242 χιλιάδες ευρώ στο Σουφλί για αποκατάσταση βλαβών δικτύων υποδομών του

Το ποσό των 242 χιλιάδων ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ταχύτερη αντιμετώπιση των άμεσων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Σουφλίου, που δέχθηκε βαρύ πλήγμα από την πρόσφατη κακοκαιρία και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα.

Με το κονδύλιο αυτό είναι δυνατή η αποκατάσταση βλαβών δικτύων υποδομής οικισμού Σουφλίου λόγω πλημμυρών, ενώ θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση του οδοστρώματος του κατεστραμμένου τμήματος της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ όπως και των προσκείμενων σε αυτήν οδών, για την αντιπλημμυρική θωράκιση του εμπορικού κέντρου του Δήμου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου

Άμεση ανταπόκριση του Υπουργού κου Κων/νου Καραμανλή σε αίτημα που υπέβαλλε ο Δήμος για αποκατάσταση βλαβών δικτύων υποδομής οικισμού Σουφλίου, λόγω πλημμυρών. Με την υπ αριθμ.  Δ19/3775 πε/06-04-2020 απόφαση έγινε έγκριση δέσμευσης του προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (242.000€).

Με την ενίσχυση αυτή θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση του οδοστρώματος του κατεστραμμένου τμήματος της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ όπως και των προσκείμενων σε αυτήν οδών, για την αντιπλημμυρική θωράκιση του εμπορικού κέντρου του Δήμου. Επιπλέον, θα κατασκευασθούν, τεχνικό έργο υπόγειων σωληνωτών στην κεντρική πλατεία της 25ης Μαρτίου, όπου τα προβλήματα τα οποία προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα είναι τεράστια, όπως και σειρά σχαρωτών με τα απαραίτητα σωληνωτά και συμπληρωματικά έργα απορροής των υδάτων. Τέλος θα γίνουν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής των δικτύων υποδομής.

Η έμπρακτη και άμεση υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση των άμεσων και επειγουσών αναγκών του Δήμου, ενδυναμώνει τις προσπάθειες των υπηρεσιών και επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την άριστη και δημιουργική συνεργασία των δύο φορέων.

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο