Την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης Δέλτα και Δαδιάς αποφάσισε η κυβέρνηση

Η ταυτότητα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, που θα αποτελέσει τον “καθολικό διάδοχο” των Φορέων που καταργούνται 

Έντονες αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στη ΓΝΩΜΗ

 

Της Κικής Ηπειρώτου

Στην κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης του Δέλτα του Έβρου και της Σαμοθράκης και του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, αλλά και ακόμη 5 Φορέων Διαχείρισης στην υπόλοιπη Ελλάδα, προχώρησε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στις 23 Δεκεμβρίου στο ΦΕΚ (τεύχος Β’ – αριθμός φύλλου 6191).

Συνολικά, καταργούνται οι Φορείς σε:

 • Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας,
 • Εθνικό Πάρκο Σχινιά, Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής,
 • Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης,
 • Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου,
 • Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου,
 • Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Αγράφων, κοιλάδας Αχελώου και Μετεώρων, και
 • Εθνικό Δρυμό Ολύμπου

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, «ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) καθίσταται καθολικός διάδοχος» των υπό κατάργηση Φορέων. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζεται τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Φορέων, που στην περίπτωση του Έβρου είχαν συσταθεί από το 1999, έπειτα από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού τους ελέγχου, καταργούνται.

Η αλλαγή  του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών ξεκίνησε με το Ν. 4685/2020. Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με το Υπουργείο, πραγματοποιείται η μετάβαση από τους 36 παλαιούς Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σε 24 νέες Μονάδες Διαχείρισης που θα υπαχθούν και θα εποπτεύονται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τους πρώτους 7  φορείς εκδόθηκε απόφαση, ενώ παράλληλα ολοκληρώνονται οι αποφάσεις και για τις υπόλοιπες Μονάδες Διαχείρισης. Με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, το ΥΠΕΝ υποστηρίζει ότι η διαχείριση θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και αναμένεται να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα που υπήρχαν στη λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης.

Οι αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί ήδη για την εξέλιξη αυτή είναι έντονες. Η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά, σε ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει πως «η μεταφορά της Διοίκησης σε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου στην Αθήνα, έχει ένα μοναδικό σκοπό να είναι απολύτως ελεγχόμενες οι αποφάσεις, οι προσλήψεις, οι χρηματοδοτήσεις και οι γνωμοδοτήσεις και να μην συμμετέχουν και ενεργοποιούνται οι τοπικοί φορείς».

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές, μιλώντας στη ΓΝΩΜΗ, υπογραμμίζουν πως δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας και πως στόχος της κατάργησης των Φορέων και της απορρόφησής τους από τον συγκεκριμένο Οργανισμό είναι η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Τι είναι ο «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής»

Σε πρόσφατο άρθρο του, ο Γιώργος Αμυράς,  Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με τη διάδοχη κατάσταση των Φορέων Διαχείρισης, υπογραμμίζει:
«Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ενσωματώνει 36 Πρώην Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και χτίζει μια νέα εποχή για την προστασία της βιοποικιλότητας. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, που θα ανοίξουν τον δρόμο για την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων αναφορικά με τη χωροθέτηση των επιμέρους ζωνών προστασίας  στις περιοχές Natura 2000».

Ποιες είναι όμως ακριβώς οι αρμοδιότητες του Οργανισμού αυτού;

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ο ΟΦΥΠΕΚΑ ορίστηκε το έτος 2020 ως καθολικός διάδοχος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (EKΠΑΑ) με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (ν. 4685 / 2020).

Σκοπός του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για (i) τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και (ii) την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σχετικά με την διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών ο ΟΦΥΠΕΚΑ:

 • συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές
 • διενεργεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες
 • εκπονεί Πενταετές Σχέδιο Δράσης
 • παρακολουθεί την εφαρμογή του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ)
 • οργανώνει ειδική διαδικτυακή πύλη
 • αναλαμβάνει υποστήριξη δικτύων παρακολούθησης της κατάστασης φυσικού περιβάλλοντος
 • υλοποιεί προγράμματα
 • συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις για θέματα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

Σχετικά με την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ο ΟΦΥΠΕΚΑ:

 • συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
 • αναλαμβάνει την εκτέλεση προγραμμάτων, έργων και δράσεων περιβαλλοντικής φύσης
 • υποστηρίζει το ΥΠΕΝ για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, για τη λήψη μέτρων, την εφαρμογή σχεδίων και την κατάρτιση εκθέσεων που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο
 • αναλαμβάνει δράση για τη διάδοση της περιβαλλοντικής πολιτικής, τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης

Βασικές πηγές χρηματοδότησης του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι

 • ο τακτικός προϋπολογισμός του ΥΠΕΝ
 • ο Κρατικός Προϋπολογισμός
 • όργανα και οργανισμοί Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι ευρωπαϊκοί ή διεθνείς οργανισμοί για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει
 • το Πράσινο Ταμείο
 • ποσοστά από πόρους που προέρχονται από έσοδα σχετικά με πχ. την εκμετάλλευση ενεργειακών πηγών της χώρας, πρόστιμα για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

Σφοδρές αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ

Άλλο ένα χτύπημα αποψίλωσης και υποβάθμισης δέχεται ο Έβρος, καθώς η ΝΔ αποφάσισε να καταργήσει τους Φορείς Διαχείρισης της «Προστατευόμενης Περιοχής Δέλτα Έβρου & Σαμοθράκης» και του «Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου», σύμφωνα με ανακοίνωση της βουλευτή Έβρου Νατάσας Γκαρά. Όπως σημειώνει, με την απόφαση αυτή πλήττεται ανεπανόρθωτα το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Έβρου.

Αναλυτικά:

«Υπηρετώντας πιστά το δόγμα της μεταφοράς αποφάσεων στην Αθήνα, ώστε με αδιαφάνεια να γίνονται όλες οι εξυπηρετήσεις, αποκλείοντας συνεχώς τις τοπικές κοινωνίες της Περιφέρειας από τη διαχείριση των τοπικών θεμάτων, η Κυβέρνηση εξέδωσε ΦΕΚ μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, με το οποίο προβλέπεται η κατάργηση των Φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του Έβρου. Η μεταφορά της Διοίκησης σε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου στην Αθήνα, έχει ένα μοναδικό σκοπό να είναι απολύτως ελεγχόμενες οι αποφάσεις, οι προσλήψεις, οι χρηματοδοτήσεις και οι γνωμοδοτήσεις και να μην συμμετέχουν και ενεργοποιούνται οι τοπικοί φορείς.

Δεν φτάνει που έχει παγώσει η έκδοση των ΠΔ που θα καθορίζουν χρήσεις γης και δραστηριότητες στις περιοχές Natura 2000, κρατώντας παγωμένη κάθε προοπτική ανάπτυξης στον Έβρο, δεν φτάνει που πάγωσαν οι προσλήψεις των εργαζόμενων στους Φορείς, τώρα πλέον οι εργαζόμενοι και το επιστημονικό δυναμικό τίθενται σε καθεστώς ανασφάλειας κι ομηρίας. Ταυτόχρονα αποκλείεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι παραγωγικοί φορείς από τη συμμετοχή στη Διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων. Οι αποφάσεις για τον τόπο μας θα έρχονται από την Αθήνα…

Για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη η ανάπτυξη της Περιφέρειας, η αποκέντρωση, η εργασία στην ύπαιθρο, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, όχι μόνο δεν βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, αλλά εργάζεται για τη συνεχή υποτίμησή τους. Γι’ αυτό και με την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης, αφαιρεί ένα ακόμη κρίσιμο «εργαλείο» που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στην παραγωγή, στον τουρισμό, στην εργασία, στην προβολή και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων μοναδικών χαρακτηριστικών του Νομού Έβρου. Έτσι στηρίζει η ΝΔ τους ακρίτες του Έβρου, με την κατάργηση των φορέων του Έβρου και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης και των τοπικών Βουλευτών της ΝΔ, που σιωπούν μπροστά σε άλλη μία αντιαναπτυξιακή ενέργεια υποβάθμισης σε βάρος του Νομού Έβρου, είναι τεράστιες. Ενώ οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι παραγωγικοί φορείς οφείλουν να πάρουν θέση απέναντι στο έγκλημα που συντελείται.

Όσο αυτή η κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία, τόσο θα συνεχίζεται η υποβάθμιση και η αποψίλωση της περιφέρειας της χώρας από κρίσιμες υπηρεσίες, δομές και φορείς, θα εντείνεται η υποβάθμιση του Έβρου, θα απεμπολείται κάθε αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο μας, θα απαξιώνεται το περιβάλλον».

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο