efhmerida1

Οι όροι της παραχώρησης 43 στρεμμάτων στο λιμάνι από τον ΟΛΑ στο Δήμο

 Ο δήμος θα πρέπει να καταβάλλει ‘ενοίκιο’  5.000 ευρώ το χρόνο προς τον οργανισμό.  Η παραχώρηση έχει διάρκεια ως το 2029 … εκτός απροόπτου.

Ως τις 13 Ιουλίου του 2029 παραχωρεί ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης το δικαίωμα χρήσης 43 στρεμμάτων στη δυτική χερσαία ζώνη του λιμανιού, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα έργα της ανάπλασης της παραλίας.

Στην επικαιροποιημένη απόφαση του ΟΛΑ, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παραχώρηση προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Αλεξανδρούπολης, έκτασης περίπου 43 στρεμμάτων, ως τις 13-07-2029. Όπως αναφέρεται, η παραχώρηση αυτή δεν μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί ή με άλλον τρόπο να συνεχισθεί, χωρίς νέα απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΑ.

Αντάλλαγμα παραχώρησης

«Η παραχώρηση υλοποιείται στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου και της κοινωνικής ευθύνης της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και της συνεργασίας της με το Δήμο Αλεξανδρούπολης προς όφελος των δημοτών και προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και του προστιθέμενου οφέλους που θα προκύψει από την αναβάθμιση τμήματος της χερσαίας λιμενικής ζώνης», αναφέρεται στην απόφαση, ενώ το οικονομικό αντάλλαγμα για αυτή την παραχώρηση ορίζεται σε 5.000 ευρώ κατ’ έτος.

Επίσης, σε αντάλλαγμα της παραχώρησης, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης πάσης φύσεως υφιστάμενων ή πιθανών μελλοντικών κτισμάτων και εγκαταστάσεων εντός της παραχωρούμενης προς χρήση έκτασης.

Οι υποχρεώσεις του «ενοικιαστή»

Ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Αλεξανδρούπολης», αποκλειομένων οποιονδήποτε λοιπών χρήσεων του χώρου από τον παραχωρησιούχο, δηλαδή το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η παρούσα παραχώρηση χώρου δεν υπάγεται σε διατάξεις σχετικές με τις εμπορικές μισθώσεις.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση του ΔΣ του ΟΛΑ, ο δήμος  δεν έχει το δικαίωμα της παραχώρησης του χώρου περαιτέρω σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ενώ δεν δικαιούται να προβεί σε οποιοδήποτε έργο μόνιμης φύσεως (πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στον σχεδιασμό του δήμου μέσω ΣΒΑΑ) παρά μόνο σε προσωρινής φύσεως, μη μόνιμες κατασκευές. Ο ΟΛΑ για οποιαδήποτε έργα εκτελεστούν χωρίς την έγκρισή του θα μπορεί να ζητά την πλήρη απομάκρυνση ή αλλαγή στον τρόπο κατασκευής ή χρήσης τους. όλα τα μονίμου φύσεως έργα και εγκαταστάσεις που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του χώρου, περιέρχονται μετά τη λήξη της σύμβασης στην κυριότητα του Δημοσίου.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια χρήσης του χώρου να τηρεί τους κανόνες των υγειονομικών και Αστυνομικών Διατάξεων και να λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης από κάθε φύσης ρυπογόνες ουσίες και ενοχλητικούς θορύβους. Επίσης, να μην παρακωλύει την άνετη, ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών, να εξασφαλίζει την ασφαλή προσέγγιση και είσοδο – έξοδο και παραμονή του κοινού εντός της παραχωρούμενης έκτασης και να συμμορφώνεται στις εκάστοτε οδηγίες της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και τις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής.

Τέλος, ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, και εφόσον λόγοι εφαρμογής χωροταξικής ή άλλης μελέτης ή εξυπηρέτησης γενικοτέρων Λιμενικών και Εθνικών σκοπών, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν και κατά τη διάρκεια της συμφωνηθείσης περιόδου παραχώρησης, να προχωρήσει σε λύση και ανάκληση της συγκεκριμένης παραχωρήσεως προς τον  Δήμο, χωρίς αυτος να δικαιούται αποζημιώσεως από τον Οργανισμό για τις δαπάνες που έκανε για κατασκευές, επισκευές κτλ ούτε για διαφυγόντα κέρδη και για ζημιά που θα πάθει, λόγω αυτής της ανάκλησης. Σ’ αυτή την περίπτωση μονομερούς ανακλήσεως, ο δήμος υποχρεούται, χωρίς αντίρρηση, διαδικασία ή ένδικο μέσο, να εγκαταλείψει άμεσα τη χρήση του χώρου.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr