Το κτίριο της πρώην ΤΥΔΚ διεκδικεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για να στεγάσει νηπιαγωγείο

Αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών υποβάλλει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διεκδικώντας το κτίριο της πρώην ΤΥΔΚ, στον πεζόδρομο του ταχυδρομείου, προκειμένου να στεγάσει εκεί το 7ο Νηπιαγωγείο της πόλης, το οποίο λειτουργεί, εδώ και δεκαετίες, σε ισόγειο διαμέρισμα της οδού Ελλησπόντου.
Οπως πρόσφατα αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος θα υποβάλλει το σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να του παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση του κτιρίου, που βρίσκεται στην οδό Νικηφόρου Φωκά 3 και δεν χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια.
Σύμφωνα με την απόφαση, το κτίριο που στεγάζει σήμερα το Νηπιαγωγείο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, τα οποία ο ιδιοκτήτης δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποκαταστήσει, αφού σε σχετική πρόσκληση του Δήμου, δεν ανταποκρίθηκε.
Έτσι, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Δήμος προχώρησε σε δημόσια πρόσκληση, για απευθείας μίσθωση, χωρίς δημοπρασία, ακινήτου για τη  στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου με απόφαση Δημάρχου. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στην πρόσκληση αυτή, με αποτέλεσμα το σχολείο να στεγάζεται ακόμη στο κτίριο της Ελλησπόντου.
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει “αδήριτη ανάγκη εξασφάλισης ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης για τα νήπια υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός”, κι έτσι, θα υποβληθεί αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών και υπόψη του Υφυπουργού Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, διά της Κτηματικης Υπηρεσίας Έβρου, για τη “Δωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Αορίστου Χρόνου του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Νικηφόρου Φωκά 3 στο Δημόσιο Κτήμα με Α.Β.Κ. 9 Επαρχίας Αλεξανδρούπολης, για την στέγαση και λειτουργία σχολικής μονάδος του Δήμου Αλεξανδρούπολης”.
Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού Δωρεάν Παραχώρησης, εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό.
Επιπλέον, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, δύναται, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως, αυτές θα καθοριστούν από την Επιτροπή Καταλληλότητας– Εκτίμησης Ακινήτου για την στέγαση της σχολικής μονάδας.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο