Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα 18 Απριλίου, στις 6 το απόγευμα, με το γνωστό, μεικτό σύστημα με την πλειονότητα των συμβούλων να συμμετέχουν δια ζώσης και ένα ποσοστό τους με τηλεδιάσκεψη. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
 2. Εισηγητική έκθεση για την υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 34574/05-07-2018, τις οδηγίες της εγκυκλίου 44485/6.8.2019 και την με αριθ. 65270/19.11.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 3. Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, λόγω παραίτησης και κατάργηση θέσης περιπτέρου (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 4. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του Κληροδοτήματος Βασιλείου Φωτίου του Νεοκλέους για το οικονομικό έτος 2021 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 5. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του Κληροδοτήματος Ευστάθιου Τριανταφυλλίδη για το οικονομικό έτος 2021 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 6. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγ. κ. Σεραφειμίδης Αν.)
 7. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Προσεισμικός Έλεγχος Κρίσιμων Δημοτικών Υποδομών Δήμου Αλεξανδρούπολης» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
 8. Τροποποίηση της 56/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μείωση μισθωμάτων κυλικείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
 9. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
 10. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών του Καθαρισμού Ακτών με ίδια μέσα του Δήμου (Εισηγ. κ. Ρούφος Ευαγγ.)
  11. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – μονοδρόμηση της οδού ήπιας κυκλοφορίας Εμπορίου από την οδό Σουνίου έως την οδό Καραολή και Δημητρίου (κανονιστική) (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο