«Το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου δεν καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Νοσηλευτικής» 

Πρόεδρος Διεθνούς Πανεπιστημίου στο «Ράδιο Έβρος»: «Εφόσον η Πολιτεία ενδυναμώσει το Νοσοκομείο δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να μεταφερθεί το Τμήμα» 

«Καταπέλτης» υπήρξε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ο οποίος εξήγησε στο Ράδιο Έβρος τους λόγους για τους οποίους εισηγήθηκε τη μεταφορά του τμήματος Νοσηλευτικής από το Διδυμότειχο στην Αλεξανδρούπολη, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων. Με δύο λόγια, ο κ. Καϊσης σημείωσε πως το νοσοκομείο Διδυμότειχο δεν καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος και πως εφόσον η κυβέρνηση αποφασίσει να το ενισχύσει άμεσα, τότε το τμήμα θα παραμείνει στην πόλη των κάστρων.
Όπως αναφέρει το Ράδιο Έβρος, ο κ. Αθανάσιος Καΐσης, δήλωσε: «Η εκπαίδευση των φοιτητριών και φοιτητών Νοσηλευτικής απαιτεί, πέραν από τη  θεωρητική εκπαίδευση, και κλινική άσκηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν όλες τις ειδικότητες που απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών της Νοσηλευτικής». 
Υπογράμμισε μάλιστα πως εφόσον η Πολιτεία φροντίσει να ενισχύσει, να αναπτύξει και να ενδυναμώσει το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με τις κατάλληλες κλινικές που τώρα απουσιάζουν, δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να μεταφερθεί το Τμήμα. Επιπροσθέτως, ο κ. Καΐσης εξήγησε το γενικότερο πλαίσιο δυσλειτουργίας της Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου από το 2007 που ιδρύθηκε, καταλήγοντας στο αυτονόητο, ότι οι τελικές αποφάσεις είναι καθαρά πολιτικές και ανήκουν στην κυβέρνηση.  

Η επιστολή του Αθανάσιου Καϊση 

«Αξιότιμε Κύριε Πατούνα,  
Το παράρτημα Νοσηλευτικής που ιδρύθηκε το 2007 στο ΤΕΙ Καβάλας και μετέπειτα ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αντιμετώπιζε εξ υπαρχής ορισμένα λειτουργικά προβλήματα, γεγονός που διατυπώθηκε και στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του τότε Ιδρύματος.  Το  ΔιΠαΕ, από το 2019 που ανέλαβε το Παράρτημα Διδυμοτείχου, προχώρησε σε μια σειρά κρισίμων παρεμβάσεων προκειμένου να λυθούν κάποια από τα προβλήματα και κυρίως τα εκπαιδευτικά.  Έτσι, παρά τις εύλογες αιτήσεις για χορήγηση νέων θέσεων καθηγητών εκ μέρους άλλων Τμημάτων του ΔιΠαΕ, εδόθηκαν άμεσα δυο θέσεις μελών ΔΕΠ στο Παράρτημα και προχώρησε η προκήρυξη αυτών στο γνωστικό αντικείμενο που φάνηκε ότι υπήρχαν τα περισσότερα προβλήματα, δηλαδή τη Νοσηλευτική. 
Επιπλέον, τα τρία τελευταία έτη, σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιούνταν μεγάλος αριθμός προκηρύξεων έκτακτου προσωπικού (νέοι διδάκτορες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, διδάσκοντες Π.Δ. 407) προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητριών και φοιτητών. Έγιναν συνολικά 20 προκηρύξεις .  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι φέτος, πέραν της ανανέωσης των συμβάσεων, το ΔιΠαΕ προχώρησε σε δύο (2) προκηρύξεις νέων διδακτόρων  για την κάλυψη δεκαεπτά (17) μαθημάτων,  μια (1) προκήρυξη μέσω του Π.Δ. 407 για την κάλυψη δυο (2) μαθημάτων  και σε πέντε (5)  προκηρύξεις ακαδημαϊκών υποτρόφων για την κάλυψη σαράντα οκτώ (48) μαθημάτων.  
Η εκπαίδευση των φοιτητριών και φοιτητών Νοσηλευτικής απαιτεί όμως, πέραν από τη θεωρητική εκπαίδευση, και κλινική άσκηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν  όλες τις ειδικότητες που απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών της Νοσηλευτικής. Στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, δυστυχώς, δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθώς το Νοσοκομείο δεν διαθέτει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ψυχιατρικά και νευρολογικά Τμήματα, Ογκολογική Κλινική και, επιπροσθέτως,  η Παιδιατρική Κλινική δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητριών και φοιτητών μας.  
Με γνώμονα λοιπόν την παροχή εκπαίδευσης στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας, εφάμιλλης των άλλων Τμημάτων Νοσηλευτικής, και στο πλαίσιο της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλες τις φοιτήτριες και φοιτητές μας, έγινε η εισήγηση αυτή. Οίκοθεν νοείται ότι τον τελευταίο λόγο έχει πάντοτε η Βουλή των Ελλήνων». 
Κ.Η. 

 

 

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο