Οι ημερομηνίες – σταθμός για το σχέδιο υλοποίησης του LNG της Αλεξανδρούπολης

Στη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου για τη συμμετοχή της στο σχέδιο του τερματικού σταθμού LNG Αλεξανδρούπολης προχωράει η ΔΕΠΑ, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψε τον Οκτώβριο με την εταιρεία Gastrade του ομίλου Κοπελούζου.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών προβλέπει την εξαγορά από πλευράς της ΔΕΠΑ του 20% τουλάχιστον των μετοχών της Gastrade, αφού προηγηθούν η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου (due dilligence) και της δίκαιης αποτίμησης (fair value evaluation) από ανεξάρτητο σύμβουλο και οι σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιρειών, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προϋπόθεση για την υπογραφή σχετικής συμφωνίας μετόχων (SHA) είναι να συμπεριληφθούν σε αυτήν ένας οδικός χάρτης μέχρι τη λήψη της επενδυτικής απόφασης και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του έργου, καθώς και συγκεκριμένα προαπαιτούμενα που θα αφορούν τον βαθμό απόδοσης της επένδυσης (IRR), το business plan και τη χρηματοδότηση του έργου.

H ΔΕΠΑ με βάση την κατ’ αρχήν συμφωνία με την Gastrade ανέλαβε την υποχρέωση να προχωρήσει αρχικά σε προκαταρκτική (non-binding) δέσμευση δυναμικότητας στον πλωτό τερματικό σταθμό Αλεξανδρούπολης μέχρι 0,7 δισ. κ.μ. αερίου ετησίως, η οποία θα γίνει δεσμευτική μόλις εκπληρωθούν τα προαπαιτούμενα της επενδυτικής απόφασης και της έναρξης εμπορικής λειτουργίας. Η Gastrate ανέλαβε την υποχρέωση να διασφαλίσει δέσμευση από τρίτους μέχρι 0,3 δισ. κ.μ. αερίου ετησίως με τους ίδιους όρους με τη ΔΕΠΑ. Η συμφωνία προβλέπεται να έχει ισχύ έως τις 30 Ιουλίου 2018 και μπορεί να παραταθεί για ακόμη έξι μήνες με κοινή συμφωνία.

Το χρονοδιάγραμμα

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, η συμφωνία προβλέπει τις περαιτέρω ενέργειες:

1. Εως τις 15 Νοεμβρίου 2017 να έχει πραγματοποιηθεί το due diligence και fair value evaluation της Gastrade από ανεξάρτητο εκτιμητή, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

2. Εως τις 30 Νοεμβρίου 2017 να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μετόχων.

3. Εως τις 31 Ιανουαρίου 2018 η ΔΕΠΑ να έχει προβεί σε προκαταρκτική μακροχρόνια δέσμευση δυναμικότητας μέχρι 0,7 δισ. κ.μ. αερίου και η Gastrade να έχει διασφαλίσει την προκαταρκτική δέσμευση δυναμικότητας από τρίτους μέχρι 0,3 δισ. κ.μ. αερίου.

Σημειώνεται ότι η ποσότητα που η ΔΕΠΑ δεσμεύεται να συνεισφέρει στον τερματικό της Αλεξανδρούπολης είναι ίση με αυτήν που προμηθεύεται σήμερα από την Αλγερία. Παλαιότερα είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής της προμήθειας αερίου από την Αλγερία το 2021, που λήγει η σχετική σύμβαση και η υποκατάστασή της από αμερικανικό αέριο.
Η συμφωνία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αλλά συμπεριλαμβάνει και όρο διαιτησίας, στην οποία αν κάποιο μέρος προσφύγει, τότε αυτή θα διεξαχθεί σε διαιτητικό δικαστήριο του Λονδίνου.

Το έργο

Το project του σταθμού LNG της Αλεξανδρούπολης έχει ενταχθεί στα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος της Ε.Ε. και προχωράει με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Gastrade για το project της Αλεξανδρούπολης ανακοινώθηκε παραμονές του ταξιδιού του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για το έργο, τόσο για λόγους γεωστρατηγικούς όσο και για την έξοδο αμερικανικού σχιστολιθικού αερίου μέσω της Ελλάδας στα Βαλκάνια. Σε συνδυασμό με τον IGB (ελληνοβουλγαρικός διασυνδετήριος αγωγός) το έργο θα μπορούσε να αποτελέσει την πύλη εισαγωγής αμερικανικού LNG σχιστολιθικής προέλευσης προς την Ευρώπη και ειδικά προς την Ουκρανία. Παράλληλα, η λειτουργία του μπορεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία του ρωσικού φυσικού αερίου στην περιοχή των Βαλκανίων και ενδεχομένως μπορεί να συμβάλλει σε ακύρωση των σχεδίων της Ρωσίας να τροφοδοτεί την εν λόγω περιοχή μέσω του Turkish Stream.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2017 στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade εισήλθε η GASLOG Ltd, η ναυτιλιακή εταιρεία που διαχειρίζεται 7 πλοία μεταφοράς LNG με ποσοστό 20%, μέσω 100% θυγατρικής της, ενώ τη συμμετοχή της στο project εξετάζει και η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Βουλγαρίας BEH.

Την υλοποίηση του project θα αναλάβει η νέα διοίκηση της ΔΕΠΑ των κ. Δ. Τζώρτζη και Β. Δότση, που θα αντικαταστήσουν τον διευθύνοντα σύμβουλο Θ. Κιτσάκο και τον πρόεδρο Γ. Σπανούδη, αντίστοιχα.

Η νέα διοίκηση θα αναλάβει, επίσης, να προχωρήσει και τον διαγωνισμό για την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων LNG. O διαγωνισμός θα αφορά την περίοδο 2018-2020 και θα κληθούν να συμμετάσχουν μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες αλλά και αμερικανικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αμερικανικές εταιρείες, συγκεκριμένα η Tellurian και η Cheniere, έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον. Εκπρόσωποι της τελευταίας ήταν τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του