efhmerida1

WWF Ελλάς: Έτοιμη η μελέτη αναδάσωσης του Έβρου

  • Προβλέπονται 159.000 νέες φυτεύσεις σε περιοχή 3.500 στρεμμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία επλήγη από 3 δασικές πυρκαγιές μέσα σε διάστημα 15 ετών. 
  • Πάνω από 100 φωτιές σε όλο τον Έβρο από το 1980 ως σήμερα !

Της Κικής Ηπειρώτου

Πάνω από 20 ερευνητές, από τέσσερα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μελετητικά γραφεία, σε συνεργασία με την ομάδα της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, εργάστηκαν για τη μελέτη αναδάσωσης και διαχειριστικών κατευθύνσεων για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων του Έβρου μετά την πυρκαγιά του 2023», με ίδιους πόρους του WWF Ελλάς.

Η μελέτη υποβλήθηκε επίσημα στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και στις υπόλοιπες αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες στα τέλη Μαΐου και είναι πλέον διαθέσιμη, μαζί με τη σύνοψή της, προς όλους, στην ιστοσελίδα του WWF Ελλάς.

Η μελέτη συνιστά ένα γενικό σχέδιο κατευθύνσεων για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων του Έβρου, βάσει του οποίου θα προταθούν και θα εκπονηθούν επιμέρους μελέτες. Προτείνονται με χωρικές και χρονικές προτεραιότητες, οι κύριοι διαχειριστικοί άξονες για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής που επηρεάστηκε, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους της περιοχής και τις δραστηριότητες στο δάσος. Πρόκειται για μια πρότυπη προσπάθεια συγκέντρωσης και ανάλυσης τεκμηριωμένης πληροφορίας, αλλά και μια πρωτοφανή και άρτια συνεργασία φορέων σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα.

Τι περιλαμβάνει

Η μελέτη περιλαμβάνει:

  • Καταγραφή του συνόλου των καμένων εκτάσεων, με χωρικό, επιπλέον, προσδιορισμό των τμημάτων των συστάδων που δεν επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά (άκαυτες νησίδες)
  • Αποτύπωση των περιοχών που έχουν πληγεί από επανειλημμένα περιστατικά πυρκαγιάς (πολλαπλά καμένες εκτάσεις)
  • Αναγκαιότητα άμεσων παρεμβάσεων με αναδασωτικές εργασίες (μελέτη αναδάσωσης για συγκεκριμένες εκτάσεις και προσδιορισμός όλων των υπόλοιπων περιοχών για εκπόνηση επιμέρους μελετών αναδάσωσης)
  • Προσδιορισμό, καταγραφή και αποτύπωση συστάδων για την εκτέλεση σποροσυλλογής για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε υλικό (σπόρους) των αναδασώσεων, από τοπικά δασοπονικά είδη και δυνατότητες παραγωγής των φυταρίων
  • Συλλογή και ανάλυση λοιπών στοιχείων (οικολογικών, κοινωνικοοικονομικών κλπ.), που επηρεάζουν τις παρεμβάσεις για την επανάκαμψη των δασικών οικοσυστημάτων, τα οποία (στοιχεία) θα αποτελέσουν το υλικό για την επεξεργασία με σκοπό τη συνολική αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος του πληγέντος χώρου
  • Προτάσεις διαχειριστικών μέτρων και προτάσεις για μελλοντικές μελέτες και έρευνες
  • Προτεινόμενες συστάδες για έκτακτες καρπώσεις ανά δασικό σύμπλεγμα και τρεις πιλοτικές μελέτες αναδάσωσης

159.000 νέες φυτεύσεις σε 3.500 στρέμματα

Η πρώτη μελέτη αναδάσωσης αφορά σε μια ενιαία επιφάνεια 463,5 στρεμμάτων.
Προβλέπονται φυτεύσεις με 22.084 φυτάρια (υπολογίζεται σε όλες τις περιπτώσεις προσαύξηση 10% σε περίπτωση αποτυχίας των αρχικών φυτεύσεων). Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 397.993,44 €.

Η δεύτερη μελέτη αναδάσωσης αφορά σε μια ενιαία επιφάνεια 682,46 στρεμμάτων. Προβλέπονται φυτεύσεις με 32.088 φυτάρια Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε  581.492,15 €.

Η τρίτη μελέτη αναδάσωσης αφορά σε μια ενιαία επιφάνεια 2.296,54 στρεμμάτων. Προβλέπονται φυτεύσεις με 104.694 φυτάρια   Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε  1.882.074,94 €.

