Ενισχύονται οι μονάδες υγείας της Περιφέρειας ΑΜΘ με 29 μόνιμους υπαλλήλους

Στο ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 1.116 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία.  9 θέσεις στον Έβρο δείτε σε ποιους τομείς και ειδικότητες

 Την έκδοση της προκήρυξης 2Κ/2019 για 1.116 μόνιμες θέσεις προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας), ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Ενισχύονται οι μονάδες υγείας της Περιφέρειας ΑΜΘ με 29 μόνιμους υπαλλήλους

Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις:

Δράμα

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

1 ΠΕ Φαρμακοποιών για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

1 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Έβρος

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηριών για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηριών για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Διδυμότειχο)

2 ΤΕ Νοσηλευτικής  για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

1 ΔΕ Νοσηλευτικής για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

1 ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης

1 ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Διδυμότειχο)

1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Διδυμότειχο)

Καβάλα

1 ΠΕ Πληροφορικής για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

2 ΤΕ Νοσηλευτικής  για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

1 ΤΕ Πληροφορικής για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

1 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηριών για το Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης

1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

1 ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Πρίνου

1 ΥΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηριών για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Ροδόπη

1 ΤΕ Νοσηλευτριών για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

1 ΥΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηριών για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

Ξάνθη

1 ΤΕ Πληροφορικής για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

1 ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης

1 ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Εχίνου

2 ΥΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηριών για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει την Τρίτη 9 Απριλίου και λήγει την Τετάρτη 24 Απριλίου και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει την Πέμπτη 2 Μαΐου και λήγει την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, έπειτα από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δ.Ε. με κωδ. τίτλου 310 και 314 (β΄ και γ΄ επικουρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – σελ. 236 του ΦΕΚ).

Γιώργος Πανταζίδης

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο