Υπογραφή σύμβασης «Έργα συμπλήρωσης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην πόλη Ορεστιάδας»

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας προέβη στην υπογραφή σύμβασης του έργου «Έργα συμπλήρωσης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην πόλη Ορεστιάδας» με την ανάδοχο εταιρία ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην πόλη της Ορεστιάδας με σκοπό την αναβάθμιση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Αποτελείται από κεντρικά δίκτυα και φρεάτια αποχέτευσης ομβρίων, φρεάτια υδροσυλλογής και κιβωτοειδή οχετό.
Το έργο θα υλοποιηθεί στις περιοχές της Νέας Ελβετίας, στο Νότιο τμήμα της Σαγήνης, στο δυτικό τμήμα της Κλεισσούς και στην Οινόη της πόλης Ορεστιάδας.
Προϋπολογισμός μελέτης: 2.890.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Προϋπολογισμός σύμβασης: 2.408.716,46 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο