Συνεδριάζει το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Τα θέματα της ειδικής και της τακτικής συνεδρίασης

Μία ειδική και μία τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα. Η ειδική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 18.30 και το  μοναδικό προς συζήτηση και λήψη απόφασης θέμα είναι η “Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής α΄ εξαμήνου έτους 2022 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)”
Στη συνέχεια, στις 19.00, θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου Ελ.)
2.Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
3.Ορισμός Υπεύθυνου Αποθήκης Προγράμματος ¨Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής¨ (ΤΕΒΑ) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
4.Έγκριση, εκ νέου, εκμίσθωσης αγροτεμαχίων των οικισμών Πόρου, Καβησού, Πέπλου, Βρυσούλας, Κήπων και Γεμιστής, της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
5.Έγκριση του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Βασιλείου Φωτίου του Νεοκλέους για το οικονομικό έτος 2023 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
6.Έγκριση του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Ευστάθιου Τριανταφυλλίδη για το οικονομικό έτος 2023 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
7.Έγκριση υποβολή αίτησης παραχώρησης χρήσης ακινήτου του ΟΑΕΔ στον Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο