ΕΒΖ: Τα βήματα για να λάβει νέα χρηματοδότηση από την Πειραιώς

Παροχή περιόδου χάριτος δύο ετών για πληρωμές δόσεων και ενός έτους για τόκους, ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις διάρκειας δέκα ετών και σημαντικό ποσοστό διαγραφής οφειλόμενου κεφαλαίου

Τις προϋποθέσεις για να χρηματοδοτηθεί εκ νέου με 12 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς επισημαίνει με επιστολή της η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης στις χρηματιστηριακές αρχές.

Μεταξύ αυτών είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και η πώληση των θυγατρικών στη Σερβία μέσα από διεθνή διαγωνισμό. Επίσης θα υπάρξει και δέσμη μέτρων για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Σημειώνεται πως ήδη έχουν μειωθεί οι απολαβές των εργαζομένων κατά 40%. Παράλληλα, η διοίκηση της ΕΒΖ αναφέρει τι προβλέπει το σχέδιο δανειακής αναδιάρθρωσης σχετικά με το δάνειο των 150 εκατ. ευρώ προς την Πειραιώς (περίοδο χάριτος δύο ετών για πληρωμές δόσεων και ενός έτους για τόκους, ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις διάρκειας δέκα ετών και σημαντικό ποσοστό διαγραφής οφειλόμενου κεφαλαίου) πληροφορίες που κατά καιρούς έχουν γραφεί στο tovima.gr και στο Βήμα της Κυριακής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΒΖ

Σε απάντηση του 22.7.2016 ερωτήματος της Ε.Κ, σχετικά με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που αφορούν στην εταιρεία μας διαλαμβάνουμε τα εξής:
Η παρούσα διοίκηση έχει λάβει την εντολή από το βασικό μέτοχο και από την αρμόδια πολιτική ηγεσία να υλοποιήσει όλα τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση των άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, η βιώσιμη λειτουργία της εταιρείας και η συνέχιση της ελληνικής τευτλοκαλλιέργειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για οποιοδήποτε σχεδιασμό αποτελεί ο οριστική διευθέτηση της υφιστάμενης δανειακής οφειλής ποσού 149,5 εκ ευρώ. Κατόπιν εντατικών διαπραγματεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20.7.2016 έκανε δεκτό το από 31.3.2016 «Σχήμα Δανειακής Αναδιάρθρωσης» και το έθεσε υπόψη του βασικού μετόχου, ενώ θα υποβληθεί και σε προσεχή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών. Το σχέδιο αυτό προβλέπει επιγραμματικά παροχή περιόδου χάριτος δύο ετών για πληρωμές δόσεων και ενός έτους για τόκους, ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις διάρκειας δέκα ετών και τέλος σημαντικό ποσοστό διαγραφής οφειλόμενου κεφαλαίου. Παράλληλα, συμφωνείται η παροχή νέας χρηματοδότησης συνολικού ποσού 12 εκ. ευρώ.

Από την πλευρά της η ΕΒΖ ΑΕ εισφέρει στη σύμβαση μέρος της ακίνητης περιουσίας της, περιουσία, η οποία σήμερα όχι μόνο δεν αποφέρει πρόσοδο για την εταιρεία, αλλά επιβαρύνει κάθε χρόνο τα αποτελέσματά της λόγω φόρων και διαφορών στη λογιστική αποτίμηση. Επιπροσθέτως, η πώληση των σερβικών θυγατρικών θα αποφέρει στην εταιρεία άμεση ρευστότητα, προς όφελος της ελληνικής παραγωγής και τευτλοκαλλιέργειας και διασφάλιση των ανωτέρω. Η διαδικασία μεταβίβασης της ως άνω περιουσίας θα λάβει χώρα με απόλυτα διαφανή τρόπο και μέσω διεθνών διαγωνισμών.

Αναφορικά με το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan), η εκπόνηση του οποίου ανατέθηκε σε εγνωσμένου κύρους διεθνή συμβουλευτικό οίκο, αυτό περιέχει τις υπό υλοποίηση δράσεις και παρεμβάσεις που μεσοπρόθεσμα και πάντως το αργότερο εντός της προσεχούς τριετίας οδηγούν την εταιρεία σε λειτουργική κερδοφορία αποδεικνύοντας την πεποίθησή μας για τη βιωσιμότητά της. Ειδικότερα περιγράφονται κάθετες τομές στις διαδικασίες της τευτλοκαλλιέργειας, της παραγωγής, νέα πολιτική πωλήσεων, καθώς και προσθήκη δραστηριοτήτων και συνεργειών στο σκοπό της εταιρείας. Επιπλέον αποτυπώνεται και το αποτέλεσμα δέσμης μέτρων εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας.

Αυτονόητα η ΕΒΖ ΑΕ θα ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το επενδυτικό κοινό και κάθε αρμόδια Αρχή για κάθε σχετική εξέλιξη.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr

              Μέλος του