Στον «Ευαγγελισμό» θα εκπαιδευτούν γιατροί και νοσηλευτές του ΠΓΝΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Εκτιμάται ότι συνεργασίες όπως αυτή θα δώσουν μεγαλύτερες ευκαιρίες στα νοσοκομεία της περιφέρειας

της Κικής Ηπειρώτου

Σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» θα εκπαιδευτούν μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας που θα υπογράψουν τα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα.

Μετά από σχετική αλληλογραφία, τα δύο νοσοκομεία συμφώνησαν πως η εκπαίδευση του προσωπικού είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη και την επιτυχία ενός οργανισμού. Μέσα από τις συνεργασίες αυτές θα δοθούν μεγαλύτερες ευκαιρίες στα νοσοκομεία της περιφέρειας, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις και την εξειδίκευση των μεγάλων νοσοκομείων, όπως είναι αυτά της Αθήνας.

Σε αυτό το πνεύμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευαγγελισμού σε πρόσφατη συνεδρίασή του  αποδέχθηκε ομόφωνα το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο προβλέπει τη συμμετοχή και συν-διοργάνωση σε υπάρχοντα ή νέα εκπαιδευτικά προγράμματα Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης, Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού Προσωπικού. Επιπλέον, προβλέπεται η ανταλλαγή και αμοιβαίες επισκέψεις του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού με στόχο την καλύτερη κατάρτιση σε κλινικές δεξιότητες, η διοργάνωση από κοινού επιστημονικών η ερευνητικών δραστηριοτήτων (σεμιναρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), η ανταλλαγή ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και κάθε άλλη συμμετοχή που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τους εταίρους.

0 Σχόλιο

Αφήστε ένα σχόλιο