Απαντήσεις σε όλα από την ΔΕΥΑΔ μέσα από το «1ο Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή»

Γράφει ο Δημήτρης Δεντσίδης

Είναι γνωστό ότι το Διδυμότειχο αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες τεράστιο πρόβλημα με το νερό. Οι προσπάθειες για την επίλυσή τους πολλές αλλά τα προβλήματα παραμένουν.

Ταυτόχρονα οι δημότες είχαν, έχουν και θα έχουν πολλές απορίες και περισσότερες ερωτήσεις για τις μελέτες, τα έργα, τα σπασίματα, τα οικονομικά και γενικά για την λειτουργία της επιχείρησης…όπως:

{Ποια τα συνολικά έσοδα και έξοδα της επιχείρησης;

Γιατί σπάνε σε τακτικά διαστήματα τα δίκτυα;

Ποια έργα σχεδίασε και κατασκεύασε και ποιο το κόστος τους;

Υπάρχουν νέες μελέτες για έργα;

Σε ποιο ποσό εκτιμάται το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της;

Ποιος ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων σε αυτή και οι ειδικότητες του;}

Και πολλές άλλες ερωτήσεις, που μέχρι σήμερα οι δημότες, αν και ρωτούν, δεν έχουν επίσημες απαντήσεις.

Για να μπορέσουμε όλοι μας να έχουμε συνολικές και ολοκληρωμένες απαντήσεις, ενημέρωσα την νέα δημοτική αρχή ότι μπορεί στο επόμενο διάστημα να συντάξει και να εκδώσει το 1ο Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή προς τους δημότες του Δήμου Διδυμοτείχου, ώστε να απαντηθούν με τον πιο επίσημο τρόπο όλες οι ερωτήσεις των δημοτών αλλά και να δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία και τον σχεδιασμό της ΔΕΥΑΔ.

Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο διοικητικό συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης. Εύχομαι σύντομα μνα δούμε το χρονοδιάγραμμα δράσης, τις ανάλογες σχετικές μελέτες για την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου, μελέτες για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου αλλά και στοχευμένες πρωτοβουλίες όπως συμπληρωματικές ποσότητες νερού από τους διπλανούς οικισμούς όπως το Πραγγί, δημιουργία δεξαμενών στα υψηλά σημεία όπως αυτή του καλέ και άλλες πολλές που θα βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση.

 

Στις δημοτικές εκλογές στις 26 Μαΐου και στις επαναληπτικές εκλογές στις 2 Ιουνίου, αποφασίσαμε όλοι μαζί να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να πάει ο τόπος μας μπροστά, λέγοντας την αλήθεια, με οργάνωση, προγραμματισμό και σχέδιο.

Αυτό θέλουν οι δημότες.

Αυτό θέλω και εγώ.

Αυτό κάνω σήμερα!

ΑΙΤΗΜΑ

Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα η Δ.Ε.Υ.Α.Δ, για πρώτη φορά από την ίδρυσή της, να εκδώσει το ΄΄Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή΄΄ με βάση το άρθρο 19 του ιδρυτικού νόμου των Δ.Ε.Υ.Α. (Ν. 1069/1980, Φ.Ε.Κ. Α’/191).

——————————————————————————————

Το ενημερωτικό αυτό τεύχος να σταλεί με τους λογαριασμούς και να περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες προς ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. και συγκεκριμένα:

1)Μήνυμα Δημάρχου

Όπου θα περιγράφονται οι στόχοι και οι βασικές αρχές της δημοτικής επιχείρησης.

2) Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΔ

Η Δημοτική Επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ονομαστική αναφορά των μελών.

3) Προσωπικό της επιχείρησης – Εξωτερικοί συνεργάτες.

Υπηρεσιακή κατάσταση και σχέσεις του προσωπικού με την επιχείρηση. Διακρίσεις Προσωπικού-Συμβάσεις εργασίας. Επιγραμματική αναφορά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Διδυμοτείχου (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.) για τις θέσεις εργασίας. Σχέση με τους εξωτερικούς συνεργάτες.

4) Τιμολογιακή πολιτική

Τα ισχύοντα τιμολόγια τελών ύδρευσης και αποχέτευσης με αναλυτικούς πίνακες και αναλυτική ανάλυση του λογαριασμού, για να γνωρίζουν οι καταναλωτές πόσο και τι πληρώνουν.

5) Τα στοιχεία των δικτύων ύδρευσης

Αναλυτική αναφορά για το δίκτυο ύδρευσης που περιλαμβάνει το σύνολο των αγωγών που μεταφέρουν το νερό από τα αντλιοστάσια στους υδρομετρητές των καταναλωτών. Για το υλικό των σωληνώσεων, τα συστήματα υδροδότησης, οι δικλείδες ελέγχου, οι ζώνες υδροδότησης κτλ.

6) Βλάβες-Συντηρήσεις-επισκευές

Βασικές αιτίες των βλαβών του δικτύου: α)οι επεμβάσεις τρίτων, β)η παλαιότητα, γ)οι αυξομείωσης των πιέσεων, δ)οι καθιζήσεις η μετακινήσεις του εδάφους, κτλ. Καταγραφή αριθμού βλαβών στο δίκτυο ανά κατηγορία αιτίας, κοστολόγια συντηρήσεων, δείκτες αξιολόγησης των δικτύων.

7) Έργα

Βελτιώσεις-επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης οικισμών και πόλης Διδυμοτείχου. Κατάλογος των έργων, ποσά Χρηματοδότησης, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

8)Το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα

Θα περιλαμβάνει τα έργα κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης, μελέτες, προμήθειες και εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Οργανωμένα, σχεδιασμένα και στοχευμένα.

9) Τον ετήσιο απολογισμό της οικονομικής κατάστασης της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.

Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης από ορκωτούς λογιστές. Ισολογισμός Χρήσης, που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, τα πάγια στοιχεία και τις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης.

10) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αναφορές για την «κοινωνική ευθύνη» της ΔΕΥΑΔ μέσα από προτάσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

11) Ποιότητα νερού

Παρουσίαση των προβλεπόμενων δειγματοληπτικών ελέγχων για το πόσιμο νερό, βάση της νομοθεσίας και σύμφωνα με την ΚΥΑ  Γ 1(δ) / Γ Π οικ.67322/2017 « περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

12) Αποχέτευση – Βιολογικός

Αναφορά στους τρόπους συντήρησης και στους κανονισμούς λειτουργίας αποχέτευσης και βιολογικού. Τα στοιχεία των δικτύων αποχέτευσης και της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός).

13) «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης.

Σχεδιασμός για την μελλοντική ανάπτυξη της δημοτικής επιχείρησης μέσου του απαιτούμενου εξοπλισμού, λογισμικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών.

14) Δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΔ

Άμεση δημιουργία επίσημου ιστότοπου της ΔΕΥΑΔ, που αφενός θα καλύψει την επιτακτική ανάγκη για ενημέρωση και άμεση επικοινωνία με τους δημότες και αφετέρου για να αποτελέσει έναν οδηγό για τον πολίτη, για όλες του τις συναλλαγές μαζί της.

15) Ε.Δ.Ε.Υ.Α

Συνεργασία με την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης, που αποτελεί το όργανο της κοινής εκπροσώπησης των ΔΕΥΑ και έχει γενικό σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ΔΕΥΑ και το συντονισμό των ενεργειών τους, με κύριο στόχο την υποβοήθηση των ΔΕΥΑ σ’ όλες τις φάσεις του έργου τους, για την κατοχύρωση και την αναβάθμιση του ρόλου του ως κοινωνικών φορέων.

16) Περιβάλλον

Διαδικασίες και δράσεις στην επιχειρηματική της δράση της δημοτικής επιχείρησης με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

17) Νομοθεσία

Ιδρυτικός νόμος ΔΕΥΑ, Εθνικό δίκαιο, Ευρωπαϊκό  δίκαιο.

18) Συμβουλές για την εξοικονόμηση νερού.

Απλές συμβουλές για εξοικονόμηση νερού, ώστε να συμβάλουν όλοι στην ορθολογική του χρήση.

*Τι είναι το «Ενημερωτικό τεύχος καταναλωτή»

Η επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει κάθε έτος τα ουσιώδη και αναγκαία προς ενημέρωση, για τη δραστηριότητα της επιχείρησης, στοιχεία, τα οποία θα λαμβάνονται από τον ετήσιο απολογισμό και τις εκθέσεις οικονομικής κατάστασης, την απογραφή της περιουσίας της, το ετήσιο Πρόγραμμα Επενδύσεων με τις πηγές χρηματοδότησής τους, από το αποτέλεσμα του διαχειριστικού ελέγχου, τις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης, την παραγωγικότητα της επιχείρησης, την κατάσταση του προσωπικού, τις αμοιβές της διοίκησης και του προσωπικού, καθώς και άλλα στοιχεία για τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται, το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, είτε σε Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης και αποστέλλεται, με μέριμνα της επιχείρησης στους καταναλωτές για ενημέρωσή τους, είτε αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης. Η παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμοδίων οργάνων διοίκησης της επιχείρησης».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του