Ξεκινά η μελέτη για το νέο επιβατικό σταθμό του λιμανιού Αλεξανδρούπολης 

Στο ίδιο κτίριο θα στεγαστεί ο ΟΛΑ και το Λιμεναρχείο, ενώ η μελέτη περιλαμβάνει έργα και για τον εκσυγχρονισμό της ζώνης ακτοπλοϊας του λιμένα  

Της Κικής Ηπειρώτου 

«Έπεσαν» οι υπογραφές για τη μελέτη ενός πολύ σημαντικού έργου, που αφορά στη γενικότερη βελτίωση των υποδομών του λιμένα Αλεξανδρούπολης και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρόκειται για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου που ένα τμήμα του θα λειτουργήσει ως επιβατικός σταθμός, και ένα άλλο θα στεγάσει τα γραφεία του ΟΛΑ και του Λιμεναρχείου, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό της ζώνης ακτοπλοΐας του λιμένα,  για την υλοποίηση των οποίων, ο Οργανισμός Λιμένα έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 1.182.762 €,  από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας. 

Τις απαραίτητες μελέτες για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις αναλαμβάνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσα από την σχετική προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη με τον ΟΛΑ πριν λίγες ημέρες. 

Η μελέτη αφορά σε κατασκευή νέου κτιρίου τερματικού επιβατικού σταθμού και στέγασης υπηρεσιών λιμένα και σε έργα επιδομής στη ζώνη ακτοπλοΐας λιμένα Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τους όρους δόμησης και χρήσεις γης του εγκεκριμένου Master Plan. 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται, συνοψίζονται στις ακόλουθες: 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

Α. Κατασκευή Τερματικού Σταθμού Επιβατών και Στέγασης Υπηρεσιών Ο.Λ.Α. & Λιμεναρχείου. 

Αριθμός ορόφων: Δύο Εμβαδόν: 2Χ800=1600 m2 (περίπου) 

Κατασκευή εξωτερικού χωροδικτυώματος στεγάστρου επιβατών: 400 m2 (περίπου) 

Β. Κατασκευή Συγκροτήματος Πύλης Εισόδου – Εξόδου στην περιοχή ακτοπλόϊας. 

Β.1 Οικίσκοι εκδοτηρίων εισιτηρίων + φυλάκια ελέγχου: Συνολικά 50μ2 (περίπου). 

Β.2 Χωροδικτυώματα στεγάστρων: 400 m2 (περίπου) 

Β.3 Εγκατάσταση μίας γεφυροπλάστιγγας. 

ΕΡΓΑ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ 

Γ. Έργα διαμόρφωσης – επιστρώσεων στην περιοχή ακτοπλοΐας. 

γ.1 Φρεζάρισμα – ανακατασκευή υφιστάμενων ασφαλτικών δαπέδων: περίπου 12.000 m2. 

γ.2 Έργα οδοποιίας – Νέα ασφαλτικά δάπεδα σε επιφάνεια 18.000 m2. 

γ.3 Διαγραμμίσεις/ σήμανση ζωνών κυκλοφορίας, αναμονής οχημάτων και στάθμευσης 

φορτηγών. 

Δ. Λοιπά έργα. 

δ.1 Υδραυλικά έργα αποχέτευσης όμβριων στο σύνολο της ζώνης ακτοπλοΐας. 

δ.2 Οριοθέτηση περιοχής με κατασκευή νέου προφυλακτήριου τοίχου μήκους κατάλληλης περίφραξης συνολικού μήκους 250 m περίπου. 

δ.3 Η/Μ Εγκαταστάσεις περιοχής ακτοπλοΐας. 

 

Λειτουργικότερο και ασφαλέστερο λιμάνι  

Όπως αναφέρεται στην προγραμματική σύμβαση, με το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται ο εγκεκριμένος χωροταξικός και λειτουργικός σχεδιασμός στο δυτικό τομέα του λιμανιού Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα στη ζώνη ακτοπλοΐας και αντιμετωπίζονται λειτουργικά, κυκλοφοριακά και οργανωτικά προβλήματα που σχετίζονται με τις λιμενικές και λοιπές δραστηριότητες στην συγκεκριμένη ζώνη, όπως: 

– Οι διαστάσεις και η συνολική διαθέσιμη επιφάνεια της χερσαίας ζώνης της δυτικής χερσαίας του λιμένα, η οποία εξυπηρετεί σήμερα τις ανάγκες της ακτοπλοΐας, κρίνονται από το Master Plan ανεπαρκείς, κυρίως λόγω ακατάλληλης οργάνωσης και δεν επιτρέπουν πλήρη ανάπτυξη στίχων αναμονής των οχημάτων που αναμένουν προς φόρτωση. Με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, η περιοχή ακτοπλοΐας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους αυξημένους φόρτους που (σύμφωνα με το Master Plan) αναμένεται να εμφανισθούν μεσοπρόθεσμα. 

– Το κρηπίδωμα ακτοπλοΐας δε διαθέτει σύστημα οργανωμένης εισόδου, ελέγχου, εκδοτηρίων εισιτηρίων κλπ. Από την άποψη αυτή αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας που επιβάλλει στους σύγχρονους λιμένες η εφαρμογή κανονισμών όπως ο ISPS και ο Κανονισμός για το Σύστημα Εισόδου Εξόδου (ΣΕΕ) σε χώρο Schengen. 

Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις: 

– Η περιοχή του κρηπιδώματος ακτοπλοΐας αναδιαμορφώνεται εκ βάθρων, προκειμένου να αποκτήσει την αναγκαία χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων αναγκών, τόσο στο χερσαίο όσο και στο Θαλάσσιο μέτωπο. 

Οργανώνεται πλήρως η είσοδος – έξοδος και αναμονή οχημάτων και επιβατών μέσω νέας Πύλης Εισόδου, όπου και προβλέπεται κατασκευή οικίσκων προς έκδοση των εισιτηρίων, της διαμόρφωσης χώρου αναμονής επιβατών και οχημάτων προς επιβίβαση, καθώς και νέας ανεξάρτητης Πύλης Εξόδου των αποβιβαζόμενών οχημάτων. 

Με την κατασκευή του νέου κτιρίου Τερματικού Σταθμού Επιβατών, επιτυγχάνεται: 

– η δημιουργία των κατάλληλων, σύγχρονων υποδομών εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού, 

– η λειτουργία του Συστήματος Εισόδου- Εξόδου στο πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2017/2226, μέσω σχεδιασμού κατάλληλης διάταξης των χώρων αναμονής επιβατών και πρόβλεψης γραφείων στέγασης των αναγκαίων υπηρεσιών Τελωνείου και Αστυνομίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις πρόσφατης μελέτης της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 

– η στέγαση των βασικών διοικητικών υπηρεσιών του λιμένα (Ο.Λ.Α. Α.Ε. και Κεντρικού Λιμεναρχείου), μέσω της αύξησης της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου σε σχέση με αυτή που προβλέπει το Master Ρlan, με την ανάπτυξη ενός επιπλέον ορόφου.  

  

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο