Βρέθηκε ενοικιαστής για το εστιατόριο του κάμπινγκ Αλεξανδρούπολης

Η σύμβαση έχει διάρκεια 6 ετών ενώ το μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε στα 350 ευρώ

Νέο ενοικιαστή διαθέτει το εστιατόριο του δημοτικού κάμπινγκ Αλεξανδρούπολης, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, από την οποία προέκυψε ο νέος ιδιώτης που θα το λειτουργήσει για τα επόμενα έξι χρόνια.

Στο συμφωνητικό που υπέγραψε η ΤΙΕΔΑ, ως ιδιοκτήτρια του χώρου, με τη νέα εκμισθώτρια, αναφέρεται ότι το εστιατόριο έχει εμβαδό 104,92 τ.μ καθώς και περιβάλλοντα χώρο 201,45 τ.μ.

Ως μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 350) ευρώ το οποίο θα καταβάλλεται από τον μισθωτή εντός του πρώτου πενθήμερου κάθε μήνα.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι έξι έτη, δηλαδή ως τις 27/10/2028, με δικαίωμα παράτασης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ, για χρονικό διάστημα τριών ετών, εφόσον ο μισθωτής είναι οικονομικά ενήμερος και συνεπής με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εκμίσθωσης.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο σε άριστη κατάσταση. Οφείλει ακόμη να σέβεται την αρχική μορφή του κτιρίου και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του οποίου θα πρέπει να προστατεύονται και να αναδεικνύονται. Η αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου θα είναι ήπια και προσαρμοσμένη στο φυσικό περιβάλλον. Ο μισθωτής υποχρεούται για οποιοδήποτε κατασκευή, προσθήκη, κατασκευή προστεγασμάτων κ.λ.π. να έχει τις απαραίτητες άδειες, καθώς και την έγκριση της ΤΙΕΔΑ.

Κ.Η.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο