχει και η γεωγραφία της επένδυσης, καθώς η νέα μονάδα βρίσκεται στην παραμεθόριο περιοχή του Έβρου, 28 χιλιόμετρα δυτικά του Διδυμοτείχου και 3 χιλιόμετρα ανατολικά της μεθοριακής γραμμής με τη Βουλγαρία. Έτσι, θα συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση οικονομικά της περιοχής, αποτελώντας βάση για την προώθηση ανάλογων επενδύσεων (π.χ. θερμοκηπιακές καλλιέργειες). Επιπλέον, θα προσφέρει ένα μόνιμο και σημαντικό ετήσιο έσοδο στο τοπικό Δήμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Hellas Frost από το 1998 διαχειρίζεται συμβατική καλλιέργεια λαχανικών για την παραγωγή ταχείας και βαθιάς κατάψυξης τροφίμων ενώ προκειμένου να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις, ένα μέρος της επιχείρησης προσανατολίζεται στη βιολογική γεωργία.
Απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους και εποχιακούς εργάτες αξιοποιώντας περίπου 7.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Πηγή: cnn.gr

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο