Συνεδριάζει (και) σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
Αιτήσεις – Ενημερώσεις.
1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2023.
(Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)
2. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Αστική Αναζωογόνηση Βορείου Τμήματος Αλεξανδρούπολης και Επέκταση Δικτύου Ποδηλατοδρόμων».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ του έργου «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τμημάτων οικοδομών Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)
4. Τροποποίηση της 320/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας “ΒΙΟΑΓΡΟΥ” του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Κουματζίδου Ν.)
5. Έγκριση κανονισμού διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων για αστικούς κήπους.
(Εισηγ. κ. Κουματζίδου Ν.)
6. Έγκριση διαγραφής από Χρηματικούς Καταλόγους.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
7. Έγκριση διαγραφής οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων ΚΟΚ.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
8. Τροποποίηση της 33/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων ΚΟΚ».
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
9. Έγκριση μίσθωσης για στέγαση και λειτουργία των 22ου και 23ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
10. Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου λόγω θανάτου και κατάργηση της θέσης περιπτέρου στην Αλεξανδρούπολη στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Κανάρη.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
11. Αίτημα του M.M. (αρ. πρωτοκ. 5456/10-2-2023) για δημιουργία θέσης Φ/Ε επί της οδού Βισβίζη 24.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
12. Έγκριση της 12/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, με θέμα «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)
13. Έγκριση της 13/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, με θέμα «Έγκριση ψήφισης οφειλών οικονομικού έτους 2022».
(Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)
14. Έγκριση παραχώρησης, χρήσης, χώρου στον Σύλλογο «Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
15. Έγκριση παραχώρησης, χρήσης, χώρου στον Σύλλογο «Φίλων Κυνηγών Ν. Έβρου».
(Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
16. Έγκριση παραχώρησης, χρήσης, χώρου στον Σύλλογο «Φίλων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης “ΗΡΟΔΙΚΟΣ ο ΣΗΛΥΒΡΙΟΣ”».
(Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο