139 προσλήψεις στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξής του

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό τριάντα εννέα (139) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης ή σίτισης και φύλαξης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη του Νομού Έβρου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη θα γίνει πρόσληψη 100 καθαριστών/στριών, 12 πλυντών/ντριών, 12 τραπεζοκόμων και 15 φυλάκων/νυχτοφυλάκων με σύμβαση εργασίας έως και 24 μήνες για 5/νθήμερη, 6/ωρη απασχόληση.

Από 16 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παν. Γεν. Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ. 68100 – Αλεξ/πολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας υπόψιν κας Τσολακίδου (τηλ. επικοινωνίας: 25513-53434).

ινφο

139 Προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
100 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Καθαριστών/στριών)
12 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Πλυντών/ριών)
12 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων)
15 ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του