Οι τρεις μελέτες αναδάσωσης θα πραγματοποιηθούν στη δασική θέση «Δρυμός», ανατολικά του ρέματος Βαθύ, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία περιοχή επλήγη από τρεις δασικές πυρκαγιές μέσα σε διάστημα 15 χρόνων, το έτος 2009, τον Σεπτέμβριο του 2020 και τον Αύγουστο του 2023.

Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως Τραχεία Πεύκη, πλατύφυλλη και χνοώδης Δρυς και σε μικρότερο ποσοστό ο Γαύρος (ανατολικός), ο Πλάτανος, το πεδινό Σφενδάμι και ο Φράξος (Υψηλός). Επίσης, προτείνονται τα καρποφόρα είδη Αγριοκερασιά και Κουτσουπιά. Από θάμνους θα χρησιμοποιηθεί το Σπάρτο και η Δάφνη. Η μελέτη θα εφαρμοστεί αφού εξασφαλιστεί πίστωση και οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό τη συνεχή επίβλεψη του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.

Το ιστορικό των πυρκαγιών

Το ιστορικό πυρκαγιών σε μια περιοχή είναι από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την επιτυχία ή μη της φυσικής αναγέννησης, καθώς όσο αυξάνεται η συχνότητά τους, τόσο μειώνεται η δυνατότητα ανάκαμψης ενός μεσογειακού οικοσυστήματος.

Ο νομός Έβρου, αντιμετώπιζε συμβάντα με δασικές πυρκαγιές εδώ και πολλά χρόνια. Στην ευρύτερη περιοχή, έχουν καταγραφεί πάνω από 100 φωτιές από το 1980 και μετά, ωστόσο οι περισσότερες και σημαντικότερες εξ αυτών μετά το 2007.

Τη δεκαετία 2001 – 2010 καταγράφηκαν οι πρώτες πυρκαγιές που έκαψαν σχετικά μεγάλη έκταση, ενώ τη δεκαετία 2011 – 2020 καταγραφηκαν αρκετές και σοβαρές δασικές πυρκαγιές στον νομό.

Τον Σεπτέμβριο του 2009, εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη μέχρι τότε πυρκαγιά στη δασική θέση «Δρυμός−Λουτρά» συνολικού εμβαδού 17.590 στρεμμάτων.

Το 2011 πυρκαγιά επηρέασε μια έκταση περίπου 62.000 στρεμμάτων και εντός του ΕΠ. Το 2020, ήταν μια χρονιά με πολλές εστίες πυρκαγιάς, αρκετές από τις οποίες επικαλύπτονταν με καμένες εκτάσεις προηγούμενων ετών, υποβάλλοντας τα οικοσυστήματα σε μεγάλη πίεση σε ότι αφορά τη δυνατότητα φυσικής αποκατάστασης.

To 2021, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς πολύ κοντά σε περιοχή που είχε καεί ξανά το 2020, έκαψε ξανά ένα τμήμα που είχε καεί και το 1996. Συνολικά κάηκαν 2.950 στρ. και στα δυτικά έσβησε στα όρια με τη φωτιά του 2020, ενώ στη βόρεια πλευρά της έκαψε και τμήμα της Ζώνης Α του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, όπως φαίνεται στον χάρτη.

Το 2022 εκδηλώθηκε μία από τις πιο καταστροφικές, μέχρι τότε, πυρκαγιές στο νομό Έβρου, πλήττοντας το μεγαλύτερο τμήμα (57%) της Ζώνης Α του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς. Συνολικά επηρεάστηκαν 36.540 στρ, τα 12.360 με υψηλή δριμύτητα. Μια μικρή περιοχή της πυρκαγιάς του 2021, κάηκε ξανά το 2022.

Φτάνοντας στο καλοκαίρι του 2023 και το σχεδόν ένα εκατομμύριο στρέμματα καμένης γης και τις πολύπλευρες απώλειες, αφήνοντας στην ιστορία αυτό το περιστατικό ως το μεγαλύτερο από τότε που καταγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία στην Ευρώπη.

Η καμένη έκταση του 2023 επικαλύπτει όλες τις μέχρι τώρα καμένες εκτάσεις στο νομό, δημιουργώντας διπλοκαμένες και τριπλοκαμένες εκτάσεις, ειδικά στην ανατολική περιοχή του νομού.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name)
Ε. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗ
ΑΦΜ: 082164919
ΔΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδιοκτήτης: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής: Λασκαράκης Εμμανουήλ
Διευθυντής σύνταξης: Γιώργος Πανταζίδης
Διαχειριστής: Λασκαράκης Εμμανουήλ

Αρ. Μ.Η.Τ.: 232167

LOGO MHT RGB

              Μέλος του

media
Η ΓΝΩΜΗ - Καθημερινή Εφημερίδα της Θράκης

Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολη

Τηλ 25510 24222, 29888

Fax : 25510 80606

email :  gnomi@gnomionline.gr